Year 2015, Volume 42, Issue 42, Pages 191 - 206 2016-03-02

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Ahmet AVCI [1]

327 1380

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili Kadıköy ilçesi sınırları içinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan 1.723 öğretmenden elde edilmiştir. Bu araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği”nden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilgili olarak yüksek düzeyde olumlu görüşlere sahiptirler. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı olarak değişirken; görev yaptığı okulda çalışma süresine göre değişmemektedir.
Örgütsel vatandaşlık, öğretmen görüşleri, okul
  • Yılmaz, K., & Çokluk-Bokeoğlu, O. (2008). Organizational citizenship behaviors and organizational commitment in Turkish primary schools. World Applied Sciences Journal, 3(5), 775-780.
  • Yücel, C., & Samancı-Kalaycı, G. (2009). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Fırat University Journal of Social Science), 19(1), 113-132.
Primary Language tr;
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet AVCI

Dates

Publication Date: March 2, 2016

Bibtex @ { maruaebd177521, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {42}, pages = {191 - 206}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {AVCI, Ahmet} }
APA AVCI, A . (2016). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42 (42), 191-206. Retrieved from http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/16987/177521
MLA AVCI, A . "Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 (2016): 191-206 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/16987/177521>
Chicago AVCI, A . "Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 (2016): 191-206
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri AU - Ahmet AVCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 206 VL - 42 IS - 42 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri %A Ahmet AVCI %T Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 42 %N 42 %R %U
ISNAD AVCI, Ahmet . "Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 / 42 (March 2016): 191-206.
AMA AVCI A . Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016; 42(42): 191-206.
Vancouver AVCI A . Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016; 42(42): 206-191.