Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 48 - 56 2018-03-31

KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT

Armağan KONAK [1] , Elvan GÜN DURU [2] , Elmas GÜN [3]

98 240

Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından birisi, öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmektir. Tasarım süreci, klasik öğretim yöntemleri dışında, farklı öğretim yöntemleriyle eğlenceli ve aktif hale getirilebilir. Klasik müzik dinleme etkinliği bu yöntemlerden birisi olarak kullanılabilir.

Bu araştırmanın amacı, klasik müzik dinlemenin Resim-İş Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin tasarım becerilerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç, doğrultusunda toplam 36 öğrenci yansız olarak deney ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna Temel Tasarım I dersinde, araştırmacılar tarafından belirlenen Klasik Müzik parçaları 8 hafta boyunca dinletilirken, kontrol grubuna hiçbir müzik dinletilmemiştir. 8 haftalık süre sonunda öğrencilerden tasarım ilkeleri doğrultusunda özgün tasarımlar yapmaları istenmiştir. Deney grubuna klasik müzik dinletilirken kontrol grubuna dinletilmemiştir. Elde edilen tasarımlara ilişkin tasarım ilkeleri kullanımının tespitinde ve değerlendirilmesinde iki uzman görüşüne başvurulmuş ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır.

Mann Whitney U-testi ile grup ortalamaları doğrultusunda sonuçlar tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda; klasik müzik etkinliğine katılan öğrencilerin tasarım becerileri grup ortalamalarının, böyle bir etkinliğe katılmayan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olmadığı saptanmıştır. Ancak; tasarım esnasında, klasik müzik dinlemenin; ‘ritim’ ve ‘denge’ ilkelerinin kullanımında etkili olduğu bulunmuştur. Klasik müzik dinlemenin ‘zıtlık’, ‘armoni’, ‘vurgu’, ‘oran-orantı’ ve ‘bütünlük’ ilkelerinin kullanımında etkili olmadığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, tasarım esnasında klasik müzik dinlemenin, tasarım ilkelerinin hepsinin kullanımında etkili olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, bu etkinliğin diğer müzik türleri ile de yapılması önerilir. Ayrıca, etkinlik öncesinde öğrencilere klasik müzik hakkında bilgiler verilerek, etkinlik yeniden uygulanabilir. 

Temel Tasarım, Tasarım Becerisi, Resim-İş Eğitimi, Müzik Dinleme, Klasik Müzik
  • Alakuş, A.O. (2005), Sanat Eğitimin Kuramsal Temelleri, İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri içinde. Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları. Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Erbay, M. (1997). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
  • Özsoy, V., Alakuş, A.O. ( 2009), Görsel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
  • Rauscher, H., Gordon L., Shaw., Katherine N. (1995). Listening to Mozart enhances spatial- temporal reasoning: towards a neurophysiological basis. Neuroscience Letters Journal, 185, 44-47.
  • San, İ. (2004). Sanat ve Eğitim Yaratıcılık Temel Sanat Kuramları Sanat Eleştirisi Yaklaşımları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
  • Sönmez, V., Alacapınar, F.G. (2014), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Anı Yayıncılık.
  • Uçan, A. (2002). Türkiye’de çağdaş sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme süreci ve başlıca yapılanmalar. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2002. Ankara, Türkiye, Bildiriler içinde. Ankara: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı.
  • Yener, Y.A., (2011). Müziğin çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (Ocak 2011/I), 119-124.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Armağan KONAK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Elvan GÜN DURU

Author: Elmas GÜN

Dates

Publication Date: March 31, 2018

Bibtex @research article { makusobed390960, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {48 - 56}, doi = {10.20875/makusobed.390960}, title = {KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT}, key = {cite}, author = {KONAK, Armağan and GÜN DURU, Elvan and GÜN, Elmas} }
APA KONAK, A , GÜN DURU, E , GÜN, E . (2018). KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 48-56. DOI: 10.20875/makusobed.390960
MLA KONAK, A , GÜN DURU, E , GÜN, E . "KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 48-56 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/390960>
Chicago KONAK, A , GÜN DURU, E , GÜN, E . "KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 48-56
RIS TY - JOUR T1 - KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT AU - Armağan KONAK , Elvan GÜN DURU , Elmas GÜN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.390960 DO - 10.20875/makusobed.390960 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 56 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.390960 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.390960 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT %A Armağan KONAK , Elvan GÜN DURU , Elmas GÜN %T KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.390960 %U 10.20875/makusobed.390960
ISNAD KONAK, Armağan , GÜN DURU, Elvan , GÜN, Elmas . "KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 48-56. https://doi.org/10.20875/makusobed.390960
AMA KONAK A , GÜN DURU E , GÜN E . KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(23): 48-56.
Vancouver KONAK A , GÜN DURU E , GÜN E . KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(23): 56-48.