Year 2015, Volume 12, Issue 29, Pages 96 - 109 2015-04-21

ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN
ALEVİ-BEKTAŞİLİK VE KARACAOĞLAN’DA BEKTAŞİ İZLERİ

Bülent Arı [1]

270 407

Araştırmamızın giriş bölümünde (I. Bölüm) 6 Karacaoğlan’ın varlığından bahsederek başladık. Bunların içerisinde araştırmamıza konu olanın Çukurova çevresinde 17. y.y.’da yaşamış Karacaoğlan olduğunu belirttik. Ardından Alevi – Bektaşi kavramı ve Hacı Bektaşi Veli’den bahsedildikten sonra, Balım Sultan’ın Bektaşiliği kurumsallaştırması ve Aleviliğe özgü merasimlerden (ayin-i cem, 12 İmam, dört kapı, kırk makam ve edep kavramlarından söz edilerek Alevi Bektaşi kültürü ortaya konulmuştur. II. Bölümde ise ortaya konulan bu Alevi – Bektaşi kültürünün Karacaoğlan’ın şiirlerine ne ölçüde yansıdığı üzerine durulmuş ve bu kültürün izleri aşağıda geçen madde başlıklarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

                               1.Hz. Muhammed, Hz. Ali

                               2.Hacı Bektaş Veli

                               3.Edep – Erkân

                               4.On iki imam, dört kapı

                               5.Kul, Abdal, Dede

                               6.Cennet – Cehennem inancı

                               7.İnsanı sevmek, İnsanı anlamak

Araştırmamızın giriş bölümünde (I. Bölüm) 6 Karacaoğlan’ın varlığından bahsederek başladık. Bunların içerisinde araştırmamıza konu olanın Çukurova çevresinde 17. y.y.’da yaşamış Karacaoğlan olduğunu belirttik. Ardından Alevi – Bektaşi kavramı ve Hacı Bektaşi Veli’den bahsedildikten sonra, Balım Sultan’ın Bektaşiliği kurumsallaştırması ve Aleviliğe özgü merasimlerden (ayin-i cem, 12 İmam, dört kapı, kırk makam ve edep kavramlarından söz edilerek Alevi Bektaşi kültürü ortaya konulmuştur. II. Bölümde ise ortaya konulan bu Alevi – Bektaşi kültürünün Karacaoğlan’ın şiirlerine ne ölçüde yansıdığı üzerine durulmuş ve bu kültürün izleri aşağıda geçen madde başlıklarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 1.Hz. Muhammed, Hz. Ali 2.Hacı Bektaş Veli 3.Edep – Erkân 4.On iki imam, dört kapı 5.Kul, Abdal, Dede 6.Cennet – Cehennem inancı 7.İnsanı sevmek, İnsanı anlamak
Alevilik, Bektaşilik, Karacaoğlan, Hacı Bektaş Veli
 • ARI, Bülent; Adana’da Geçmişten Bugüne Aşıklık Geleneği, Altın Koza Yay.Adana
 • -
 • ARSLANOĞLU, İbrahim; Alevili Nedir?, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000
 • ARTUN, Erman; Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2002
 • BAŞGÖZ, İlhan, Karacaoğlan, Bahar Matbaası, İstanbul 1977
 • BOLAY, S. Hayri; Günümüz Türkiye’sinde Alevliğin ve Bektaşiliğin Başlıca Problemleri Üzerine Bir Deneme, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000
 • BORATAV, P.Naili; Fıratlı H.Vedat; İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Maarif Matbaası, Ankara 1943
 • CUNBUR, Müjgan; Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000, MEB Yay., İstanbul 2005
 • DABF(Danimarka Alevi Birlikleri Platformu); Alevi – Bektaşi İnancının Esasları, DABF Yay., Randers 2008
 • ERGUN, Saadettin; Karacaoğlan’ın Hayatı ve Şiirleri, İstanbul 1958
 • FİLİZ Şahin; İlk Dönem Bektaşilik ve Hacı Bektaş Veli’nin Fikir Yapısı, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:3, Ankara 1996
 • İslam Ansiklopedisi; Abdal Maddesi, Cilt:1, Diyanet Vakfı Yay. İstanbul 1988
 • MELİKOFF, İrene; Uyur İdik Uyardılar, Cem Yay. İstanbul 1994
 • Meydan Larousse; Abdal Maddesi, Cilt:1, Meydan Yay. İstanbul 1971 Meydan Larousse; Kul Maddesi, Cilt:12, Meydan Yay. İstanbul 1971
 • NECDET, Ahmet; Tekke Şiiri, İnkılap Yay. İstanbul 1997
 • OZANKAN, Cenap; Kırk Halk Şairi, Hayatı ve Eserleri, Tan Mat. İstanbul 1960
 • ÖZCAN, Hüseyin; Bektaşiliğin Sosyo – Kültürel Çevresi, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:22, Ankara 2002
 • ÖZKIRIMLI, Atila; Alevilik – Bektaşilik, Cem Yay. İstanbul 1993
 • ÖZMEN, İsmail; Alevi – Bektaşi Şiirleri Ant., C.1, K.B.Y. Ankara 1978
 • ÖZTELLİ, Cahit; Karacaoğlan’ın Yaşadığı Çağ, T.F.A Eylül 1957
 • SAKAOĞLU, Saim; Karacaoğlan, Akçağ Yay. Ankara 2004
 • SÜMER, Faruk; Oğuzlar(Türkmener), Ankara 1967
 • USLU, Mustafa; Hacı Bektaş Veli Gerçeği, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000
Primary Language en
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Bülent Arı

Dates

Publication Date: April 21, 2015

Bibtex @ { mkusbed208855, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {96 - 109}, doi = {}, title = {ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN}, key = {cite}, author = {Arı, Bülent} }
APA Arı, B . (2015). ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 96-109. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208855
MLA Arı, B . "ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 96-109 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208855>
Chicago Arı, B . "ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 96-109
RIS TY - JOUR T1 - ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN AU - Bülent Arı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 109 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN %A Bülent Arı %T ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Arı, Bülent . "ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (April 2015): 96-109.
AMA Arı B . ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 96-109.
Vancouver Arı B . ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 109-96.