Year 2016, Volume 12, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-08-29

Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki

Orhan KUMRAL [1] , Diren ÇELİK [2]

811 574

Bireyler yeni bilgiyi edinmek ve bir öğrenme görevini gerçekleştirmek için düşünme stillerini ve öğrenme stratejilerini kullanırlar. Bu araştırmanın amacı araştırmaya katılan öğrencilerin kullandıkları düşünme stilleri ile öğrenme stratejilerini belirlemek ve onların düşünme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çalışma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma alanını rastlantısal olarak seçilen 5 farklı lise türünün Onbirinci sınıflarında öğrenim gören 389 öğrenci oluşturmuştur.  Araştırmada düşünme stilleri ile ilgili elde edilen veriler “Düşünme Stilleri Ölçeği”; öğrenme stratejileri ile ilgili elde edilen veriler ise “Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey HSD testi, Kruskal Wallis testi ve Pearson Momentler Çarpımı analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Onbirinci sınıf öğrencilerinin yasama, hiyerarşik, yargı ve liberal düşünme stillerini sıklıkla tercih ettikleri; Tutucu, oligarşik, lokal ve global düşünme stillerini ise en az tercih ettikleri saptanmıştır. Öğrenme stratejilerinde ise öğrencilerin anlamlandırma stratejilerini ve anlamayı izleme stratejilerini yoğun olarak kullandıkları; duyuşsal stratejileri, yineleme stratejilerini ve örgütleme stratejilerini ise daha az kullandıkları belirlenmiştir. Onbirinci sınıf öğrencilerinin sahip olduğu düşünme stili ile kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, öğrencilerin kullandıkları düşünme stilleri ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı ancak negatif yönde bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşünme stili, öğrenme stratejisi, lise öğrencileri

Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Orhan KUMRAL

Author: Diren ÇELİK

Bibtex @ { mersinefd259933, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17860/efd.37220}, title = {Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {KUMRAL, Orhan and ÇELİK, Diren} }
APA KUMRAL, O , ÇELİK, D . (2016). Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 0-0. DOI: 10.17860/efd.37220
MLA KUMRAL, O , ÇELİK, D . "Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/24536/259933>
Chicago KUMRAL, O , ÇELİK, D . "Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki AU - Orhan KUMRAL , Diren ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17860/efd.37220 DO - 10.17860/efd.37220 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 12 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/efd.37220 UR - https://doi.org/10.17860/efd.37220 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki %A Orhan KUMRAL , Diren ÇELİK %T Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17860/efd.37220 %U 10.17860/efd.37220
ISNAD KUMRAL, Orhan , ÇELİK, Diren . "Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (August 2016): 0-0. https://doi.org/10.17860/efd.37220