Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré

Umut Morkoç [1]

831 3892

20. Yüzyılın ikinci yarısı bilim felsefesinde köklü dönüşümlerin meydana geldiği bir dönemdir. Thomas

Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde sunduğu bilim imgesi bu dönüşümler açısından önemli bir

role sahiptir. Kuhn, sunduğu bu yeni bilim imgesini bilim tarihine ilişkin yeni bir kavrayışa borçludur.

Alexandre Koyré’nin sunduğu 17. yüzyıl bilimsel devrimi okuması ve bilim tarihçiliği metodolojisi bu yeni

bilim tarihçiliğinin iki temel motivasyonudur.

Bu çalışmada Koyré’nin yeni bilim tarihi yaklaşımının Kuhn’un sunduğu bilim imgesi üzerindeki etkisi

vurgulanacak ve bu ilişkiden hareketle bilim tarihinin bilim felsefesinin asli bir unsuru olduğu iddia

edilecektir.

Alexandre Koyré, bilim felsefesi, bilim tarihi, Thomas Kuhn
 • Copernicus, (2010). Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.: İstanbul.
 • Galileo Galilei, (2008). İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog, çev. Reşit Aşçıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür yay.: İstanbul.
 • Gavroğlu, K. (2006). Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek, Çev.: Ari Çokona, İstanbul: İletişim Yay.
 • Hoyningen-Huene, P. H. (1993). Reconstructing Scientific Revolutions, çev. Alexander Levine, Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Kuhn, T. (1996). The structure of Scientific Revolution, The University of Chicago Press: Chicago, London.
 • Koyré, A. (2000a). Galileo ve XVII. Yüzyılın Bilimsel Devrimi, iç. Bilim Tarihi Yazıları 1, çev. Kurtuluş Dinçer, TÜBİTAK: Ankara, ss.187-213.
 • Koyré, A. (2000b). Bilim Tarihine Yaklaşımlar, iç. Bilim Tarihi Yazıları 1, çev. Kurtuluş Dinçer, TÜBİTAK: Ankara, ss.245-259
 • Kuhn, T. (1968). The History of Science, International Encyclopedia of Social Sciences, vol 14, ss.74-83.
 • Kuhn, T. (1970). Alexandre Koyré and The History of Science: On an Intellectual Revolution, Encounter, 34, ss.67-69.
 • Kuhn, T. (1979). History of Science, Current Research in Philosophy of Science, iç. ed. P. D. Asquith ve He. E. Kyburg, ss.121-128, Ann Arbor, Edwards.
 • Kuhn, T. (2000a). What Are Scientific Revolutions?, iç., The Road Since Structure, ed. James Conant ve John Haugeland, The University of Chicago Press, Chicago, London, ss.13-32.
 • Kuhn, T. (2000b). Commensurability, Comparability, Communicability, içinde The Road Since Structure, Ed.:James Conant, John Haugeland, The University of Chicago Press, Chicago, London. s.33-57.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Umut Morkoç

Dates

Publication Date: December 28, 2016

Bibtex @research article { muefd282273, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {28 - 35}, doi = {10.21666/muefd.282273}, title = {Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré}, key = {cite}, author = {Morkoç, Umut} }
APA Morkoç, U . (2016). Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (OS (SI) 2), 28-35. DOI: 10.21666/muefd.282273
MLA Morkoç, U . "Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2016): 28-35 <http://dergipark.org.tr/muefd/issue/26834/282273>
Chicago Morkoç, U . "Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2016): 28-35
RIS TY - JOUR T1 - Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré AU - Umut Morkoç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21666/muefd.282273 DO - 10.21666/muefd.282273 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 35 VL - 3 IS - OS (SI) 2 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.282273 UR - https://doi.org/10.21666/muefd.282273 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 MSKU Journal of Education Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré %A Umut Morkoç %T Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré %D 2016 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 3 %N OS (SI) 2 %R doi: 10.21666/muefd.282273 %U 10.21666/muefd.282273
ISNAD Morkoç, Umut . "Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / OS (SI) 2 (December 2016): 28-35. https://doi.org/10.21666/muefd.282273
AMA Morkoç U . Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré. MSKUEFD. 2016; 3(OS (SI) 2): 28-35.
Vancouver Morkoç U . Bilim Felsefesi Olarak Bilim Tarihi: Kuhn ve Koyré. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 3(OS (SI) 2): 35-28.