Year 2018, Volume 8, Issue 3, Pages 601 - 612 2018-12-29

Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards

Mehmet Tamer KAYA [1] , Hakkı YAZICI [2]

60 142

The aim of this study is to analyse the self-efficacy of the social studies teachers in regard to the use of smart whiteboards. In the study the self-efficacy of the social studies teachers in regard to the use of smart boards was examined based on some variables (i.e., gender, age and receiving training on the use of information technologies). The study was designed according to the survey design and the participants were 101 social studies teachers working at public secondary schools in Afyonkarahisar province of Turkey. The data of the study were collected using the Self-Efficacy Scale in Using the Interactive Blackboard developed by Yalçınkaya and Özkan (2014). The data collected were analysed with the descriptive statistics, independent group’s t Test and one-way analysis of variance. The findings indicate that the self efficacy of the social studies teachers participated in the study was at the level of “agree” suggesting that they perceived themselves competent in using the interactive blackboard. It was found that their self-efficacy in using the interactive blackboard did not vary based on the variables of gender and age, but prior training on information technologies had positive effects on their self-efficacy in using the interactive blackboard. 

Smart/Interactive whiteboard, Self-Efficacy, Social Studies Education
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği” geliştirme çabası. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-8.
 • Atman, Ç. (2005). Matematik öğretmenlerinin bilgisayar kullanımna ilişkin yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Barak, M. (2007). Transition from traditional to ICT-enhanced learning environments in undergraduate chemistry courses. Computers&Education, 48, 30-43.
 • Betoncu, O. (2017). KKTC’de etkileşimli tahta kullanan öğretmenlerin tutum ve öz yeterlik algılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Boyraz, Z. (2008). Türk eğitim sisteminde eğitim teknolojisinin eğitim - öğretim kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Cavas, B., Cavas P., Karaoğlan B. & Kışla T. (2009). A study on science teachers' attitudes toward information and communication technologies in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology (Tojet), 8(2), 20-32.
 • Doğan-Yılmaz, G. (2014). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz-yeterlik algıları ve kaygı düzeylerinin incelenmesi: Niğde ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erduran, A. & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması, İnternational Technology Conferance (IETC), Ankara.
 • Falloon, G. (2015). What's the difference? Learning collaboratively using iPads in conventional classrooms. Computers & Education, 84, 62-77.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kefeli, P. (2013) Öğretim sürecinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik geliştirilen bir hizmet içi eğitim kursu ve yansımaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Kocaoğlu, B. Ü. & Akgün, Ö. E. (2015). Lise öğretmenlerinin fatih projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz yeterlik inançları. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 259- 279.
 • Kocaoğlu, B. Ü. (2013). Lise öğretmenlerinin fatih projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz- yeterlik inançları: Kayseri ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Koçak, Ö. (2013). Fatih projesi kapsamındaki LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları: Erzincan ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Levy, P. (2002). Interactive whiteboards in learning and teaching in two sheffield schools: A developmental study. University of Sheffield.
 • Lewin, C., Somekh, B. & Steadman, S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: the process of change in pedagogic, Education and Information Technologies, 13, 291-303.
 • Lortoğlu, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğretġm programı kapsamında, eğitim teknolojisi uygulamalarında karşılaştıkları güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye.
 • Qirim, N (2011). Determinats of interactive white board success in teching in higher education institution, Computers&Education, 56, 827-838.
 • Mentiş-Taş, A. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 28-51.
 • Ministry of National Education (MoNE). (2017). Milli eğitim bakanlığı FATİH Projesi. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. & Ayas, C. (2013). The use of tablet PC and interactive board from the perspectives of teachers and students: evaluation of the FATIH project. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1815-1822. DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin derslerinde bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanma öz-yeterlikleri ve etki algılarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Starkings, S. & Krause, L. (2008).Chalkboard to smartboard-maths going gren? MSOR Connections, 7(4), 13-15.
 • Şad, S. N. (2012). An Attitude scale for smart board use in education: validity and reliability studies. Computers & Education, 58(3), 900-907.
 • Şensoy, Ö. (2004). BDÖ deneyimi olan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve BDÖ yönteminin yararına ilişkin inançları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taşlıbeyaz, T. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğretiminde matematik algılarına yönelik durum çalışması: Lise 3.sınıf uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yalçınkaya, Y. & Özkan, H. H. (2014). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 69- 91.
 • Yalçınkaya, Y. (2013). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Zengin, F.K., Kırılmazkaya, G. & Keçeci, G. (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 27702-27707.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Tamer KAYA (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Hakkı YAZICI

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { rigeo505285, journal = {Review of International Geographical Education Online}, issn = {2146-0353}, eissn = {2146-0353}, address = {Eyüp ARTVİNLİ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {601 - 612}, doi = {10.33403/rigeo.505285}, title = {Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards}, key = {cite}, author = {KAYA, Mehmet Tamer and YAZICI, Hakkı} }
APA KAYA, M , YAZICI, H . (2018). Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards. Review of International Geographical Education Online, 8 (3), 601-612. DOI: 10.33403/rigeo.505285
MLA KAYA, M , YAZICI, H . "Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards". Review of International Geographical Education Online 8 (2018): 601-612 <http://dergipark.org.tr/rigeo/issue/41901/505285>
Chicago KAYA, M , YAZICI, H . "Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards". Review of International Geographical Education Online 8 (2018): 601-612
RIS TY - JOUR T1 - Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards AU - Mehmet Tamer KAYA , Hakkı YAZICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33403/rigeo.505285 DO - 10.33403/rigeo.505285 T2 - Review of International Geographical Education Online JF - Journal JO - JOR SP - 601 EP - 612 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-0353-2146-0353 M3 - doi: 10.33403/rigeo.505285 UR - https://doi.org/10.33403/rigeo.505285 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Review of International Geographical Education Online Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards %A Mehmet Tamer KAYA , Hakkı YAZICI %T Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards %D 2018 %J Review of International Geographical Education Online %P 2146-0353-2146-0353 %V 8 %N 3 %R doi: 10.33403/rigeo.505285 %U 10.33403/rigeo.505285
ISNAD KAYA, Mehmet Tamer , YAZICI, Hakkı . "Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards". Review of International Geographical Education Online 8 / 3 (December 2018): 601-612. https://doi.org/10.33403/rigeo.505285
AMA KAYA M , YAZICI H . Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(3): 601-612.
Vancouver KAYA M , YAZICI H . Self-Efficacy of the Social Studies Teachers in Using the Interactive Whiteboards. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(3): 612-601.