Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 303 - 316 2018-12-30

İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri
International Relations of İstanbul Township Municipalities

Ömer Faruk GENÇKAYA [1] , Kemal KAYA [2]

21 138

Günümüzde uluslararası ilişkiler, ulusal olduğu kadar yerel ve bölgesel yönetimlerce de sürdürülmektedir. Bu da yerel diplomasi diye adlandırılmıştır. Yerel yönetimler diğer ülke yerel yönetimleri ile birlikte ortak faaliyetlerde bulunmak amacıyla dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmektedir. Belediyeler arasındaki iş birlikleri; eşleştirme, kardeş şehir, ortaklık uygulamaları olarak bilinmektedir. Bu iş birliği şekilleri; Uluslararası ağlar (UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler), Eurocities, Sağlıklı Kentler vb.) şeklindeki platformlar, çalışma ziyaretleri (Belediye heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri), sınır ötesi iş birlikleri (aynı sınırı paylaşan ülke belediyeleri arasında ortak bir sorunu çözmeye yönelik düzenlemeler-Eurogios), projeler (Belli bir sorunu çözmek için proje bazında ortak çalışmalar yapılması) şeklinde açıklanabilir. Tüm bu tanımlar doğrultusunda, belediyeler, karşılaştıkları sorunlarla ilgili ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla, veya uluslararası ortak proje kapsamında farklı bilgilere ve tecrübelere ulaşmak için komşu şehirlerle ortaklıklar kurmuşlardır. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin hibe fonlarından yararlanmada iş birliklerinin önemli bir koşul olması, bu konudaki ilginin artmasında etkili olmuştur. Bu çalışma, İstanbul ilçe belediyelerinin özellikle kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik dış ilişlerinin yapısı, boyutları ve elde edilen katkıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, kurumsal resmi kaynaklar yanında, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanan veriler çerçevesinde tamamlanmıştır.

Today, international relations are being carried out  by local and regional as well as national governments. This is called local diplomacy. Local governments are engaged in external relations activities in order to carry out joint activities with local governments of other countries.Cooperation among municipalities are known as twinnings, sister cities, and partnerships applications. These forms of cooperation can be explained international networks (UCLG, (United Cities and Local Governments )Eurocities, Healthy Cities, etc.), and similar platforms, study visits (Mutual visits of municipal councils), cross-border co-operation (arrangements to solve a common problem between contry municipalities that share the same border-Eurogios), projects (project-based collaborative work to solve a specific problem). In line with all these definitions, the municipalities have established partnerships with neighboring cities to reach different knowledge and experiences within the scope of an international joint project or in order to improve their Furthermore, the fact that the European Union's cooperation in the utilization of grant funds is an important condition has been influential in increasing the interest in this issue.capacities and about the problems they face .This study aims to evaluate the structure, dimensions and outcomes of the external relations of Istanbul township municipalities especially for improve their institutional capacity building.  The study was completed within the framework of the data collected through face-to-face interviews method as well as the institutional official resources.

