Year 2018, Volume , Issue , Pages 1 - 9 2018-12-31

Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği

Aslı DALGIÇ [1] , Vecdi DEMİRCAN [2]

56 110

Bu çalışmada, Isparta ilinde koyunculuk üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde cinsiyete göre aile işgücü kullanımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini, Isparta ilinde koyunculuk üretim faaliyetinde bulunan işletmelerden anket yöntemi ile elde edilen veriler oluşturmuştur. Anket uygulanan işletme sayısının belirlenmesinde tabakalı örnekleme yöntemlerinden Neyman Yöntemi kullanılmıştır.  Bu yöntemin kullanılması sonucu ana kitleyi temsil edecek işletme sayısı 80 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre işletme başına çalışan aile nüfusu 4.23 kişi olup, bunun % 55.03’ünü erkek ve %44.97’sini kadınlar oluşturmuştur. İşletmelerde ortalama aile işgücü kullanımı 11.99 saat/gün olup, bunun % 60.80’i erkek ve % 39.20’si kadınlara ait olduğu belirlenmiştir. Aile işgücünün günlük çalışma süresinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 25-49 yaş grubundaki erkek ve kadınların diğer yaş gruplarına göre daha fazla çalıştıkları belirlenmiştir. Bu yaş grubundaki erkeklerin ve kadınların çalışma sürelerinin oranı %50.89 ve %59.57 olarak bulunmuştur. İşletmelerde erkeklerin daha yoğun olarak çalıştıkları faaliyetlerin; otlatma (%76.94), ürün satışı (%84.90), kırkım ve banyo (%79.76), koyun ve kuzu satışı (%100.00), ilaç verme ve aşı yapma (%65.08) olduğu saptanmıştır. Kadınların daha yoğun çalıştıkları faaliyetlerin; yemleme (%67.68), sağım (%100.00), süt ürünleri yapımı (%100.00), ağıl temizliği (%56.76) ve kuzulama (%51.66) olduğu tespit edilmiştir. 

Koyunculuk, aile işgücü, cinsiyet
 • Bilginturan, S. 2008. Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 50 sayfa, Isparta.
 • Budak, D.B., Darcan, N., Kantar, M. 2005. Women Farmers and Extension Services in Small Ruminant Production in Mountain Areas of Turkey. J. Ar. Env. 3: 507-515.
 • Davran, M.K., Darcan, N., Budak, D.B. 2007. Gender Role in the Small Ruminant Sector in Mountain Area of Turkey. J. Appl. Anim. Res. 31, 93-95.
 • FAO, 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org. (Erişim tarihi: 07.04.2018)
 • Handayani, S., Ralph, W., Brown, B., Nolan, M.F. 1993. Small Ruminant Collabourative Research Support Program, Technical Report Series, Columbia, Missouri, U.S.A: Department of Rural Sociology University of Missouri.
 • Kaymakçı, M. 2006. İleri Koyun Yetiştiriciliği. İzmir İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Yayınların No. 1, 336s, Bornova-İzmir.
 • Nix, J., 1988. The Economics of Sheep Production, British Veterinary Journal, Vol,144, No: 5, p,246.
 • TUİK, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: 07.04.2018).
 • Yamane, T. 2001. Basic Sampling Methods. Translators: A. Esin, M.A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Publishing of Literatür, No: 53, ISBN: 975–8431–34-X, İstanbul.
 • Yıldırım, İ., Şahin, A. 2006. A Comparison of Profitability Between Culture and Native-breed Dairy Farms (Case Study of Eastern Part of Turkey), International Journal of Dairy Sciences 2(2): 136-145.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Gul, M., Ormeci Kart, M.C. 2014. Gender Analysis of Family Labour Use in Traditional Hair Goat Husbandry. The Journal of Animal & Plant Sciences, 24(6): 1898-1903.
Primary Language tr
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Research
Authors

Author: Aslı DALGIÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Vecdi DEMİRCAN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd445565, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği}, key = {cite}, author = {DALGIÇ, Aslı and DEMİRCAN, Vecdi} }
APA DALGIÇ, A , DEMİRCAN, V . (2018). Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/445565
MLA DALGIÇ, A , DEMİRCAN, V . "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 1-9 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/445565>
Chicago DALGIÇ, A , DEMİRCAN, V . "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği AU - Aslı DALGIÇ , Vecdi DEMİRCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği %A Aslı DALGIÇ , Vecdi DEMİRCAN %T Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD DALGIÇ, Aslı , DEMİRCAN, Vecdi . "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 1-9.