Dergi Yöneticisi

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık

Prof.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

Turkey
abdulbir@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dil Editörü

Doç. Dr. Cemal BAYAK

Editör Yardımcıları

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ

Makale Kontrol

Arş. Gör. A. Tuba ULUDOĞAN

Arş. Gör. Yasin BOSTAN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Galip YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLA

Dr. Öğr. Üyesi İdris TÜRK

Dr. Öğr. Üyesi İsmet EŞMELİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI

Dr. Lecturer İsmet EŞMELİ

Turkey
ismet_esmeli@hotmail.com
Subjects: History of Religions,Religion
Institution: İlahiyat Fakültesi

Dr. Lecturer Mustafa TÜRKAN

Turkey
mturkan@pau.edu.tr
Subjects: Law of Islam
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Adem YERİNDE, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan KOŞUM, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. A. Bülent ÜNAL, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin ERUL, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal TOSUN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat AYDIN, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KESKİN, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet KONUR, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet Ali KAPAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit BAHÇIVAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Talip TÜRCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz CAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki ÖZCAN, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN, Bozok Üniversitesi

Doç.Dr. Mehmet ÜMİT, Marmara Üniversitesi

Hakem Kurulu

Assoc.Prof.Dr. Ahmed ÜRKMEZ

Turkey
aurkmez@pau.edu.tr
Subjects: Hadith,Religion
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Ali ÖZTÜRK

Turkey
aozturk68@hotmail.com
Subjects: Turkish Islamic Literature
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Hidayet AYDAR

Turkey
hidayetaydar@yahoo.com
Subjects: Religion
Institution: İstanbul Universitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Turkey
icaliskan25@gmail.com
Subjects: Interpretation
Institution: Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Müfit Selim SARUHAN

Turkey
saruhan@ankara.edu.tr
Subjects: Philosophy of Islam
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Abdülcelil BİLGİN

Turkey
a.bilgin.deyim@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Muş Alparslan Üniveristesi

Assoc.Prof.Dr. Eyüp NEFES

Turkey
eyupnefes@hotmail.com
Subjects: Islamic Arts
Institution: ondokuz mayıs üniversitesi ilahiyat fakültesi

Prof.Dr. Gürbüz DENİZ

Turkey
gurbuzdeniz2002@yahoo.com
Subjects: Philosophy And Religious Studies
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Fatih ERKOÇOĞLU

Turkey
fatiherkocoglu@hotmail.com
Subjects: History of Islam
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Vejdi BİLGİN

Turkey
vbilgin@hotmail.com
Subjects: Religion,Sociology
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Hikmet ATİK

Turkey
nevahik@hotmail.com
Subjects: Mathematics and Science
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mustafa KARAGÖZ

Turkey
mkaragoz@erciyes.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Yaşar TÜRKBEN

Turkey
yasarturkben@hotmail.com
Subjects: Philosophy,Religion
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yusuf BATAR

Turkey
yusuf.batar@inonu.edu.tr
Subjects: Religion Education

Asst.Prof.Dr. Ali ÖGE

Turkey
alican_042@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: NECMETTIN ERBAKAN UNIV

Assoc.Prof.Dr. Davut IŞIKDOĞAN

Turkey
isikdogan@dicle.edu.tr
Subjects: Religion Education,Religious Culture and Moral Knowledge Education,Religion
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Gökhan ATMACA

Turkey
gatmaca@sakarya.edu.tr
Subjects: Interpretation
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Ali KARATAŞ

Turkey
karatasali5@gmail.com
Subjects: Social Science,Religion
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer Harun BEKİROĞLU

Turkey
harun.bekiroglu@inonu.edu.tr
Subjects: Social Science,Religion
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Hüseyin AKYÜZ

Turkey
huseyinakyuz73@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: POLATLI İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mesut KAYA

Turkey
mesudkaya@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Muhammet Vehbi DERELİ

