Year 2017, Volume 46, Issue 46, Pages 97 - 112 2017-06-01

PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi

Ceren MUTLUER [1] , Serap BÜYÜKKIDIK [2]

373 817

Bu çalışmada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olarak bilinen ve 2000 yılından bu yana her üç yılda bir tekrarlanan PISA araştırmasının 2012 Türkiye verileri kullanılarak öğrencilerin matematik okuryazarlığının, seçilmiş olan matematik dersini dört gözle bekleme, matematik ilgisi, matematik öz algılama / hızlı öğrenme, azim - çabuk pes etme, matematik ile ilgili okuma yapma, matematikten zevk alma, anne ve baba eğitim durumu değişkenleri ile lojistik regresyon tekniği kullanılarak hangi doğruluk düzeyinde sınıflayabildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yordayıcı korelasyonel desen kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu 596 birey oluşturmaktadır. Verilerin analizi sonucunda matematik okuryazarlığının sınıflandırılmasında anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, matematikten zevk alma, matematik öz algılama/hızlı öğrenme, azim- çabuk pes etme bağımsız değişkenlerin anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Matematik ile ilgili okuma yapıp-yapmama ve matematik ilgisi düzeyi matematik okuryazarlığı üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir. Elde edilen lojistik regresyon modelinde gözlemlerin doğru sınıflandırma oranlarının %85,2 olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına göre matematik okuryazarlığında başarılı olan öğrencilerin %94,9’u, başarılı olmayan öğrencilerin ise %54,9’u doğru olarak tahmin edilmiştir.

Matematik okuryazarlığı, PISA, lojistik regresyon
 • Anıl, D. (2008). The analysis of factors affecting the mathematical success of turkish students in the PISA 2006 evaluation program with structural equation modeling. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 3 (2): 222-227.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim, 34, 152: 87-100.
 • Aydın, A., Erdağ, C. ve Taş, N. (2009). 2003 - 2006 PISA Okuma Becerileri Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Sınavda En Başarılı Beş OECD Ülkesi-Türkiye Örneği). Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 2.
 • Balım, A. Evrekli, G, E. İnel, D. ve Deniş, H. (2009). Türkiye’nin PISA 2006’daki Durumu Üzerine Bir İnceleme: Fen Bilimleri Yeterlilik Düzeyinin Bilgi ve İletisim Teknolojilerinin Kullanımına Göre Değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 3:1053-1066.
 • Berberoğlu, G. ve Kalender, İ. (2005). Öğrenci Başarısının Yıllara, Okul Türlerine, Bölgelere Göre İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4, (7), 21-35.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Beşinci Baskı) Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ceylan, E. (2009). PISA 2006 sonuçlarına göre Türkiye’de fen okuryazarlığında düşük ve yüksek performans gösteren okullar arasındaki farklar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI, 2, 55-75.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.1, s.441-452.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil. Yayın.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. [MEB]. (2013). PISA 2012 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Projesi, Ulusal Ön Rapor. Ankara: Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayınları. Web: http://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_12/13053601_pisa2012_ulusal_n_raporu.pdf 09 Ocak 2014’te alınmıştır.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics (Third Edition). New York, USA.:HarperCollins College Publishers.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ceren MUTLUER
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serap BÜYÜKKIDIK
Institution: GAZI UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { maruaebd273926, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {97 - 112}, doi = {10.15285/maruaebd.273926}, title = {PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi}, key = {cite}, author = {MUTLUER, Ceren and BÜYÜKKIDIK, Serap} }
APA MUTLUER, C , BÜYÜKKIDIK, S . (2017). PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46 (46), 97-112. DOI: 10.15285/maruaebd.273926
MLA MUTLUER, C , BÜYÜKKIDIK, S . "PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (2017): 97-112 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/30817/273926>
Chicago MUTLUER, C , BÜYÜKKIDIK, S . "PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (2017): 97-112
RIS TY - JOUR T1 - PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi AU - Ceren MUTLUER , Serap BÜYÜKKIDIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.273926 DO - 10.15285/maruaebd.273926 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 112 VL - 46 IS - 46 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.273926 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.273926 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi %A Ceren MUTLUER , Serap BÜYÜKKIDIK %T PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi %D 2017 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 46 %N 46 %R doi: 10.15285/maruaebd.273926 %U 10.15285/maruaebd.273926
ISNAD MUTLUER, Ceren , BÜYÜKKIDIK, Serap . "PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 / 46 (June 2017): 97-112. https://doi.org/10.15285/maruaebd.273926