Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 272 - 278 2015-10-20

TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Feyzullah Ezer [1] , Sami Çelik [2]

186 913

Turkish law all aspects of the system of administrating more healthy and social life in providing justice, justice training is extremely important. In honor of Justice in this Turkey training, from elementary school and takes up to higher education. Generally, see justice rendered in addition to values, the Ministry of national education, programs, courses that are also endeavoring to add. But the healthy functioning of the legal system in the training of Justice alone is not enough; This system will operate the cultivating of qualified professionals is also very important. Turkey qualified for educating their employees shall be mentioned in the legal institutions, law schools, Justice Vocational and Occupational Justice It is the high school The aim of this study is to evaluate the Justice Vocational curriculum. The study, carried out in the form of a documentary analysis Justice Profession including employment, especially for the College of Alumni is facing serious problems have been identified. In the study, is the main cause of this problem is teaching programs were evaluated. In this regard, Justice Vocational training programmers, particularly the objective upon receipt of all items to be reconsidered was concluded to be useful

Türk hukuk sisteminin bütün boyutlarıyla daha sağlıklı işletilebilmesi ve sosyal yaşamda adaletin sağlanmasında, adalet eğitimi son derece önemlidir. Bu öneme binaen Türkiye’de adalet eğitimi, ilkokuldan başlamakta ve yükseköğretime kadar sürmektedir. Genellikle değerler içerisinde işlenen adalet konusuna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, programlara yönelik dersler de ekleme çabasındadır. Ancak hukuk sisteminin sağlıklı işleyişinde tek başına adalet eğitimi yeterli olmayıp; bu sistemi işletecek nitelikli profesyonel elemanların yetiştirilmesi de çok önemlidir. Türkiye’de sözü geçen nitelikli hukuk çalışanlarını yetiştirmekle yükümlü kurumlar, Hukuk Fakülteleri, Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet Meslek Liseleridir.

Bu çalışmanın amacı, Adalet Meslek Yüksekokulları öğretim programlarını değerlendirmektir. Dokümanter analiz şeklinde yürütülen çalışmada, Adalet Meslek Yüksekokullarının, başta mezunların istihdamı olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, bu sorunun ana nedeninin öğretim programları olduğu değerlendirilmiştir. Bu bakımdan Adalet Meslek Yüksekokulları öğretim programlarının, başta amaç olmak üzere tüm öğeleriyle yeniden ele alınmasının yararlı olduğu sonucuna varılmıştır.
Adalet Meslek Yüksekokulları, Adalet Öğretim Programları
 • Balkan, A. ve Üstüntaş, İ. (2013). Mesleki Eğitimde Yeni Cazibe Merkezleri: Adalet Meslek Yüksekokulları. 3.Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan.
 • Çetin, K. (2003). Türk Eğitim Tarihinde Sosyal Bilimler Ve Sosyal Bilgilerin Tarihsel Süreci. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2 , Sayı 1.
 • Çetin, K. (2010). Türk Eğitim Tarihinde Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgilerin Tarihsel Süreci. e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/download. Çolak, N.İ. (2014). Türkiye’de Hukuk Eğitiminin Sorunları ve YenidenDüzenlenmesi.http://www.ilkercolak.com.tr/turkiye%E2%80%99de-hukuk- egitiminin-sorunlari-ve-yeniden-duzenlenmesi (Erişim: 25 Ekim 2014).
 • Deveci, H. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Kültür Portfolyolarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8 , Sayı 28.
 • Doğan, S. (2014). Uygarlık Merkezli Ahlak ve Adalet Eğitimi Yaklaşımı. BEU. SBE. Dergisi. 3 (1): 111-126.
 • Fidan, N. (1996). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi
 • İmamoğlu, H. V. ve Çeken, R. (2011). ilköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Bilim Tarihi Açısından Fen ve Teknoloji Dersi ile ilişkilendirilmesi Üzerine Disiplinler Arası Bir Bakış. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2 (3): 72-87.
 • Karatekin, K., Merey, Z., Sönmez, Ö. F. ve Kuş, Z. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları. Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 7, Sayı 4.
 • Koçoğlu, E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Okul Yöneticilerinde Olması Gereken Demokratik Tutum ve Davranışlara İlişkin Görüşleri. Turkish Studies, Volume 8/6 p. 413-430.
 • Mindivanlı, E. ve Aktaş, E. (2011). Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Müfredatında Yer Alan Milli Ve Evrensel Değerler. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1.
 • Özen, Y., Güleryüz, K. ve Özen, H. B. (2012). ilköğretim 1–3 Sınıf Hayat Bilgisi, 4–5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerler ve Değerler Eğitiminin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 4.
 • Semenderoğlu, A. ve Gülersoy, A.E. (2005). Eski ve Yeni 4-5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 141-152.
 • Topakkaya, A. (2009). Aristoteles’te Adalet Kavramı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6): 622-633.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme Teori-Teknikler. Ankara: Meteksan (10. Baskı).
 • Yalar, T. ve Yanpar Yelken, T. (2011). Değerler Eğitiminin İyileştirilmesi İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Program Modülü Örneğinin Geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 10 , Sayı 38.
 • Yaşar, Ş. ve Çengelci, T. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Bir Durum Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3 ( 9): 23- 32.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Feyzullah Ezer

Author: Sami Çelik

Dates

Publication Date: October 20, 2015

Bibtex @ { mkusbed208801, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {272 - 278}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Ezer, Feyzullah and Çelik, Sami} }
APA Ezer, F , Çelik, S . (2015). TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 272-278. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208801
MLA Ezer, F , Çelik, S . "TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 272-278 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208801>
Chicago Ezer, F , Çelik, S . "TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 272-278
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Feyzullah Ezer , Sami Çelik Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 278 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Feyzullah Ezer , Sami Çelik %T TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD Ezer, Feyzullah , Çelik, Sami . "TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 272-278.
AMA Ezer F , Çelik S . TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 272-278.
Vancouver Ezer F , Çelik S . TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 278-272.