Year 2013, Volume , Issue , Pages 147 - 163 2013-09-01

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
THE STUDY OF WEB SITES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS TRAINING IN THE FIELD OF OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANCE THROUGH CONTENT ANALYSIS METHOD

Cumhur ERDÖNMEZ [1] , Dilek KEKEÇ MORKOÇ [2]

144 225

Değişim çağında artan bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok kurum-kuruluş web siteleri üzerinden kullanıcılara bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak içerikler hazırlamaktadırlar. Bilgi sürecinin dağılmasında ve paylaşılmasında internet önemli bir araçtır. Üniversitelerin web siteleri, birçok kullanıcının bilgiye ulaşabilmesi, bilgi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayıp-karşılamadığı çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle değerlendirilmesi ve web sitelerinde kullanılan özelliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. İçerik analizi, mesaj değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması, özetlenmesi ve bulguların araştırma amacı doğrultusunda analiz edilmesi ve yorumlanması işlemlerini içeren bilimsel bir araştırma yöntemidir (Başfırıncı 2008:53). İçerik analizinde birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme formu kullanılmıştır. Kullanılan değerlendirme formu 46 maddeden oluşmaktadır. Genel başlıklar içerik, güncellik, yapı ve navigasyon, görsel tasarım olarak belirlenmiştir. Çalışma da, tam sayım metoduyla bütün Meslek Yüksekokulları taranmış ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı bulunan Meslek Yüksekokulları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Buna göre; YÖK’e bağlı 135 Meslek Yüksekokulu web sitesi ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde her bir maddeye ilişkin frekans ve yüzdelikleri hesaplanmış ve örnek web sitesinde bulunması gereken özellikler hakkında önerilerde bulunulmuştur. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme formu kullanılmış ve verilerin analizi SPSS 13.0 istatistik programında gerçekleştirilmiştir.
In order to meet the increasing knowledge need in the age of change, a good many agencies and institutes have been preparing contents which will supply the information necessity for their users through web sites. The Internet is an important tool in distribution and sharing of information process. The web sites of universities constitute the problem of the work whether many users can reach the information and they can meet information necessities and expectations. In this study, it has been aimed at studying of web sites vocational high schools training in the field of office managementand executive assistance through content analysis method and determining of the features used in the web sites. The content analysis is an scientific research method which consists of scanning every kind of data carrying a message value in the direction of a purpose, being separated into categories, being summarized, being analysed of findings in accordance with research purpose and processes to be commented. (Başfırıncı 2008; 53). In the context analysis, the data being similar to each other is to make come together within the framework of certain concepts and themes and is to commend them by regulating in order that readers can understand them. Within the context of research, the web site evaluation form has been used in collecting of the data, the evaluation form used includes 46 items. The general titles have been determined as content, up-to-dateness, structure and navigation and visual designing. In the study, all the vocational high schools have been scanned through full enumeration method and the vocational high schools which have the programs of ‘Office Management and Executive Assistance’ have formed the sample of the study. In accordance with this, the web sites of 135 vocational high schools affiliated to YÖK (High Education Council) have been surveyed by dealing with. In the analysis of data obtained, the frequency and percentages depending on each item have been calculated and it has been given suggestions about the features that shoud be necessary in the sample web site. Within the contex of the study, the web site evaluation form has been used and the analysis of data has been realized in the SPSS (Statistic Packet of Social Sciences) 13.0 statistic program.
Subjects
Other ID JA27TN89DE
Journal Section Articles
Authors

Author: Cumhur ERDÖNMEZ

Author: Dilek KEKEÇ MORKOÇ

Bibtex @ { sbe247414, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {}, pages = {147 - 163}, doi = {}, title = {BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ERDÖNMEZ, Cumhur and KEKEÇ MORKOÇ, Dilek} }
APA ERDÖNMEZ, C , KEKEÇ MORKOÇ, D . (2013). BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 147-163. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23164/247414
MLA ERDÖNMEZ, C , KEKEÇ MORKOÇ, D . "BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 147-163 <http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23164/247414>
Chicago ERDÖNMEZ, C , KEKEÇ MORKOÇ, D . "BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 147-163
RIS TY - JOUR T1 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ AU - Cumhur ERDÖNMEZ , Dilek KEKEÇ MORKOÇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 163 VL - IS - SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %A Cumhur ERDÖNMEZ , Dilek KEKEÇ MORKOÇ %T BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N %R %U
ISNAD ERDÖNMEZ, Cumhur , KEKEÇ MORKOÇ, Dilek . "BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2013): 147-163.