Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 320 - 331 2015-10-20

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI”

Serdar Demircan [1]

342 497

Novel, which is a literary product, has entered the Turkish literature with the Tanzimat period. From Tanzimat period to today, because some of this type’s products have not been transferred to Turkey Turkish from Ottoman Turkish caused these works not having enough inventions with the present readers and have brought the problem of not being the subject in literary works. Ercüment Ekrem Talu, who is one of the four children of Recaizade Mahmut Ekrem that has an important place in innovation and self-development of Turkish literature, is among the prolific pens of our literature. Despite many novels, stories and columns, he is among the people about whom there has not been sufficient studies, apart from some thesis and small number of articles. Talu’s novel Kundakçı, by putting a pansy and also a spendthrift stereotype named Şekip in the centre, in which he gave place to his adventures and sad fates of women whose lives have been disrupted because of this man, is one of the works that has not been a subject of a comprehensive study. In this trial of article, in order to eliminate the identified deficiencies first of all the life of Ercüment Ekrem Talu and his literary aspect have been touched on and then the novel Kundakçı has been studied under the headings of abstract, structure (plot, people, time, place), language and narrative, theme, perspective and has been tried to express the extent of degeneration

 

Edebi bir ürün olan roman, Türk edebiyatına Tanzimat’la beraber girmiştir. Tanzimat’tan bugüne değin sayısız örnekleri bulunan bu türün bazılarının hâlâ Arap alfabesinden günümüz Türkçesine aktarımının yapılmaması, söz konusu eserlerin şimdiki okurlar ile yeterince buluşamaması ve edebi çalışmalara da konu edilememesi gibi bir sorunu beraberinde getirmiştir.

Türk edebiyatının yenileşmesi ve kendini geliştirmesinde büyük bir yere sahip olan Recaizâde Mahmut Ekrem’in dört çocuğundan biri olan Ercüment Ekrem Talu, edebiyatımızın üretken kalemleri arasındadır. Talu, yazdığı birçok roman, hikâye ve köşe yazılarına rağmen hazırlanan birkaç tez çalışması ve yine az sayıdaki makale dışında üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmamış şahsiyetler arasında yer almaktadır. Kuşkusuz, Ercüment Ekrem’in hak ettiği ilgiyi göremeyişinin arkasındaki etmenlerden bir tanesi de eserlerinin bir kısmının yukarıda belirtildiği gibi günümüz Türkçesine aktarılmamış olmasıdır.

Talu’nun, Şekib isminde hercai ve aynı zamanda mirasyedi bir tipi merkeze koyup onun sergüzeştlerine ve hayatları bu adam yüzünden altüst olmuş kadınların hazin akıbetlerine yer verdiği Kundakçı romanı, kapsamlı bir çalışmaya konu edilmeyen eserlerinden bir tanesidir. Bu çalışmada, belirtilen eksikliğin giderilmesi için ilk olarak Ercüment Ekrem Talu’nun hayatına ve edebi yönüne değinilip sonrasında Kundakçı romanı özet, yapı (olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân), dil ve anlatım, tema, bakış açısı başlıkları altında incelenmeye ve yozlaşmanın hangi boyutlarda gerçekleştiği ifade edilmeye çalışılmıştır.

Kundakçı, İnceleme, Hercai Tip, Sergüzeşt, Yozlaşma
 • AKTAŞ, Şerif (2003) Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • BAYRAK, Özcan (2009) Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanında Yabancılar Akpınar Dergisi 21. Sayı, Niğde.
 • BOURNEUR Roland ve QUELLET Real, (1989). (Çeviren: Hüseyin Gümüş) Roman Dünyası ve İncelemesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • GÖÇGÜN, Önder (1993) Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara.
 • KACIROĞLU, Murat (2007) 1919-1928 Arası Türk Romanında Yapı ve Tema, Doktora Tezi, Erzurum.
 • KARA, E. (2009) Ercüment Ekrem Talu’nun HikayelerindeKadın-Erkek İlişkilerinin Mizahi Dille Eleştirisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • KARABULUT, Mustafa (2008) II Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Alafrangalaşmak, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s.47-67, Ankara.
 • KARABURGU, Oğuzhan. (2008). Postmodern Anlatılarda Zaman, Hece Postmodern Özel Sayısı, Ankara.
 • KARACA, Alaattin. (2005) Geçmiş Zaman Olur Ki Anılar Ercümend Ekrem Talu, Hece Yayınları, Ankara.
 • KAYABAŞI, Özlem (2011). Ahmet Midhat Efendinin “Karnaval” Romanını Tahlil Denemesi/ An Analysis of Karnaval Written By Ahmet Midhat Efendi, Turkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140. Volume 6/4, 2011, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/Turkish Studies.2904 p.659-670.
 • KORKMAZ, Ramazan (1996). Sabahhattin Ali, YKY, İstanbul.
 • NARLI, Mehmet (Mayıs 2002). “Romanda Zaman ve Mekân Kavramları”, Balıkesir Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), C.5,
 • ÖZHER, Sema (2009) Romancı Yönüyle Atilla İlhan, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • PARLA, Jale. (2001) Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • STEVİCK, Philip. (2010) Roman Teorisi, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • TALU, E. Ekrem. (1926) Kundakçı 1. Baskı, Yeni Şark Kütüphanesi, İstanbul.
 • TEKİN, Mehmet. (2001), Roman Sanatı ve Unsurları, Ötüken Yayınları, Ankara.
 • TİMUR, Taner. (1991). Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik. Afa Yayınları, İstanbul.
 • TOKER, Şevket (2005) Ercüment Ekrem Talu Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Peyami Safa’nın Romanlarında Alafrangalar, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • YÜCEBAŞ, Hilmi. (1957) Bütün Cepheleriyle Ercüment Ekrem, İstanbul (Matbaa Bilgisi Yok).
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Serdar Demircan

Bibtex @ { mkusbed208880, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {320 - 331}, doi = {}, title = {TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI”}, key = {cite}, author = {Demircan, Serdar} }
APA Demircan, S . (2015). TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 320-331. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208880
MLA Demircan, S . "TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI”". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 320-331 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208880>
Chicago Demircan, S . "TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI”". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 320-331
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI” AU - Serdar Demircan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 320 EP - 331 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI” %A Serdar Demircan %T TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI” %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD Demircan, Serdar . "TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI”". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 320-331.