Year 2014, Volume 11, Issue 25, Pages 111 - 130 2014-03-19

Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers

Alim Cengiz [1]

196 2768

Traditional Antakya houses, located between the eastern part of the Orontes River that seperates the city into two parts and Mount Habib-i Neccar (Silpius) have idiosyncratic features in view of architecture. Traditional Antakya houses have a special place in the minds and memoirs of the locals. Traditional Antakya houses are regarded as material culture elements and the changes on them within ages has been studied through the interviews with the dwellers and the residents of the houses and then it is aimed to perceive the usage and interpretation of the houses by the dwellers. Etnographic research methods were used during the study and the phenomenological research methods were used for the discourse analysis.

Antakya kentini ikiye bölen Asi nehrinin doğusundaki bölge ile Habib-i Neccar (Silpius) dağı arasında kalan yerleşim yeri içerisinde yer alan geleneksel Antakya evleri mimarisi ile kendine has özelliklere sahiptir. Geleneksel Antakya evleri kent sakinlerinin belleğinde ve anılarında önemli bir yer tutmaktadır. Kent sakinleri ve halen evlerde yaşayan bireylerle yapılan görüşmeler aracılığıyla maddi kültür unsuru olarak ele alınan Antakya Evlerinin zaman içerisinde geçirdiği değişimler gözlenmiş ve Antakya Evlerinin kullanımı ve anlamlandırılma biçimleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada etnografik araştırma yöntemleri kullanılırken söylem analizinde fenomenolojik yöntemden yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Maddi kültür, Antakya evleri, İkamet etme, Anılar, Kentsel Dönüşüm.

Abstract

Traditional Antakya houses, located between the eastern part of the Orontes River that seperates the city into two parts and Mount Habib-i Neccar (Silpius) have idiosyncratic features in view of architecture. Traditional Antakya houses have a special place in the minds and memoirs of the locals. Traditional Antakya houses are regarded as material culture elements and the changes on them within ages has been studied through the interviews with the dwellers and the residents of the houses and then it is aimed to perceive the usage and interpretation of the houses by the  dwellers. Etnographic research methods were used during the study and the phenomenological research methods were used for the discourse analysis.

Key words: Material culture, Antakya houses, Dwelling, Memories, Urban Transformation.

 • Akbay, V. A. (2006). Antakya Örneğinde Tarihi Ev Bahçeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.K.Ü. Ziraat Fak. Ens. Peyzaj Mim. A.B.D., Hatay.
 • Çelebi, Y. (1982). "Bir Grup Eski Antakya Evi". Türk Etnografya Dergisi, Sayı XVII, 163-201.
 • Demir, A. (1996). Çağlar Boyunca Antakya. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Yayınları.
 • Harvey, D. (2008). “The Right to the City”. New Left Review, 53.
 • Heidegger, M. (1971). Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought. trans. Albert Hofstadter, New York: Harper & Row.
 • Ingold, T. (2000) The Perception of the Environment: Essays on Livelihood Dwelling and Skill. New York and London: Routledge,465.
 • Latham, J. A. (2006). “The City and the Subject: Benjamin on Language, Materiality, and Subjectivity Epoché" University of California Journal for the Study of Religion 24, 49-67.
 • Lefebvre, H. (2013). Kentsel Devrim, Çev. Selim Tezer. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Lynch, K. (1996). “Çevrenin İmgesi”. Kent ve Kültürü Cogito, Sayı 8, 153-161.
 • Özdemir, E. (2010). "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekanın Çözümlenmesi". İdeal Kent Dergisi, 44-77.
 • Rose, M.(2002). “Landscape and Labyrinths”. Geoforum 33, 455-467.
 • Temiz, F.M. (2002). XIX. Yüzyıl ve Sonrasında Antakya'nın Kentsel Mekan Oluşumunda Meydana Gelen Değişiklikler ve Kurtuluş Caddesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, S.B.E., Van.
 • Tilley, C.(1994). A phenomenology of Landscape. USA: Berg Publishers.
 • TMMOB Mimarlar Odası (2009). “Antakya, İskenderun, Samandağ ve Çevresi”. Antakya: Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Alim Cengiz

Dates

Publication Date: March 19, 2014

Bibtex @ { mkusbed208459, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {111 - 130}, doi = {}, title = {Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers}, key = {cite}, author = {Cengiz, Alim} }
APA Cengiz, A . (2014). Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 111-130. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208459
MLA Cengiz, A . "Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 111-130 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208459>
Chicago Cengiz, A . "Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 111-130
RIS TY - JOUR T1 - Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers AU - Alim Cengiz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 130 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers %A Alim Cengiz %T Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Cengiz, Alim . "Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (March 2014): 111-130.
AMA Cengiz A . Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 111-130.
Vancouver Cengiz A . Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 130-111.