Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 2328 - 2342 2018-12-30

Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler
Folkways and Festivals About Mountain and Saint Cult That One of Rural Attractiveness in Muğla

Mehmet Naci Önal [1] , Taner Dalgın [2] , Levent Karadağ [3]

28 148

İnsanların olağanın dışına çıkma, yeni şeyler keşfetme, farklı olanı görme ve deneyimleme yönündeki istekleri alternatif turizm türlerini sürükleyen en önemli itici güç durumundadır. Özellikle kültür ve yerel yaşantı konusunda giderek artan merak, son dönemde özellikle aktif hayat tarzına sahip turist kitlesini turizm faaliyetlerine yönelten önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, hem potansiyel turistler, hem turizm girişimcileri için potansiyel bir çekicilik unsuru olduğu düşünülen Muğla Çiçek baba dağına ilişkin dağ ve eren kültü detaylı şekilde anlatılmaya çalışılmış ve dağ kültü, eren kültü çerçevesinde oluşturulmuş gelenekler ve şenlikler incelenmiştir. Araştırma, kültürel bir çekicilik unsuru olarak Muğla’da dağ, eren kültü kapsamındaki yerel yaşantının, bir sürdürülebilir turistik ürün olarak nasıl kullanılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kültürel bir çekicilik olarak Muğla’da dağ ve eren kültünün tanıtılması ve turizme kazandırılması inanç turizmine, kırsal turizme ve kültür turizmine merak duyan geniş bir potansiyel turist kitlesinin bölgeye çekilmesini sağlayacaktır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, bölgede yaşayan yerel halkın, dağ ve eren kültü ile ilgili inançlarına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ve yaşam tarzlarının, turizm açısından önemli bir çekicilik unsuru oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca, şenliklere katılımın yoğunlaşmasının yerel halk için, ürettikleri tarımsal ve hayvansal ürünleri daha kolay şekilde ekonomik değere dönüştürmek açısından katkı yaratacağı düşünülmektedir.

Some wishing of people like having an experience out of ordinary, discovering different things and places are most important impetus that develop alternative tourism types. Specially, ever increasing interest about culture and local lifestyle begin to attract people that have proactive lifestyle to tourism activities, recently. In this study, we mention mountain and saint cult about Çiçek Baba Mountain that we think, it is very important for potential tourists and tourism entrepreneurs both, in Muğla region. Also, we investigate folkways and festivals about mountain and saint cult in Muğla. The aim of study is suggest local life about mountain and saint cult in Muğla as sustainable cultural tourism attraction. Promotion of mountain and saint cult about Çiçek Baba Mountain as cultural attraction contribute to attract wide range of potential tourist that interested in rural tourism, religious tourism and culture tourism.  It is important to bring mountain and saint cult about Çiçek Baba Mountain in tourism for these reasons. Consequently, when we evaluate the research results, we can say folkways and festivals about mountain and saint cult belief of local people in Muğla is important and authentic tourism attraction for this region. In addition, broad participation in this festival may contribute to increase economic value of agricultural and animal products that produce by local people.    

 • Başlaran, M., (1952 Köyceğiz doğumlu, üniversite mezunu, muhasebeci, derleme tarihi 1999).
 • Belgrat, N. (1936 Beyobası beldesi/Köyceğiz doğumlu, ilkokul mezunu, çiftçi, derleme tarihi 1999).
 • Bramwell, B. ve Lane, B., (1994). Rural tourism and sustainable rural development. Proceedings from the Second International School of Rural Development, University College, Galway, Ireland, Chan-nel View Books: London.
 • Çeken, H., Uçar, M. ve Dalgın, T., (2012). Kırsal turizmin gelişimi konusunda yerel halkın algıları: Fethiye yöresi örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 1 (1), 4-28.
 • Çeken, H., Baldemir, E., Dalgın, T., Sop, S. A. ve Ercan, F., (2013). Muğla’da turizmin sorunlarıyla ilgili turizm sektörü yöneticilerinin algıları ve çözüm önerileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(576), 55-70.
 • Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H. ve Ekiztepe, B., (2013). Menemen yöresinde agro-turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2), 01-07.
 • European Commission (EC) (1999). Towards quality rural tourism. Enterprise Directorate General, Brussels: Tourism Unit.
 • Gölbaş, A. ve Atak, O. (2016). Arkeolojik potansiyelin kırsal turizme kazandırılması: Ortaca örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 1210-1222.
 • Karaağaç, G. (1997). Köyceğiz. İstanbul: Pengraf Reklam Hizmetleri.
 • Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm ekonomisi. İzmir: İnce Ofset Matbaası.
 • Önal, M. N. (2003). Dağ kültü, eren kültü ve şenliklerinin Muğla’daki yansımaları. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 99-124.
 • Önal M. N. (2013). Muğla Efsaneleri (Araştırma-İnceleme). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da kırsal turizme bakış kazanılan deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, ss.72-73, (20-22 Nisan).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2397-0697
Author: Mehmet Naci Önal
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7645-1989
Author: Taner Dalgın
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0932-8315
Author: Levent Karadağ (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, DATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { opus486024, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2328 - 2342}, doi = {10.26466/opus.486024}, title = {Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler}, key = {cite}, author = {Önal, Mehmet Naci and Dalgın, Taner and Karadağ, Levent} }
APA Önal, M , Dalgın, T , Karadağ, L . (2018). Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2328-2342. DOI: 10.26466/opus.486024
MLA Önal, M , Dalgın, T , Karadağ, L . "Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2328-2342 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/486024>
Chicago Önal, M , Dalgın, T , Karadağ, L . "Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2328-2342
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler AU - Mehmet Naci Önal , Taner Dalgın , Levent Karadağ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.486024 DO - 10.26466/opus.486024 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2328 EP - 2342 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.486024 UR - https://doi.org/10.26466/opus.486024 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler %A Mehmet Naci Önal , Taner Dalgın , Levent Karadağ %T Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.486024 %U 10.26466/opus.486024
ISNAD Önal, Mehmet Naci , Dalgın, Taner , Karadağ, Levent . "Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 2328-2342. https://doi.org/10.26466/opus.486024
AMA Önal M , Dalgın T , Karadağ L . Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler. opus. 2018; 9(16): 2328-2342.
Vancouver Önal M , Dalgın T , Karadağ L . Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 2342-2328.