Year 2016, Volume 6, Issue 3, Pages 821 - 838 2016-12-22

Consumer Based Brand Equity: Example of Newspaper Brands
Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği

MİNE YENİÇERİ ALEMDAR [1] , ÇİĞDEM DİRİK [2]

373 1772

This study is based on consumer based brand equality. In this we aim to define the elements of the newspaper brand equality published in Turkey from the perspective of students of Ege University Communication Faculty Journalism Department. The scale used in this study is the multi dimension consumer based brand equality scale developed by Yoo and Donthu (2001). Brand loyalty, percieved quality, brand awareness-associations and all brand equality has been eveluated in this study.

Brand awareness and assosiations had the highest avarage in the brand equality elements. When we examine the elements in this dimension we see that visiual specialities of the newspaper are related with the dimension. All brand equality dimension has the the lowest avarage. When we examine the 4 entry item all students have the intention to buy. In this study we see that the students did not develop a brand loyalty, the eveluation has to be made together for quality and loyalty in the process of brand management of the newspaper, students are aware of visual and physical specialities, but also they do not have a strong intension to buy the newspaper that they usually read.


Tüketici temelli marka denkliği konusunda yürütülen bu çalışmada, Türkiye’deki gazete markalarına yönelik marka denkliği unsurlarının, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri perspektifinden betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Yoo ve Donthu (2001)  tarafından geliştirilen çok boyutlu tüketici temelli marka denkliği ölçeği kullanılmıştır. Marka sadakati, algılanan kalite, marka farkındalığı-bağlantıları ve tüm marka denkliği (TMD) ölçekte ele alınan boyutlardır.

Marka denkliği unsurları içinde en yüksek ortalamaya marka farkındalığı ve çağrışımları sahip olmuştur. Bu boyut içinde yer alan maddeler incelendiğinde, gazete markalarının tanınması, rakiplerinden ayırt edilebilmesi ve logonun hatırlanabilmesi gibi gazetelerin görsel özellikleri ile ilgili olduğu görülmektedir. En düşük ortalama ise TMD (Tüm marka denkliği) boyutu ile ilgili gerçekleşmiştir. TMD boyutu içindeki 4 madde incelendiğinde ise tamamının satın alma niyeti ile ilgili olduğu görülmüştür. Çalışma öğrencilerin gazete markalarına yönelik sadakat geliştirmediklerine; gazetelerin marka yönetim sürecinde sadakat ve kalitenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine; öğrencilerin gazete markalarına ilişkin görsel-fiziksel özelliklerin farkında olduğuna; okuyucusu oldukları gazeteleri satın alma konusunda ise güçlü bir niyete sahip olmadıklarına işaret etmektedir.

 


  • Washburn,J.H. ve Plank R.E. (2002). Measuring brand equity: an evaluation of a consumer-based brand equity scale. Journal of Marketing Theory and Practice, 10:1, 46-62, publication doi:10.1080/10696679.2002.11501909
  • Wood,L. (2000). Brands and brand equity: definition and management. Management Decision. Vol. 38 Iss 9 pp. 662 -669 . publication doi:http://dx.doi.org/10.1108/00251740010379100
  • Yasin, N.M., Mohd Nasser Noor,M.N. ve Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management, Vol. 16 Iss 1 pp. 38 – 48. Publication doi:http://dx.doi.org/10.1108/10610420710731142
  • Yoo, B . ve Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business Research, 52 (2001) 1-14.
Subjects Social, Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section MAKALE
Authors

Author: MİNE YENİÇERİ ALEMDAR

Author: ÇİĞDEM DİRİK

Bibtex @research article { odusobiad280105, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {821 - 838}, doi = {}, title = {Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği}, key = {cite}, author = {YENİÇERİ ALEMDAR, MİNE and DİRİK, ÇİĞDEM} }
APA YENİÇERİ ALEMDAR, M , DİRİK, Ç . (2016). Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6 (3), 821-838. Retrieved from http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/26332/280105
MLA YENİÇERİ ALEMDAR, M , DİRİK, Ç . "Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 821-838 <http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/26332/280105>
Chicago YENİÇERİ ALEMDAR, M , DİRİK, Ç . "Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 821-838
RIS TY - JOUR T1 - Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği AU - MİNE YENİÇERİ ALEMDAR , ÇİĞDEM DİRİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 821 EP - 838 VL - 6 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 ODU Journal of Social Sciences Research Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği %A MİNE YENİÇERİ ALEMDAR , ÇİĞDEM DİRİK %T Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği %D 2016 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD YENİÇERİ ALEMDAR, MİNE , DİRİK, ÇİĞDEM . "Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 / 3 (December 2016): 821-838.