Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 418 - 421 2018-09-01

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF INDUSTRIES IN THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT POINT: A RESEARCH IN KAHRAMANMARAS METAL KITCHEN INDUSTRY

Nusret Goksu [1] , Alaeddin Koska [2] , Mehri Banu Erdem [3] , Ayse Yilmaz [4]

198 320

Piyasa şartlarının ve teknolojinin sürekli değişip, farklılaştığı günümüzde işletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Sürdürülebilir rekabet avantajının anahtarı ise yenilikleri takip etmekten geçmektedir. Bu yeniliklerden birisi de son zamanlarda sıkça duyduğumuz endüstri 4.0 kavramıdır. Endüstri 4.0, üretimin her aşamasında dijitalleşme sonucu tüketici gereksinimlerini daha hızlı, esnek ve verimli bir biçimde karşılanmasını sağlamıştır. İşletmeler yeni ürün oluşturmak için uzun ve risklerle dolu bir süreç olduğunun farkındadırlar. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ise yenilikleri takip etmekten geçmektedir. Üretim sistemlerindeki bu değişimlerden en çok etkilenecek sektörlerden birisi de şüphesiz metal mutfak sanayisidir.

Amaç- Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren metal mutfak sanayiindeki firmaların Endüstri 4.0 yaklaşımlarını incelemektir.

Sonuç- Endüstri 4.0 hakkında bilgi verilmiştir.

Today, when market conditions and technology are constantly changing and differentiating, businesses are looking for ways to achieve sustainable competitive advantage. The key to sustainable competitive advantage is to follow innovations. One of the innovations is the industry 4.0 concept that we have heard often lately. Industry 4.0 ensures that the end-user consumer needs are met faster, more flexibly and productively at every stage of production. Enterprises are aware that processes are long and risk-filled to create new products. Managing the process in the right way is the process of following innovations. One of the sectors that will be most affected by changes is undoubtedly the metal kitchen industry.

Purpose- It examines Industry 4.0 approaches of firms in metal kitchen industry operating in Kahramanmaraş province.

Conclusion- Information about Industry 4.0 is provided.

 • Bulut, E., Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsamında Türkiye analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 55-77.
 • Cengiz, E., Ayyıldız, H., Kırkbir, F. (2005). Yeni ürün geliştirme sürecinin başarısında etkili olan faktörler. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, ss. 133-147.
 • Çeliktaş, M. S., Sonlu, G., Özgel, S., Atalay., Y. (2015). Endüstriyel devrimin son sürümünde mühendisliğin yol haritası. Endüstri ve Mühendislik Dergisi, 56(662), 24-34.
 • Dengiz, O. Endüstri 4.0: Üretimde kavram ve algı devrimi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 15(1), 38-45.
 • Ecer, H., Canıtez, M. (2004). Pazarlamanın ilkeleri teori ve yaklaşımlar. Gazi Kitapevi, Ankara, 340s.
 • Jänicke, M., Jacob, K. (2009). A third industrial revolution? Solutions to the crisis of resource-intensive growth.
 • Lee, I., Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 58(4): 431-440.
 • Macdougall, W. (2014). Industrie 4.0 smart manufacturing for the future. Germany Trade and Invest, July 2014.
 • Ovacı, C. (2017). Endüstri 4.0 çağında açık inovasyon. Maliye Finans Yazilari.
 • Sanders, N. R., Manrodt, K. B. (1994). Forecasting practices in US corporations: survey results. Interfaces, 24 (2), pp.92–100.
 • Soysal, M., Pamuk, N. S. Yeni sanayi devrimi endüstri 4.0 üzerine bir inceleme. Verimlilik Dergisi, (1), 41-66.
 • Srinivasan, R., Brush, T. H. (2006). Supplier performance in vertical alliances: the effects of self-enforcing agreements and enforceable contracts. Organization Science, Vol. 17 No. 4, pp. 436-452.
 • Şekkeli, Z. H., Bakan, İ. (2018). Endüstri 4.0’ın etkisiyle lojistik 4.0. Journal of Life Economics, 5(2), 17-36.
 • Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya University Journal of Science, 22(2), 548-558.
 • Yın, S., Kaynak, O. (2015). Big data for modern industry: challenges and trends. Proceedings of the IEEE, Cilt: 103, Sayı: 2, s. 143-146.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Nusret Goksu (Primary Author)

Author: Alaeddin Koska

Author: Mehri Banu Erdem

Orcid: 0000-0002-0606-1117
Author: Ayse Yilmaz

Bibtex @research article { pap459539, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {418 - 421}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.927}, title = {YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Goksu, Nusret and Koska, Alaeddin and Erdem, Mehri Banu and Yilmaz, Ayse} }
APA Goksu, N , Koska, A , Erdem, M , Yilmaz, A . (2018). YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA. PressAcademia Procedia, 7 (1), 418-421. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.927
MLA Goksu, N , Koska, A , Erdem, M , Yilmaz, A . "YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 (2018): 418-421 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459539>
Chicago Goksu, N , Koska, A , Erdem, M , Yilmaz, A . "YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 (2018): 418-421
RIS TY - JOUR T1 - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Nusret Goksu , Alaeddin Koska , Mehri Banu Erdem , Ayse Yilmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.927 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.927 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 418 EP - 421 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.927 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.927 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Nusret Goksu , Alaeddin Koska , Mehri Banu Erdem , Ayse Yilmaz %T YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.927 %U 10.17261/Pressacademia.2018.927
ISNAD Goksu, Nusret , Koska, Alaeddin , Erdem, Mehri Banu , Yilmaz, Ayse . "YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 418-421. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.927