SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-4839 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |


SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

ISSN 2146-4839 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |
Kapak Resmi


Sayı Sayı 1 - 19 Haz 2020
 1. İkinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Alanında Gelişmeler ve Öneriler
  Sayfalar 1 - 18
  Levent AKIN
 2. Özel Sağlık Sigortası Talebini Etkileyen Faktörlerin İkili Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi: İstanbul Örneği
  Sayfalar 19 - 40
  Rüştü YAYAR , Ayşe Nur DAŞÇI
 3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kapsamında Çocuğun Durumu
  Sayfalar 41 - 58
  Ö. Hakan ÇAVUŞ
 4. Türk Hukukunda Refakat İzni ve Uygulamadaki Yeri (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Örneği)
  Sayfalar 59 - 74
  Namık HÜSEYİNLİ , Kezban ÖZÇELİK KAYNAK
 5. Kısmi Süreli Çalışmayı Etkileyen Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler: TR 21 Bölgesi Örneği
  Sayfalar 75 - 88
  Esin Cumhur YALÇIN , Oğuz BAŞOL
 6. Türkiye’de Aile Yapısının Annelerin İşgücüne Katılımı Üzerindeki Etkisi: Mikro Ekonometrik Bir Analiz
  Sayfalar 89 - 106
  Elif KARA
 7. Sosyal Harcama Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 107 - 124
  Musa ÖZTÜRK
 8. OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Ampirik Bir Analizi: Fourier Panel Durağanlık Testi
  Sayfalar 125 - 144
  Uğur Korkut PATA
 9. The Role of Organizational Cynicism as a Mediator in the Relationship between Perceived Organizational Support and Counter Productive Work Behavior for Public Employees
  Sayfalar 145 - 164
  Tolga BAL
 10. İş Güvenliği Uzmanlığı Bilirkişileri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 165 - 184
  Onur DOĞAN , Ahmet Mahmut KILIÇ
 11. Osmanlı Emeklilik Sistemi’nde Arpalık Uygulaması
  Sayfalar 185 - 196
  Metehan ŞAHİN
 12. Sosyal Güvenlik Dergisi’nde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 197 - 216
  Elif KIRDAR , Abdurrahman BENLİ
Dizinler