Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 363 - 372 2018-07-13

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri

Zeynep Aksan [1] , Dilek Çelikler [2]

240 336

Dünyanın enerji darboğazıyla karşı karşıya olması, toplumların enerji politikası oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya uygun enerji ile ilgili atılımlar ise çevreye karşı duyarlı ve çevresel sorumluluğa sahip bireylerden oluşan toplumlarla mümkün olmaktadır. Günümüzde tartışma konusu olan nükleer ve termik santrallere yönelik bireylerin görüşlerinin, farkındalıklarının ve tutumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, nükleer ve termik santraller ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören 93 Fen Bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Genel tarama modeli ile yürütülen araştırmada veriler, nükleer santrallerin ve termik santrallerin çevresel, biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutlarına yönelik 10 açık uçlu soru ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının nükleer ve termik santrallerinin canlıları ve çevreyi olumsuz etkilediği ve dünya için riskli olduğu görüşünde olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen adayları nükleer ve termik santrallere yönelik güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtirken, bu santrallerin taşıdığı riskler nedeniyle endişeli oldukları belirlenmiştir.
Enerji santralleri, Boyut, Çevresel, Biyolojik, Ekonomik, Güvenlik, Sosyal
  • Akçöltekin, A., & Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarının belirlenmesi. Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 143-153. Ateş, H., & Saraçoğlu, M. (2013). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 175-193. Bilen, K., Özel, M., & Sürücü, A. (2013). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112. Bozkurt, U. (2008). Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji verimliliği açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Burger, J. (2012). Rating of worry about energy sources with respect to public health, environmental health and workers. Journal of Risk Research, 15(9), 1159-1169. Christensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods design and analysis). (Çeviri Editorü: Ahmet Alpay). Ankara: Anı. Çelikler, D., Yılmaz, A. & Aksan, Z. (2016). Determining the attitudes towards renewable energy sources of twelfth grade students attending different types of high schools. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6, Special Issue 1, 103-113. Çelikler, D., Aksan, Z. & Yılmaz, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalıkları. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 11-14 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın etkisi (Güreş örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Durmuş, A. (2011). Enerji üretim yöntemleri ve nükleer enerji gerçeği. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, Samsun. http://www.samsunsempozyumu.org/Makaleler/ 1733314793_01_Prof.Dr.Ayd%C4%B1n%20Durmu%C5%9F.pdf Greenberg, M., & Truelove, H.B. (2011). Energy choices and risk beliefs: Is it just global warming and fear of a nuclear power plant accident? Risk Analysis, 31(5), 819-831. Karagöz, C. (2007). Kimya öğretmen adaylarının nükleer enerjiye karşı ilgi ve tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara. Kılınç, A., Boyes, E., & Stanisstreet, M. (2013). Exploring students’ ideas about risks and benefits of nuclear power using risk perception theories. Journal of Science Education and Technology. 22(3), 252-266. Palabıyık, H., Yavaş, H., & Aydın, M. (2010). Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? Çatışmadan uzlaşıya: Türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme sendromunun araştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2), 175-201. Palabıyık, H., Yavaş, H., & Aydın, M. (2010). Nükleer enerji ve sosyal kabul sorunu: NIMBY sendromu üzerine kritik bir literatür incelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 45-66. Pimental, D., Herz, M., Glickstein, M., Zimmerman, M., Allen, R., Becker, K., Evans, J., Hussain, B., Sarsfeld, R., Grosfled, A., & Seidel, T. (2002). Renewable energy: Current and potential issues. Bioscience, 52(12), 1111-1120. Pooley, J.A. & O’Connor, M. (2000). Enviromental education and attitudes: Emotions and beliefs are what is needed. Environment and Behavior. 32(5), 711-723. Magnus, V.J., Martinez, P., & Peduya, R. (1997). Analysis of enviromental concepts and attitudes biology degree students. Journal of Enviromental Education, 29(1), 28-33. Stapp, W.B., Bennett, D., Bryan, W.Jr., Fulton, J., MacGregor, J., Nowak, P., Swan, J., Wall, R., & Havlick, S. (1967). The concept of enviromental education. Journal of Enviromental Education, 1, 30-31.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep Aksan (Primary Author)

Author: Dilek Çelikler

Dates

Publication Date: July 13, 2018

Bibtex @research article { pausbed424359, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {363 - 372}, doi = {10.30794/pausbed.424359}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {Aksan, Zeynep and Çelikler, Dilek} }
APA Aksan, Z , Çelikler, D . (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 363-372. DOI: 10.30794/pausbed.424359
MLA Aksan, Z , Çelikler, D . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 363-372 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/38315/424359>
Chicago Aksan, Z , Çelikler, D . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 363-372
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri AU - Zeynep Aksan , Dilek Çelikler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424359 DO - 10.30794/pausbed.424359 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 372 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424359 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.424359 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri %A Zeynep Aksan , Dilek Çelikler %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424359 %U 10.30794/pausbed.424359
ISNAD Aksan, Zeynep , Çelikler, Dilek . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (July 2018): 363-372. https://doi.org/10.30794/pausbed.424359
AMA Aksan Z , Çelikler D . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri. PAUSBED. 2018; (32): 363-372.
Vancouver Aksan Z , Çelikler D . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (32): 372-363.