Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 364 - 383 2016-04-14

14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic

Sabah SAHİLLİ [1]

276 1423

Bu çalışmanın konusunu Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesinde yer alan MS. Gr. th. f.1 envanter numaralı XIV.yüzyıla ait bir Bizans minyatürlü el yazmasının üslupsal ve ikonografik olarak değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı; henüz ayrıntılı bir araştırma ile literatüre girmemiş olan bu değerli el yazmasına ilişkin açıklayıcı bilgileri bilim dünyasına kazandırmaktır. Çalışmamız el yazmaları hakkında kısa bilgiler ile başlayarak Hıristiyanlığın el yazmaları üretiminde ki etkisi ile devam etmektedir. Yazmanın genel özellikleri hakkında geniş bilgi verilerek, bazı örnekler ışığında eserin ikonografik karakteri açıklandıktan sonra yazmanın üslupsal analizi yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. 

Byzantine Art, Manuscripts, Miniature, Iconography
 • Akyürek, E. (1995). Kariye Parekklesionu: Bir Mezar Şapeli Olarak İkonografik Yorumlanması ve İşlevi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim DalıDoktora Tezi, İstanbul
 • Anderson, J.C. (1992). The New York Cruciform Lectionary, Pennsylvania, s.41-75
 • Belting, H. (1990), Bild und Kult- Eine Geschichte des Bildes vor Dem Zeitalter der Kunst, Münih, (Translated: Jephcott, E. (1994), Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art, Chicago)
 • Bornovalı, S. (2008), Bizans Mimarlığında Müjde Sahnesinin Yeri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul
 • Buringh, E. and Zanden J. L. (2009). Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centurie,.Hollanda
 • Freeman. C. (2003). Egypt, Greece and Rome Civilizations of the Ancient Mediterranean. (Çev. Suat Kemal Angı). Ankara.
 • Greogry, T. E. (2011). Bizans Tarihi. (Çev. Esra Ermert), İstanbul.
 • Herrin, J. (2013). Byzantium, The Surprising Life of a Medieval Empire. (Çev. Uygur Kocabaşoğlu). İstanbul.
 • Hutter,I. (2007). “Der Despotes Demetrios Palailogos und sein “Bildmenologion” in Oxford” Jahrbuch Der Österreichischen Byzantinistik, 57.Band, p.183-214, Wien/Germany
 • Jean, G. (2004). Yazı İnsanlığın Belleği, (Çev.,Nami Başer). İstanbul.
 • Kazancı. T. (2010). “Lekesiz Gebelik: Meryem’in Saflığının Teolojik ve Sanatsal Betimi”, Sanat Tarihi Yıllığı, sayı.22, s.101-122
 • Kitab-ı Mukaddes Şirketi (1998), İncil (Sevindirici Haber), İstanbul
 • Mcgiffert. C.A. (1890), “The Church History of Eusebius”, Eusebius Pamphilius: Church History, Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine by Eusebius Pamphilius, New York
 • Ostrogorsky, G. (2006). Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Türk Tarih Kurumu, Ankara
 • Ozansoy, E. (2015), “Özel Görüşme”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
 • Parpulov, G.R., (2011), The Study of Byzantine Book Illumination:Past, Present, and Futures, Plovdiv, Bulgaria
 • Stefec, R.S. (2012). “Die Synaxarverse des Nikephoros Xanthopulos” Jahrbuch Der Österreichischen Byzantinistik, 62.Band, p.145-161, Wien/Germany
 • Thurston, H.(1911). “Menologium”, The Catholic Encyclopedia, New York
 • Tradigo,A. (2004), İcons and Saints of the Eastern Orthodox Church, Los Angeles
 • Tükel U. ve Arsal S.Y. (2014), Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi, İstanbul
 • Wixom, W. (1907). “Byzantine Art and The Latin West”, The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine era, A.D. 843-1261, p.434-450, New York
 • Oxford Universty, Bodleian Library: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/view/search?q==%22MS.%20Gr.%20th.%20f.%201.%20(Byzantine%20illumination%3A%20Menologion).%22&sort=Shelfmark,Folio_Page
 • Princeton Universty, Modern Language Translations of Byzantine Sources Digitized Greek Manuscripts : http://library.princeton.edu/byzantine/manuscript-title-list
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Sabah SAHİLLİ

Bibtex @ { mkusbed209072, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {364 - 383}, doi = {}, title = {14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic}, key = {cite}, author = {SAHİLLİ, Sabah} }
APA SAHİLLİ, S . (2016). 14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 364-383. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209072
MLA SAHİLLİ, S . "14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 364-383 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209072>
Chicago SAHİLLİ, S . "14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 364-383
RIS TY - JOUR T1 - 14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic AU - Sabah SAHİLLİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 383 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic %A Sabah SAHİLLİ %T 14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD SAHİLLİ, Sabah . "14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 364-383.