ISSN: 2146-4839
e-ISSN: 2148-483X
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Kapak Resmi
       
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2011 yılından bu yana ve Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir.
SGD, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına giren sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayınlanmaktadır.
Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, SGD elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahip olacaktır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşünü yansıtmaz. Sosyal Güvenlik Dergisi’nde yayınlanan bilimsel çalışmaların bir kısmı ya da tamamı telif hakları saklı kalmak kaydıyla eğitim, araştırma ve bilimsel amaçlarla kullanılabilir. 

2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Covid-19 Pandemisinin Özel Sektör Çalışma Saatleri Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İş Kazalarını Azaltıyor mu?