Year 2016, Volume 21, Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-05

SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tahsin AKÇAKANAT [1] , İlker Hüseyin ÇARIKÇI [2]

571 2125

Araştırmanın amacı, üniversite hastanelerinde çalışan hekimlere uygulanmakta olan performansa dayalı ek ödeme sistemi hakkında, öğretim üyelerinin görüşlerini boyutlar bazında ortaya koymak ve demografik özelliklere göre görüşlerin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amaçla literatür araştırması sonucunda 78 soruluk bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin genelinin iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Anket yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmış ve 361 öğretim üyesi çalışmaya katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 yardımıyla, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda hekimlerin ek ödeme sisteminden memnuniyetsizliklerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Boyut ortalamaları dikkate alınarak yapılan analizde; ek ödeme miktarı değişkeni açısından 7, çalışılan üniversite ve çalışılan bölüm değişkenleri açısından 6, akademik unvan değişkeni açısından 4, kurum dışı çalışma değişkeni açısından ise 3 boyutta, gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Hastanedeki Öğretim Üyeleri, Hekim, Üniversite Hastaneleri, Performans Yönetimi.

Jel Kodları:M52, M10

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the dimensions of the performance- based payment system according to the teaching staff of these university hospitals. This study also aims to find out whether these views differ according to demographic characteristics or not. In order to achieve these aims a questionnaire consisting of 78 questions have been developed and carried out to the teaching staff of both Suleyman Demirel University Faculty of Medicine and Akdeniz University Faculty of Medicine. Instead of calculating a sample; reaching to the whole universe was aimed. As a result the questionnaire was applied face to face to 361 teaching staff who accepted to join the study. Data obtained from the participants were examined by using SPSS 16.0. Descriptive statistical methods, Kruskall-Wallis H Test and Mann-Whitney U Test were the tests applied to the data in order to test the hypothesis. The measuring device’s overall internal consistency was found to be 0.93. According to the results, dissatisfaction of the physicians with the payment system has been found to be high. In the analysis carried out considering the dimension averages, significant differences were determined between the groups, that is, in 7 dimensions in terms of payment system variable, 6 in terms of the university and the department variables, 4 in terms of academic title variable, 3 in terms of working in another health-care center variable. 

Keywords: Performance-Based Payment System, Teaching Staff in Universities, Lecturer, Physician, University Hospitals, Performance Management.

Jel Codes: M52, M10

Journal Section Articles
Authors

Author: Tahsin AKÇAKANAT

Author: İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Dates

Publication Date: September 5, 2016

Bibtex @ { sduiibfd261193, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AKÇAKANAT, Tahsin and ÇARIKÇI, İlker Hüseyin} }
APA AKÇAKANAT, T , ÇARIKÇI, İ . (2016). SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261193
MLA AKÇAKANAT, T , ÇARIKÇI, İ . "SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261193>
Chicago AKÇAKANAT, T , ÇARIKÇI, İ . "SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Tahsin AKÇAKANAT , İlker Hüseyin ÇARIKÇI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Tahsin AKÇAKANAT , İlker Hüseyin ÇARIKÇI %T SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD AKÇAKANAT, Tahsin , ÇARIKÇI, İlker Hüseyin . "SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (September 2016): 0-0.
AMA AKÇAKANAT T , ÇARIKÇI İ . SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 21(3): 0-0.
Vancouver AKÇAKANAT T , ÇARIKÇI İ . SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 21(3): 0-0.