Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 259 - 277 2017-12-31

ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL

Gülay DÜLGER [1] , Osman Kürşat ACAR [2]

243 451

Kurumların en değerli varlıkları itibarlarıdır. İtibar bir kurumun iç ve dış paydaşlarının kurum hakkındaki tutum ve davranışlarının oluşturduğu algı bütünüdür.  İtibar yönetilerek geliştirilebilen bir süreç ve sürecin sonunda elde edilen bir sonuçtur. Son yıllarda Türkiye’de özel okulların dikkat çekici şekilde artması ve eğitim kalitesini arttırma çabası, sektörde rekabeti ortamı artırmıştır. Tüm bu faktörlerin avantaja çevrilebilmesi için özel okulların paydaş algısının ölçülmesi ve kurumsal itibarın yönetilmesi daha çok önem kazanmıştır.

Bu amaç çerçevesinde; Antalya ilinde faaliyet gösteren Özel Envar Okullarının paydaşları olan çalışan, öğrenci ve öğrenci velilerinin algılarını ölçmek üzere bir anket uygulanmıştır. Literatürde kurumsal itibar algısını ölçmeye yönelik var olan ve 6 boyuttan oluşan Fombrun’un“İtibar Katsayısı” modelinden esinlenerek, 6 boyut ve 42 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçme aracında boyutlar; Liderlik ve Okulun Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Hizmet Kalitesi, Okula Bağlılık, Çalışma ortamı ve Finansal Performans şeklindedir.

Elde edilen 1141 anket verisinin SPSS programında analizi sonucunda; okulun itibarı tüm paydaşlar nezdinde yüksek bulunmuştur. Sıralama olarak itibar algısı; en yüksek çalışanlarda, ikinci olarak velilerde ve son olarak da öğrencilerde ölçülmüştür. Ölçülemeyen performans geliştirilemez düşüncesinden yola çıkılarak; bu çalışma ile Envar Okulları’nın paydaşları nezdinde ölçülen itibar algısı sonuçlarına göre; ilgili boyutlardaki süreçlerde gerekli planlama ve iyileştirmelerin yapılarak okulun sunduğu tüm hizmet alanlarında kalitenin artırılması hedeflenmiştir. Yanı sıra nihai olarak özel okullara yönelik kurumsal itibar yönetimi modeli oluşturularak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Özel Okullarda Kurumsal İtibar Algısı, Özel Okullarda Kurumsal İtibar Yönetimi
  • Doğan, S. ve Kılıç, S., (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 29, ss.37-61.
  • Dölek, D., (2011). Kurumsal İtibara Olası Tehditler ve Bu Tehditlere Karşı Alınabilecek Önlemler: Şişecam Fabrikalarında Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
  • Hair J.F., Anderson R. E., Tahtam R. L. ve Black W. C., (1998). Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, New Jersey, Pearson Education.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gülay DÜLGER
Country: Turkey


Author: Osman Kürşat ACAR
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed349856, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {259 - 277}, doi = {10.20875/makusobed.349856}, title = {ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL}, key = {cite}, author = {DÜLGER, Gülay and ACAR, Osman Kürşat} }
APA DÜLGER, G , ACAR, O . (2017). ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 259-277. DOI: 10.20875/makusobed.349856
MLA DÜLGER, G , ACAR, O . "ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 259-277 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/349856>
Chicago DÜLGER, G , ACAR, O . "ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 259-277
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL AU - Gülay DÜLGER , Osman Kürşat ACAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.349856 DO - 10.20875/makusobed.349856 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 277 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.349856 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.349856 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL %A Gülay DÜLGER , Osman Kürşat ACAR %T ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.349856 %U 10.20875/makusobed.349856
ISNAD DÜLGER, Gülay , ACAR, Osman Kürşat . "ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 259-277. https://doi.org/10.20875/makusobed.349856