Amaç ve Kapsam

SGD, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına giren sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayınlanmaktadır.

SGD, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek çalışmalar ile sosyal güvenlik alanına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık