Osmanlı Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0255-0636 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1980 | Yayıncı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi |


Osmanlı Araştırmaları, yılda iki sayı halinde başta Osmanlı tarihi olmak üzere, iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanlarında hazırlanmış, tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Bu dergi AHCI (Thomson Reuters), Scopus, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus,  tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

Osmanlı Araştırmaları

ISSN 0255-0636 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1980 | Yayıncı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Osmanlı Araştırmaları, yılda iki sayı halinde başta Osmanlı tarihi olmak üzere, iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanlarında hazırlanmış, tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Bu dergi AHCI (Thomson Reuters), Scopus, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus,  tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.
Cilt 55 - Sayı 55 - 4 May 2020
 1. Musul Kazası’nın Cizyegüzârları ve Bölgesel İlişkileri (XVII. Yüzyılın Son Çeyreği)
  Sayfalar 1 - 49
  Oğuzhan SAMIKIRAN
 2. ‘Üzerime bir kubbe ve âsâr binâlar etmen’ : Osmanlı Mimarlığında Açık Türbe Modası (1661-1763)
  Sayfalar 51 - 97
  Mustafa Çağhan KESKİN
 3. Kudüs Vakıflarında İstihdam: 18. Yüzyılda Vakıf Görevlilerinin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri
  Sayfalar 99 - 144
  Şerife EROĞLU MEMİŞ
 4. 18. Yüzyıl Sonunda Ayanlık Siyaseti ve Germiyanzâdeler
  Sayfalar 145 - 180
  Murat DAĞLI
 5. Osmanlı Sanayisi Hizmetinde Kırk Yıl: İngiliz Mühendis Frederick William Taylor’un Hayat Hikâyesi (1807-1875)
  Sayfalar 181 - 206
  Serdal SOYLUEL
 6. Laramanlar: Gizli Hristiyan Arnavutların Mihaliç’e Sürgünü (1846-1848)
  Sayfalar 207 - 242
  Yakup AHBAB
 7. “All We Hope is a Generous Revival”: The Evangelization of the Ottoman Christians in Western Anatolia in the Nineteenth Century
  Sayfalar 243 - 280
  Merih EROL
 8. Birinci Dünya Savaşı’nda Erzurum’un İşgali: Rus Basını ve Literatürüne Göre İşgalin Rusya’da ve Dünyada Yankılanması
  Sayfalar 218 - 318
  Ramin SADIGOV
 9. Murat R. Şiviloğlu, The Emergence of Public Opinion: State and Society in the Late Ottoman Empire
  Sayfalar 319 - 323
  Abdülhamid KIRMIZI
 10. Gennaro Varriale (ed.), ¿Si fuera cierto? Espias y agentes en la frontera (siglos XVI-XVIII),
  Sayfalar 324 - 328
  Francesco CAPRİOLİ
 11. Cem Behar, Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıkî Makamları: Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvârı’nın Sıra Dışı Müzikal Serüveni,
  Sayfalar 328 - 332
  Beyza TOPUZ
 12. Elif Akçetin and Suraiya Faroqhi (eds.), Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century,
  Sayfalar 333 - 336
  Tayfun ULAŞ
 13. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler,
  Sayfalar 336 - 338
  Ayşegül KUŞ
 14. Kemal H. Karpat (1923-2019)
  Sayfalar 343 - 354
  Deniz Alim BALGAMIŞ ARLI
 15. Elizabeth A. Zachariadou (1931-2018)
  Sayfalar 339 - 341
  Marinos SARİYANNİS
Dizinler