Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 57 - 66 2018-03-31

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY

Emek Aslı CİNEL [1]

289 986


Türkiye’nin küresel dalgalanmalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olması nedeniyle en önemli gündemini ekonomi oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda yaşanan küresel krizlerin etkisiyle daralan Türkiye ekonomisi, takip eden yıllarda iyileşme sürecine girse de genel olarak olası dış şoklara karşı kırılgan yapısını sürdürmektedir. Türkiye ekonomisinin bu kırılgan yapısının temel nedenini aslında 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte uygulamaya geçirilen yapısal uyum politikaları oluşturmaktadır. Yapısal uyum politikaları ile Türkiye ekonomisinde dışa dönük ve ihracata dayalı sanayileşme stratejileri uygulanmış böylece ithal ikameci politikalarla dış ticaret baskı altına alınmıştır.


Bu çalışmada amaç Türkiye ekonomisi üzerine genel bir değerlendirmede bulunmak, ekonominin kırılgan yapısının altında yatan nedenleri araştırmak, ortaya koymak ve Türkiye ekonomisinin uzun vadeli ekonomik performansının istikrarlı bir yapıya kavuşmasını sağlamak için önerilerde bulunmaktır.


Türkiye Ekonomisi, İthalat, İhracat, İstikrar
  • Alp, Ali (2001), “Bankacılık Krizleri ve Krize Karşı Politika Önerileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, Eylül-Ekim, 7 (41), 675.Eğilmez, Mahfi (2012a), “Türkiye'de Ekonomi Politikası Uygulamaları”, http://www.mahfiegilmez.com/2012/05/turkiyede-ekonomi-politikas-uygulamalar.html, (Erişim tarihi: 25.06.2015).Eğilmez, Mahfi (2012b), “Nedir Bu Yapısal Reformlar”,http://www.mahfiegilmez.com/2012/01/nedir-bu-yapsal-reformlar.html, (Erişim tarihi: 25.06.2015).Erdem, Vahit (2001), “Türkiye’de Ekonomik Krizler”, Yeni Türkiye Dergisi, 7 (41), 11.IMF (2017), Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2017,www.imf.orgİyibozkurt, E. (2001), “Türkiye’nin Ekonomik Krizi ve Çözüm”, Yeni Türkiye Dergisi, 7 (41), 289.Kirmanoğlu, H., Arıkboğa, A. (2003), “Türkiye’de Kamu Borç Servisinin Bütçe içi Etkileri:1950-2001”, XVIII.Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Kamu Borçlanması, Kıbrıs.Morgil, Orhan (1999), “Türk Ekonomisindeki Gelişmeler ve Uygulanan Para ve Maliye Politikaları”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Ekonomisi Özel Sayısı I, Mayıs-Haziran, 27, 157.Parasız, İlker (1995), Kriz Ekonomisi (Hiper Enflasyon ve Yüksek Enflasyonla Mücadelede Ünlü İstikrar Politikaları ve 5 Nisan 1994 Kararları), Bursa, Ezgi Kitabevi.Sadıklar, Tayyar (2001), “Türkiye’deki Son 20 Yılın Ekonomik Krizleri Konusunda Bir Değerlendirme”, Yeni Türkiye Dergisi, 7 (41), 35.Şahinöz, A. (2002), “Türkiye-AB İlişkilerinde Neredeyiz?”, İktisat- İşletme ve Finans Dergisi, Temmuz, 17 (196), (13-44).T.C. Hazine Müsteşarlığı (2001), Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı: Hedefler, Politikalar ve Uygulamalar, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlık Matbaası. TÜİK (2017), Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2017,www.tüik.gov.trUras, Güngör (2014), “En Büyük 10’a Girecektik En Kırılgan 5’teyiz”, http://www.milliyet.com.tr/en-buyuk-10-a-girecektik-en/ekonomi/ydetay/1821057/default.html, (Erişim tarihi: 13.01.2014).Uygur, E., (2001) , “Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri, “Türkiye Ekonomik Kurumu Tartışma Metni, 2001(1).Yüceol, Hüseyin (2014), “Türkiye Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 2014 Yılı ve Sonrası”, Toprak İşveren Sendikası Dergisi, Sayı. 103, ( 8-11).
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4201-2427
Author: Emek Aslı CİNEL (Primary Author)
Institution: Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed397302, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {57 - 66}, doi = {10.20875/makusobed.397302}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY}, key = {cite}, author = {CİNEL, Emek Aslı} }
APA CİNEL, E . (2018). TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 57-66. DOI: 10.20875/makusobed.397302
MLA CİNEL, E . "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 57-66 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/397302>
Chicago CİNEL, E . "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY AU - Emek Aslı CİNEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.397302 DO - 10.20875/makusobed.397302 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.397302 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.397302 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY %A Emek Aslı CİNEL %T TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.397302 %U 10.20875/makusobed.397302
ISNAD CİNEL, Emek Aslı . "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KIRILGAN YAPISI - FRAGILE STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 57-66. https://doi.org/10.20875/makusobed.397302