Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 341 - 357 2017-12-31

TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY

Barış KARABULUT [1] , Alaattin CANBAY [2]

110 1952

Bu araştırma, ülkemizdeki devlet konservatuvarlarında uygulanan “yarı zamanlı” çalgı eğitimi programları hakkında genel bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamındaki eğitim kurumlarında yarı zamanlı programların yasal mevzuat içerisinde nasıl şekillendirildiği, uygulama esaslarının eğitim programları ile ne ölçüde örtüştüğü, öğretim elemanlarının “yarı zamanlı” kavramını algılama biçimleri araştırmanın genel içeriğini oluşturmaktadır.

Araştırmada kullanılan yöntem betimsel-nitel araştırma süreci ile oluşturulmuş olup bu esasla hazırlanan “görüşme formu” nitel analiz yöntemleri ile değerlendirilerek bulgular yorumlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de yarı zamanlı çalgı eğitimi veren Devlet Konservatuvarları, bu kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarından gönüllü katılımcıların görüşleri ve Devlet Konservatuvarlarının resmi internet sayfalarında yer alan yarı zamanlı eğitime ilişkin bilgilerle sınırlı tutulmuştur. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin, ülkemizdeki konservatuvarlarda uygulanan “yarı zamanlı” müzik eğitimine yönelik bulgular ve değerlendirme ile gerçekleştirilmekte olan eğitim süreci kadar, bu alanda yapılması düşünülen çalışmalara destek ve yeni öneriler getirebileceği düşünülmektedir.

Müzik Eğitimi, Konservatuvar, Yarı Zamanlı Eğitim, Çalgı Eğitimi
  • Canbay, A. (2007) İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür” Ünitesi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • Göğüş, G. (2009) Müzik Yeteneğinin Geliştirilmesinde Küçük Yaşlarda Eğitime Başlamanın Önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (1), 89-102
  • Öz, N. B. (2001). İnsanın Kültürel Gelişiminde Müzik Eğitiminin Önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1,
  • Sağlam, A. & Basut, F. (2014) Türk Müzik Eğitiminin Sınıflama Sorunsalına Yönelik Bir Değerlendirme. MÜZED Bölge Konferansı Bildirisi
  • Şendurur Y. , Barış D.A. (2002) Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1, 165-174
  • Türkoğlu A. , Uça S. (2011) Türkiye’de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48-62
  • Uçan, Ali (1997). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Barış KARABULUT
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Alaattin CANBAY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed353857, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {341 - 357}, doi = {10.20875/makusobed.353857}, title = {TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY}, key = {cite}, author = {KARABULUT, Barış and CANBAY, Alaattin} }
APA KARABULUT, B , CANBAY, A . (2017). TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 341-357. DOI: 10.20875/makusobed.353857
MLA KARABULUT, B , CANBAY, A . "TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 341-357 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/353857>
Chicago KARABULUT, B , CANBAY, A . "TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 341-357
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY AU - Barış KARABULUT , Alaattin CANBAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.353857 DO - 10.20875/makusobed.353857 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 357 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.353857 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.353857 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY %A Barış KARABULUT , Alaattin CANBAY %T TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.353857 %U 10.20875/makusobed.353857
ISNAD KARABULUT, Barış , CANBAY, Alaattin . "TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 341-357. https://doi.org/10.20875/makusobed.353857
AMA KARABULUT B , CANBAY A . TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 341-357.
Vancouver KARABULUT B , CANBAY A . TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 357-341.