Year 2016, Volume 11, Issue 2, Pages 70 - 78 2016-09-01

Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları
Mineral Nutrient Status of Walnut Orchards in the Uşak Province

Ercan YILDIZ [1] , Veli UYGUR [2]

172 726

Bu çalışma, Uşak ili ve ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan ceviz bahçelerinin mineral beslenme durumlarını toprak ve yaprak analizleri ile belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toprak örneklerinde bünye, pH, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3), organik madde, yarayışlı fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, mangan ve bakır; yaprak örneklerinde ise bu elementlere ek olarak azot ve bor analizleri yapılmıştır. Yaprak ve toprak örneklerinin analiz sonuçları, sınır değerleri ile karşılaştırılarak, incelenen bahçelerin besin maddeleri durumları ve beslenme sorunları saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; bahçelerin toprakları genel olarak tınlı (%39’u) ve killi tınlı (%57’si) olup, toprakların tuzluluk sorunu yoktur. Bahçelerin yaklaşık %61’inde kireç sorunu olduğu belirlenirken, toprak reaksiyonun nötr ve hafif alkali olduğu görülmüştür. Bahçeler organik madde içerikleri yönünden ağırlıklı olarak orta sınıfta yer almıştır. Bahçelerin %69’u fosfor, %78’i magnezyum, %96’sı çinko ve %98’i potasyum yönünden fakir bulunmuştur. Yaprak analiz sonuçlarına göre ise ceviz bahçelerinin %29'unda fosfor, %76'sında potasyum, % 80'ninde magnezyum, %78'inde demir, %94'ünde çinko ve bakır değişen derecede noksanlıkları belirlenmiştir.
This study was conducted to determine mineral nutrient status of walnut orchards by soil and leaf analysis in Uşak province. The analyses were made to determine pH, CaCO3, EC, texture, organic matter, available phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, manganese and copper in soil samples and in addition to these elements nitrogen and boron were determined in leaf samples. By comparing the results of soil and leaf samples with threshold values, it was aimed to determine nutritional problems and nutrient element status of investigated orchards. According to the results, it has been found that the soils of experimental area were loamy (39%) and clay loam (57%) in texture. The soils did not had salinity problem. It was determined that 61% of the study area soils were problematic due to high carbonate content and soil pH range was neutral to slightly alkaline. Organic matter contents of soils are medium levels. It was also found that 69, 78, 96 and 98% of walnut orchard soils had insufficient levels of phosphorus, magnesium, zinc and potassium, respectively. According to the results of leaf analysis, insufficient levels of minerals (phosphorus, potassium, magnesium, iron, zinc and copper) were determined in 29%, 76%, 80%, 78%, 94% and 94% of walnut orchards, respectively.
Subjects
Other ID JA44CU73AM
Journal Section Research
Authors

Author: Ercan YILDIZ

Author: Veli UYGUR

Bibtex @ { sduzfd317416, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {70 - 78}, doi = {}, title = {Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Ercan and UYGUR, Veli} }
APA YILDIZ, E , UYGUR, V . (2016). Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 70-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317416
MLA YILDIZ, E , UYGUR, V . "Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 70-78 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317416>
Chicago YILDIZ, E , UYGUR, V . "Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 70-78
RIS TY - JOUR T1 - Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları AU - Ercan YILDIZ , Veli UYGUR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 78 VL - 11 IS - 2 SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları %A Ercan YILDIZ , Veli UYGUR %T Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları %D 2016 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIZ, Ercan , UYGUR, Veli . "Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (September 2016): 70-78.