Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 85 - 94 2017-03-29

Wide Framework Of Design Concept: An Investigation On Design-Driven Approaches
Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme

Nihan AKDEMİR [1]

262 2219

In this research and review article; an compilation has been done about design-oriented approaches which its prevalence

increasing day to day and year to year, to transmit information about it. Literature search method was used when text

was created. The issue which was compiled by scanning from national and international sources, has been also handled

with criticized points of approaches for getting different perspectives. It is thought that the handling of the word meaning

and content of the design from a wide perspective instead of a narrow perspective is important for perceiving the basis

of design-oriented approaches. Therefore, the concept of design has been examined primarily in the text and then has

been focused on design-oriented approaches. The misconception of the first in the mind of the design as a word; ıt was

tried to be illuminated by explaining the depth that this glove is formed by integrating concepts such as mind, idea and

product. Findings obtained by literature search such as participatory design, design-driven innovation, design thinking,

user-centered design are explained and research has been tried to be supported by examples. Thus, the design is not

just the product, the designing is not just to produce the product and ın the developing world, it can be said that the

perception of change at this point is very important.


Bu araştırma ve inceleme makalesinde; yaygınlığı yıldan yıla, günden güne artan tasarım odaklı yaklaşımlar üzerine bir

derleme yapılarak konuya ilişkin bilgi aktarımı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Metin oluşturulurken literatür tarama

yöntemine başvurulmuştur. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası kaynaklardan literatür taraması yapılmıştır. Böylelikle

tasarım odaklı yaklaşımlar hakkında bilgiler toplanmış ve yaklaşımların eleştirilen noktalarına da değinilerek, farklı bakış

açılarından da konu ele alınmaya çalışılmıştır. Tasarımın kelime anlamının ve içeriğinin dar bir çerçeveden ziyade geniş

bir perspektiften ele alınmasının, tasarım odaklı yaklaşımların temelini algılayabilmek açısından önemli olduğu

düşünüldüğünden metinde öncelikli olarak tasarım olgusu irdelenmiştir. Kelime olarak tasarımın zihinde ilk oluşturduğu

algının yanıltıcılığı; bu kelimenin zihin, fikir ve ürün gibi kavramlarla bütünleşerek oluşturduğu derinliğin açıklanmasıyla

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Literatür taraması ile elde edilen bulgulardan katılımcı odaklı tasarımın, tasarım odaklı

inovasyonun, tasarım odaklı düşünmenin ve kullanıcı merkezli tasarımın kavram ve içerikleri açıklanarak, araştırma

örneklerle desteklenmeye çalışılmıştır. Böylelikle tasarımın sadece ürün değil, tasarlama eyleminin ise sadece ürün

ortaya çıkartmak için olmadığı, gelişen dünyada ise bu noktadaki değişim algısının hayli önemli olduğu

söylenebilmektedir.


  • Erengezgin, Ç. (1998). Tasarım ve bilgisayar-I. Tasarım, 85, 118-119.
  • Gezgin, T. (2007). Sanat-tasarım olgusunun zamansal izdüşümü ve 19. yüzyıl genel karakteri içinde sanattasarım gerçekliği. Anadolu Sanat, 18, 37-51.
  • Heskett, J. (2013). Tasarım (çev. E.Uzun). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. (Eserin orijinali 2002’de
  • Hobday M., Boddington A. and Grantham A. (2012). An innovation perspectve on design :part 2. Design
  • Kazmierczak , E., (2003) Design as meaning making:from making things to the design of thinking. Design
  • Kolko, J. (2010). Abductive thinking and sensemaking: the drivers of design synthesis. Design Issues, 26(1),
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section MAKALE
Authors

Author: Nihan AKDEMİR

Bibtex @research article { odusobiad301595, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {85 - 94}, doi = {}, title = {Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {AKDEMİR, Nihan} }
APA AKDEMİR, N . (2017). Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (1), 85-94. Retrieved from http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301595
MLA AKDEMİR, N . "Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 85-94 <http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301595>
Chicago AKDEMİR, N . "Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 85-94
RIS TY - JOUR T1 - Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme AU - Nihan AKDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 94 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 ODU Journal of Social Sciences Research Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme %A Nihan AKDEMİR %T Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme %D 2017 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD AKDEMİR, Nihan . "Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 / 1 (March 2017): 85-94.