Osmanlı Araştırmaları
Cover Image
ISSN 0255-0636 | Period Biannually | Founded: 1980 | Publisher İstanbul 29 Mayıs University |

116.001

372.716
Osmanlı Araştırmaları, yılda iki sayı halinde başta Osmanlı tarihi olmak üzere, iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanlarında hazırlanmış, tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Bu dergi AHCI (Thomson Reuters), Scopus, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus,  tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

Osmanlı Araştırmaları

ISSN 0255-0636 | Period Biannually | Founded: 1980 | Publisher İstanbul 29 Mayıs University |
Cover Image

116.001

372.716
Osmanlı Araştırmaları, yılda iki sayı halinde başta Osmanlı tarihi olmak üzere, iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanlarında hazırlanmış, tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Bu dergi AHCI (Thomson Reuters), Scopus, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus,  tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.
Volume 51 - Issue 51 - Apr 2018
 1. Japonya’da Osmanlı Tarihi Araştırmaları
  Pages 0 - 0
  Yoichi Takamatsu
 2. Enter the Mongols: A Study of the Ottoman Historiography in the 15th and 16th centuries
  Pages 1 - 28
  Hiroyuki Ogasawara
 3. 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Defterdarlığı
  Pages 29 - 61
  Yasuhisa Shimizu
 4. 16. ve 17. Yüzyıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolusu’nda Timarların Çeşitli Biçimleri: Farklı Uygulamalara Tek İsim Koymak
  Pages 63 - 113
  Kumiko Saito
 5. Osmanlı Belge Yönetiminde Kesilmiş Hatt-ı Hümayunlar
  Pages 115 - 157
  Yoichi Takamatsu
 6. Mixed Dynamism of Relief in the Late Ottoman Empire: e Historical Actualities of Fundraising Campaigns
  Pages 159 - 180
  Shin Sasaki
 7. The 1869 Ottoman Public Education Act: Proceedings and Participants
  Pages 181 - 207
  Kiyohiko Hasebe
 8. Sharī‘aJudges in the Ottoman Nizāmiye Courts, 1864-1908
  Pages 209 - 237
  Jun Akiba
 9. ‘Abd al-Ģamīd al-Zahrāwī and His Thought Reconsidered: An Intellectual Portrait of the Arab Nationalist as an Ottoman Politician
  Pages 239 - 263
  Nobuyoshi Fujinami
 10. Prelude to Ottoman Decline Consciousness: Monetary Turbulence at the end of the Sixteenth Century and the Intellectual Response
  Pages 265 - 295
  Cemal Kafadar
 11. Selim’i Yazmak
  Pages 297 - 390
  Fikret Yılmaz
 12. An Unknown Epistle of Idrīs-i Bidlīsī: Risāla dar ‘Ilm-i Qiyāfat
  Pages 391 - 418
  Vural Genç
 13. Vakanüvis Halîl Nûrî Bey ve Târîh’inin Neşri Üzerine Bazı Mülahazalar
  Pages 419 - 457
  Hüseyin Sarıkaya
 14. Problems in the Interpretations of Ottoman Rebellions in the Early Modern Period: An Analysis and Evaluation of Existing Literature on the Ottoman Rebellions between 1550 and 1821
  Pages 459 - 485
  Birol Gündoğdu
 15. Michael Talbot, British-Ottoman Relations, 1661-1807: Commerce and Diplomatic Practice in Eighteenth-Century Istanbul
  Pages 487 - 489
  Emrah Safa Gürkan
 16. Michael Chamberlain (çev. Büşra Kaya), Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik, Şam, 1190-1350
  Pages 490 - 495
  Mustafa Gündüz
 17. Christine Isom-Verhaaren & Kent F. Schull (der.), Living in the Ottoman Realm:Empire and Identity. 13th to 20th Centuries
  Pages 496 - 497
  Güneş Işıksel
 18. Selçuk Esenbel (ed.), Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia
  Pages 498 - 502
  Özlem Çaykent
 19. Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Bilim Mirası: Giriş, I. cilt: Mirasın Oluşumu, Gelişimi ve Meseleleri; II. cilt: Önemli Âlimler ve Eserler
  Pages 503 - 507
  Magda Makhlouf