Turkey
mvdereli@gmail.com
Subjects: Social Science,Linguistics
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Mustafa TÜRKAN

Turkey
mturkan@pau.edu.tr
Subjects: Law of Islam
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer Nazife Nihal İNCE

Turkey
nnihalince@gmail.com
Subjects: Social Science,Linguistics
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mithat ESER

Turkey
mithateser@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Assoc.Prof.Dr. Ahmed ÜRKMEZ

Turkey
aurkmez@pau.edu.tr
Subjects: Hadith,Religion
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Osman ORUÇHAN

Turkey
ooruchan@pau.edu.tr
Subjects: Hadith
Institution: PAMUKKALE UNIVERSITY

Dr. Lecturer Ali DADAN

Turkey
alidadan@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Yakup CİVELEK

Turkey
yakup.civelek@gmail.com
Subjects: Religion,Social Science,Linguistics,Linguistics
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Abdülcelil BİLGİN

Turkey
a.bilgin.deyim@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Muş Alparslan Üniveristesi

Dr. Lecturer Fatih Mehmet YILMAZ

Turkey
fatihmehmetyilmaz@hitit.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Hitit Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Feyza Betül KÖSE

Turkey
feyzabetulkose@yahoo.com
Subjects: History of Islam
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK

Turkey
nursenf@gazi.edu.tr
Subjects: Art History
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet ÇAYCI

Turkey
acayci@konya.edu.tr
Subjects: Fine Arts,Art History,Archaeology

Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ

Turkey
ejder.okumus@gmail.com
Subjects: Religion,Sociology
Institution: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer Ali Fuat BAYSAL

Turkey
afbaysal@gmail.com
Subjects: Fine Arts,Art History
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İhsan TOKER

Turkey
iitoker@gmail.com
Subjects: Gender,Sociology of Religion,Sociology
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Abdulvahap TAŞTAN

Turkey
atastan@erciyes.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet EVKURAN

Turkey
mehmetevkuran@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Hitit Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim COŞKUN

Turkey
ibrahimcoskun@hotmail.com
Subjects: Kalam
Institution: Necmettin Erbakan University

Assoc.Prof.Dr. Veysel ÖZDEMİR

Turkey
veysel23@gmail.com
Subjects: Religion,Hadith
Institution: INONU UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Prof.Dr. Mefail HIZLI

Turkey
mefailhizli@hotmail.com
Subjects: History of Islam
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Turkey
duralaroltu@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN

Turkey
huseyinyegin@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / İlahiyat fakültesi

Assoc.Prof.Dr. Mücahit KÜÇÜKSARI

Turkey
mucahitkucuk@gmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer Hasan UÇAR

Turkey
hasanucar@aksaray.edu.tr
Subjects: Religion,Linguistics
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Hüseyin POLAT

Turkey
huseyin.polat@inonu.edu.tr
Subjects: Religion,Linguistics
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mehmet BİRSİN

Turkey
mehmet.birsin@inonu.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: İnönü üniversitesi ilahiyat fakultesi

Assoc.Prof.Dr. Savaş KOCABAŞ

Turkey
cdd100@hotmail.com
Subjects: Law of Islam
Institution: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

Turkey
abdulbir@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Adem YERİNDE

Turkey
ademyerinde@yahoo.com
Subjects: Religion
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Galip YAVUZ

Turkey
galipyavuz58@gmail.com
Subjects: Social Science,Linguistics

Assoc.Prof.Dr. Halil ALDEMİR

Turkey
aldemirhalil@gmail.com
Subjects: Interpretation,Religion,Linguistics
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer EREN GÜNDÜZ

Turkey
egunduz@uludag.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Assoc.Prof.Dr. Mustafa KARAGÖZ

Turkey
mkaragoz@erciyes.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mehmet ÜMİT

Turkey
mehumit@gmail.com
Subjects: Kalam,Islamic Sects,History of Islam
Institution: Marmara Üniversitesi