Year 2015, Volume 2, Issue 2, Pages 67 - 78 2015-10-01

Opınıons of health servıces vocatıonal school students at namık kemal unıversıty academıc motıvatıon levels
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri

Bahriye Terlemez [1] , Dilek Şahin [2] , Filiz Dilek [3]

112 236

The success of the academic education and professional advancement will be owing to motivation. The aim of the research to determine the reasons of level differences between the students of Vocational School of Health Services at Namık Kemal University. Research conducted in the quantitative design and data were collected through Academic Motivation Scale which adapted to Turkish by M. Hülya Ünal Karagüven (2012). Kruskall-Wallis and Mann-Whitney U tests were used because of research data does not conform a normal distribution. Motivation differences were found in a conducted study. Medical documentation students is important group is for this research. Medical documentation students’ motivation level was found higher than other programs’ students at Extrinsic Motivation-Introjected and Extrinsic MotivationExtrinsic Regulation motivation subscale. Secondary education students score level was higher than other students and first class students level was higher than level of other students.
Akademik eğitimin başarılı bir şekilde sonlanması ve yine mesleki ilerleme motivasyon sayesinde olacaktır. Bu sebeple Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin akademik motivasyon seviyeleri, programlar arasındaki seviye farklılıkları, farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel desende yürütülmüş, veriler anket M. Hülya Ünal Karagüven(2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Akademik Motivasyon ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan anketlerin 337’si araştırma için uygun bulunmuş, veriler normal dağılıma uymadığı için Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda motivasyon farlılıkları bulunmuş bu farklılıklara göre araştırma için önemli grup olan tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencilerinin motivasyon seviyeleri içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon-dış düzenleme boyutlarında daha yüksek çıkarken. İkinci öğretim öğrencilerinin motivasyonlarının daha yüksek olduğu gözlemlemlenmiş; sınıf olarak bakıldığında ise birinci sınıf öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Subjects
Other ID JA89AN28AJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Bahriye Terlemez

Author: Dilek Şahin

Author: Filiz Dilek

Bibtex @ { pjess374867, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {67 - 78}, doi = {}, title = {Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Terlemez, Bahriye and Şahin, Dilek and Dilek, Filiz} }
APA Terlemez, B , Şahin, D , Dilek, F . (2015). Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 2 (2), 67-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pjess/issue/33854/374867
MLA Terlemez, B , Şahin, D , Dilek, F . "Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015): 67-78 <http://dergipark.org.tr/pjess/issue/33854/374867>
Chicago Terlemez, B , Şahin, D , Dilek, F . "Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015): 67-78
RIS TY - JOUR T1 - Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri AU - Bahriye Terlemez , Dilek Şahin , Filiz Dilek Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 78 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri %A Bahriye Terlemez , Dilek Şahin , Filiz Dilek %T Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri %D 2015 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Terlemez, Bahriye , Şahin, Dilek , Dilek, Filiz . "Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 / 2 (October 2015): 67-78.