Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi açık erişim ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesi gereği, yazarlardan makale gönderim, değerlendirme ve yayınlama aşamalarında ücret talep etmemektedir.