Year 2016, Volume 0, Issue 5, Pages 71 - 87 2016-02-14

DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI

Nesibe KABLANDER [1]

285 1139

Dîvân şiirinde görülen mâşuka ait unsurlar ve bunlara dair benzetmeler esasen birer remiz olup arkalarında dinî veya dünyevî anlamlar gizlidir. 15. yüzyılın önemli şâirlerinden olan Dede Ömer-i Rûşenî mutasavvıf bir şâir olmakla birlikte tasavvuf yoluna intisab etmeden önce yazdığı âşıkâne gazallerle de kendisini devrinin edebiyat âlemine kabul ettirmiş bir isimdir. Dolayısıyla onun şiirlerini yorumlarken dinî ve tasavvufî olduğu doğrudan belli olanlar dışında dinî ve dünyevî anlamları birlikte düşünmek yararlı olacaktır. Bu çalışmada, yukarıda zikredilen hususlara dikkat edilerek sevgilinin güzellik unsurlarından biri olan “boy”un Rûşenî Dîvân’ında kullanılışına dâir örnekler sunulmuş ve bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 

Rûşenî, Dîvân, tasavvuf, boy, vahdet
 • Altuntop, Nurten, “Dede Ömer Rûşenî’nin Dîvânı’nda Tasavvuf”, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2015.
 • Baş, Münire Kevser, “RÛŞENÎ, Dede Ömer”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6302, E.T: 04, 11, 2015
 • Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, C. 9, Akçağ Yayınları, Ankara 1990.
 • Erginli, Zafer vd., Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Mûsâbeyli, Âzâde, Dede Ömer Rûşenî ve Külliyâtı, Kafkaz Üni. Kafkaz Araştırmaları Enstitüsü, 2014.
 • Onay, Ahmet Talât, Açıklamalı Dîvân Şiiri Sözlüğü (haz. Cemal Kurnaz), Birleşik Yayınevi, Ankara 2007.
 • Pala, İskender, Ansiklopedik Dîvan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2004.
 • Seccâdî, Seyyid Ca’fer, Tasavvuf ve İrfan Terimleri Sözlüğü (çev. Hakkı Uygur), Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
 • Semra Aydemir, “Dede Ömer Rûşenî (Hayatı, Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni)” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1990.
 • Tarlan, Ali Nihat, Fuzûlî Dîvânı Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara 1998.
 • Tavukçu, Orhan Kemal, Dede Ömer Rûşenî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10601,dede-omer- rusenipdf.pdf?0 E.T: 07.04.1015.
 • Uzun, Mustafa, “Dede Ömer Rûşenî”, DİA, C.9, s. 81-83.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Nesibe KABLANDER

Dates

Publication Date: February 14, 2016

Bibtex @ { pauifd181258, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {Pamukkale University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {71 - 87}, doi = {10.17859/pauifd.23922}, title = {DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI}, key = {cite}, author = {KABLANDER, Nesibe} }
APA KABLANDER, N . (2016). DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (5), 71-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/17359/181258
MLA KABLANDER, N . "DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2016): 71-87 <http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/17359/181258>
Chicago KABLANDER, N . "DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2016): 71-87
RIS TY - JOUR T1 - DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI AU - Nesibe KABLANDER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 87 VL - 0 IS - 5 SN - -2148-4899 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI %A Nesibe KABLANDER %T DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 0 %N 5 %R %U
ISNAD KABLANDER, Nesibe . "DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 5 (February 2016): 71-87.
AMA KABLANDER N . DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016; 0(5): 71-87.
Vancouver KABLANDER N . DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016; 0(5): 87-71.