 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (1992), https://www.yerelnet.org.tr (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasına Dair Karar (03.10.1992 tarih ve 21364 sayılı Resmi Gazete).
 • BAŞ, Cemal (2017), Avrupa Kentsel Şartı, TBB Yayını, Ankara.
 • Birch, Eugenie L., WACHTER, Susan M. ve KEATING, Alexander M. (2011), “Changing Cities: Challenges And Opportunities For The 21st Century Sustainable”, Changing Cities Linking Global Knwoledge to Local Action, Seminar Discussion Papers, East-West Center ave Penn Institute for Urban Research (PennUIR), ss.1-3.
 • BM - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (2016), "The World’s Cities Data Booklet", E-Title, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • CASTELLS, Manuel (1997), End of Millennium: The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell Publishers, Inc. Cambridge, MA.
 • CLARKE, Nick (2011), “Globalising Care? Town Twinning İn Britain Since 1945”, Geoforum 42, http://eprints.soton.ac.uk (Erişim Tarihi: 06.09.2017).
 • DURSUN, Davut (2003), “AB Üyelik Sürecinde Merkeziyetçilikten Yerelleşmeye”, Pendik Toplantıları 2, ss.38-40.
 • FISHBONE, Aaron (2015), "Municipal Foreign Affairs A Study Of The Offices Of International Affairs In Europe And The USA", E-Title, http://www.boschalumni.org/wp-content/uploads/2016/03/Fishbone-1.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • GÜL, Hüseyin, KİRİŞ, Hakan Mehmet, NEGİZ, Nilüfer ve GÖKDAYI, İsmail (2014), Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • HANDLEY, Susan (2006), "Take Your Partners: The Local Authority Handbook on International Partnerships", LGIB International Reports Number 10, Local Government International Bureau, London. http://lymingtontwinning.weebly.com/uploads/6/7/5/2/6752968/take_your_partners.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • HOBSON, John M. (2002), "What’s at Stake in Bringing Historical Sociology Back into International Relations?", Historical Sociology of International Relations (Der. Stephen Hobden and John Hobson), Cambridge University Press., Cambridge, ss.3-41.
 • MARCHETTI, Raffaele (2016), Global Strategic Engagement: States and Non-State Actors in Global Governance, Lexington Books-Rowman & Littlefield.
 • NİJMAN, Janne E. (2016), “Renaissance of the City as Global Actor: The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the Construction of Cities as Global Actors”, The Transformation of Foreign Policy: Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the Present (Der. Gunther Hellmann, Andreas Fahrmeir, Miloš Vec), Oxford University Press, Oxford ve New York, ss.209-241.
 • ÖZCAN, Ümit (2017), Yerel Yönetimler Arasında Ortaklıklar ve Kardeş Şehir İlişkileri El Kitabı, http://www.dapaturk.com/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • ÖZGÜREL, Ece (2010), “5393 sayılı Belediye Kanunu 74. Madde uyarınca Belediyelerin Uluslararası İlişkileri”, E-Haber, http://www.yerelyonetimhaberleri.com (Erişim Tarihi: 02.10.2017).
 • SASKIA, Sassen (1991), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • SLAUGHTER, Anne-Marie (2009), A New World Order, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • TAVARES, Rodrigo (2016), Paradiplomacy: Cities And States As Global Players, Oxford University Press, New York.
 • TBB - TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (2010), “Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stratejisi”, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, TBB Yayını, Ankara, ss.82.
 • TBB - TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (2012), “Kardeş Şehirler”, İller ve Belediyeler Dergisi, S.776, ss.4-5.
 • TRUJILO, Jesus Leal ve PARILLA, Joseph (2016), "Redefining Global Cities The Seven Types of Global Metro Economies", Global Cities Initiative A Joint Project of Brookings and JPMorgan Chase, The Brooking Institutions, New York.
 • VAN DER PLUİJM, Roger ve MELISSEN, Jan (2007), “City Diplomacy: The Expanding role of Cities in International Politics", The Netharlands Institude of International Relations Clingendael,
 • WATSON, Adam (1992), The Evolution Of International Society A Comparative Historical Analysis, Routledge, London.
 • WIJNEN, Emmy (2010), “City Diplomacy: A Case Study of Velsen’s Activities in Galle, Sri Lanka”, Master’s thesis in Conflicts, Territories, and Identities at the Radboud University Nijmegen. http://gpm.ruhosting.nl/mt/2010MASG45WijnenEmmy.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5505-3615
Author: Ömer Faruk GENÇKAYA (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8797-5980
Author: Kemal KAYA
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { mana498075, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {Mehmet MECEK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {303 - 316}, doi = {}, title = {İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri}, key = {cite}, author = {GENÇKAYA, Ömer Faruk and KAYA, Kemal} }
APA GENÇKAYA, Ö , KAYA, K . (2018). İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), 303-316. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/498075
MLA GENÇKAYA, Ö , KAYA, K . "İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 303-316 <http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/498075>
Chicago GENÇKAYA, Ö , KAYA, K . "İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 303-316
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri AU - Ömer Faruk GENÇKAYA , Kemal KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 316 VL - 1 IS - 3 SN - 2636-8048- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Management Academy İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri %A Ömer Faruk GENÇKAYA , Kemal KAYA %T İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri %D 2018 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD GENÇKAYA, Ömer Faruk , KAYA, Kemal . "İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 / 3 (December 2019): 303-316.
AMA GENÇKAYA Ö , KAYA K . İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri. Yönetim Akademisi. 2018; 1(3): 303-316.
Vancouver GENÇKAYA Ö , KAYA K . İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2018; 1(3): 316-303.