ISSN: 2146-4839
e-ISSN: 2148-483X
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu

2021 - Cilt: Cilt 11 Sayı 1 Sayı: Sayı 1

Araştırma Makalesi

1. Bireysel Emeklilik Firma Yöneticileri Perspektifinden Bireysel Emeklilik Okuryazarlığı

Araştırma Makalesi

2. COVID-19 Salgınında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Araştırma Makalesi

10. Çalışma Hayatında Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma

Araştırma Makalesi

11. Performansa Dayalı Ödeme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Ölçeği (PEDÖS) Geliştirme Çalışması