Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 129 - 152 2018-12-10

Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler

Mustafa ŞEN [1]

159 1192


Engellilik; az gelişmiş, gelişmekte  olan  ve  gelişmiş ülkelerin tamamında var olan ve  önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkan sosyal bir olgudur. İnsanlık tarihi boyunca süregelen engellilerin karşılaşmış oldukları sorunların türleri ve nitelikleri dönemsel olarak farklılık göstermekle birlikte bu sorunların en başında istihdam sorunu gelmektedir. Geçmişten günümüze engelli bireyler, genellikle toplumun diğer bireyleri  tarafından  farklı muamelelere tabi tutulmuşturlar. Acıma, üzüntü, korku gibi olumsuz hislerin duyulduğu engelli bireyler, topluma birer yük olarak görülmüşlerdir. Bu bakış açısının sonucu olarak genellikle toplumsal dışlanmaya maruz kalan engelli bireyler; yeteneklerini keşfedememekte, başkasının desteğine ihtiyaç duymakta, günlük işlerin bile üstesinden gelemeyeceğini düşünerek izole bir hayat sürdürmektedirler. Engelli bireyleri, toplumun diğer bireylerden ayrı tutmaksızın eşitlik çerçevesinde topluma kazandırmanın ve kimseye muhtaç olmadan bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamanın en rasyonel yolu, şüphesiz ki onların çalışma yaşamına girebilmelerini temin edebilmekten geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de engelli bireylerin yaşadıkları istihdam sorununu ortaya koymak ve bu sorunların giderilmesine yönelik mevcut politikaların değerlendirilmesinin yapılarak, var  olan  politikaların  geliştirilmesine  ya da yeni politikaların oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmaktır.


Engelliler, istihdam politikaları ve sorunları, Türkiye
 • Altan, Ö. Z. (1976). Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları. Eskişehir: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları. No 146/90.
 • Altan, Ö. Z. (2004). Sosyal Politika Dersleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. No 1592.
 • Altan, Ö. Z. (2007). Sosyal Politika. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No 900.
 • Çiftçi, A. (2013). Engellilere Yönelik İstihdam Uygulamaları. İstihdamda 3İ Dergisi. 9. 36-41. Hacettepe Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • [http://www.engelsiz.hacettepe.edu.tr/belge/ ozida.pdf ]. (Erişim: 11.02.2017).
 • İŞKUR (Çevrimiçi) [ http://www.iskur.gov.tr/ isarayan/kendiisinikurmadestegi.aspx ]. (Erişim: 13.02.2017).
 • İŞKUR Aylık İstatistik Bültenleri. (Çevrimiçi) [ http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler ]. (Erişim: 11.02.2017).
 • İŞKUR (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara. DPB (Çevrimiçi) [ http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/ istatistikler/engelli-personel-ve-omss istatistikleri ]. (Erişim: 01.12.2017).
 • EUROSTAT (Çevrimiçi) [http://appsso.eurostat. ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ dlm010&lang=en ]. (Erişim: 11.02.2017).
 • EUROSTAT (Çevrimiçi) [ http://ec.europa.eu/ eurostat/data/database ]. (Erişim: 11.02.2017).
 • EYH Genel Müdürlüğü (2017). Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler. Ankara.
 • Gökmen, H. (2013). Korumalı İşyerleri ve İstihdam. İstihdamda 3İ Dergisi. 9. 56-57. İŞKUR (2005). 3. Genel Kurul Raporu. Ankara.
 • Kuddo, A. (2012). Public Employment Services and Activation Policies. The World Bank.
 • Social Protection and Labor. Discussion Paper. No 1215.
 • Kutal, G. (1993). Sakatların Ekonomik Hayata Katılması. İş Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Güncel Sorunları. Ankara: Kamu-İş Sendikası Yayını.
 • Orhan, S. (2013). Türkiye’de Özürlü Dostu İstihdam Politikaları (Durum Analizi ve Öneriler). ÇSGB. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları. Ankara. No 35. Öz, C. S. ve Orhan, S. (2013). Engelli İstihdam Yöntemleri Üzerine. İstihdamda 3İ Dergisi. 9. 52-55.
 • Özürlüler Şurası (1999). Çağdaş Toplum Yaşam ve Özürlüler Komisyon Raporları. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. I. Özürlüler Şurası. Ankara.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). İşgücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi. Ankara. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Seyyar, A. (2015). Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Dostu Sosyal Politikalar. İstanbul. Rağbet Yayınları.
 • SGK (Çevrimiçi) [http://www.sgk.gov.tr/wps/por- tal/sgk/tr/kurumsal/istatistik]. (Erişim: 17.02.2017).
 • Shima, I. vd., (2008). The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25. European Centre for Social Welfare Policy and Research. European Centre Policy Brief. s. 1.18. TÜİK (2011). Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması 2010. Ankara. Yayın No 3636.
 • TÜİK (2013). 2011 Nüfus ve Konut Araştırması.Ankara. Yayın No 4030.
 • TÜİK (Çevrimiçi) [http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1017 ]. (Erişim: 11.02.2017).
 • TÜİK (Çevrimiçi) [http://www.tuik.gov.tr]. (Erişim: 11.02.2017).
 • WHO (1980). International Classification of Impairments. Disabilities and Handicaps. Geneva
 • WHO WB (2011). World Report In Dısability. Geneva. Publications of the World Health Organization Whyte ve Ingstad. Disability and Culture: An Overview. (Çevrimiçi) [http://www. luc.edu/faculty/twren/phil389&elps423/d&c.htm]. (Erişim: 11.02.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa ŞEN

Dates

Publication Date: December 10, 2018

Bibtex @review { sgd493016, journal = {SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi}, issn = {2146-4839}, address = {T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {129 - 152}, doi = {10.32331/sgd.493016}, title = {Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler}, key = {cite}, author = {ŞEN, Mustafa} }
APA ŞEN, M . (2018). Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (2), 129-152. DOI: 10.32331/sgd.493016
MLA ŞEN, M . "Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 129-152 <http://dergipark.org.tr/sgd/issue/42116/493016>
Chicago ŞEN, M . "Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 129-152
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler AU - Mustafa ŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32331/sgd.493016 DO - 10.32331/sgd.493016 T2 - SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 152 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4839- M3 - doi: 10.32331/sgd.493016 UR - https://doi.org/10.32331/sgd.493016 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler %A Mustafa ŞEN %T Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler %D 2018 %J SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi %P 2146-4839- %V 8 %N 2 %R doi: 10.32331/sgd.493016 %U 10.32331/sgd.493016
ISNAD ŞEN, Mustafa . "Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 / 2 (December 2018): 129-152. https://doi.org/10.32331/sgd.493016
AMA ŞEN M . Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 129-152.
Vancouver ŞEN M . Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 152-129.