Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 215 - 228 2018-12-10

İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği

Sevda KÖSE [1] , Beril BAYKAL [2]

39 223

Günümüz çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olan iş güvencesizliği, bireyin sahip  olduğu  işin devamına yönelik önemli  bir  tehdittir.  İş arama davranışı ise var olan istihdam olanaklarının araştırılmasıdır. Bu çalışma iş güvencesizliği algısı ve iş arama davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla; İstanbul ve Kocaeli ilinde hizmet sektöründe istihdam edilen, tesadüfi örnekleme ile belirlenen 625 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. İş güvencesizliği algısını ölçmek üzere Hellgren, Sverke ve Isaakson’un geliştirdiği  iş güvencesizliğini nicel ve nitel iş güvencesizliği boyutları ile açıklayan ölçek  kullanılırken;    arama davranışını ölçmek için Blau’nun kendi modelinden yola çıkarak geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Çalışmada iş  güvencesizliği  algısı  ve iş arama davranışının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin ve güvencesizliği algısı ile iş arama davranışı ilişkisini belirlemek   üzere   analizler    gerçekleştirilmiştir. İş güvencesizliği algısının iş arama davranışı ile ilişkili olup olmadığına ilişkin analiz, bu değişkenler arasında pozitif bir ilişki olduğunu; ancak bu ilişkinin zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kısaca; iş güvencesizliği algısının aynı düzeyde iş arama davranışına yansımadığı tespit edilmiştir.


Nicel iş güvencesizliği, nitel iş güvencesizliği, iş güvencesizliği algısı, iş arama davranışı
 • Ashford, S., Lee, C. ve Bobko, P. (1989). Content, Causes, and Consequences of job insecurity. A Theory-Based Measure and Substantive Test. Academy of Management Journal. Cilt 32. Sayı 4. 803-829.
 • Astarlıoğlu, A., Kazozcu S. B., Varnalia, R. (2011). A Qualitative Study of Coping Strategies in the Context of Job Insecurity. Procedia Social and Behavioral Sciences. Cilt 24. 421-434.
 • Atan, M., Cam, E., Altay, F. Ç., Gürler, B., Çelik, E. ve Aslan, B. Y. (2017). İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi. Yayın No: 59. Uzerler Matbaacılık. Ankara.
 • Blau, G. (1994). Testing a Two-Dimensional Measure of Job Search Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes Volume: 59 Issue 2. 288 - 312.
 • Borg, I., ve Elizur, D. (1992). Job insecurity: Correlates, Moderators and Measurements. International Journal of Manpower. Cilt 13. 13- 26.
 • Bretz D., Boudreau J.W., Judge T. A. (1993). Job Search Behavior of Employed Managers. CAHRS Working Paper Series, Center for Advanced Human Resource Studies. 1-45.
 • Çakır, Ö. (2007). İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği. Çalışma Toplum Dergisi. Cilt 1. Sayı 12. 117-140.
 • De Witte, H. ve Naswall K. Objective’ vs `Subjective’ Job Insecurity: Consequences of Temporary Work for Job Satisfaction and Organizational Commitment in Four European Countries. Economic and Industrial Democracy. Cilt 24. Sayı 2. 149-188.
 • Dursun, S. ve Bayram, N. (2013). İş Güvencesizliği Algısının Çalışanların Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Uygulama. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 15. Sayı 3. 20-27.
 • Gökkaya, Ö., Latif, H. ve Uçkun, G. (2015). İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan - İş İlanı Uyumu. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi. Temmuz 2015. Sayı 8. 25 - 38.
 • Greenhalgh, L. ve Rosenblatt Z. (1984). Job Insecurity: Toward Conceptual Clarity. Academy of Management Review. Cilt 9. Sayı 3. 438-448.
 • Güler, Kümbül B. (2012). İş Arama Davranışı: Bütüncül Psiko Sosyal Bir Yaklaşım. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 14 Sayı 2. s. 7-24.
 • Hellgren, J. Sverke ve M. Isaksson, K. (1999). A Two-dimensional Approach to Job Insecurity: Consequences for Employee Attitudes and Well-being. European Journal of Work & Organizational Psychology. Cilt 8. Sayı 2. s. 179- 195.
 • Huang, G. H, Nıu, X. Lee, C. ve Ashfor, S. (2012). Differentiating Cognitive and Affective Job insecurity: Antecedents and Outcomes. Journal of Organizational Behavior. Cilt 33. S 752-769. Kinnunen, U., Mauno, S., Natti, J. ve Happonen, M. (1999). Perceived Job Insecurity: A Longitudinal Study Among Finnish Employees. European Journal of Work and Organizational Psychology. 8 (2). s 243 -260.
 • Näswall, K. ve De Witte, H. (2003). Who feels insecure in Europe? Predicting Job Insecurity from Background Variables. Economic and Industrial Democracy. Cilt 24. Sayı 2. s 189-215.
 • Niesen, W. Anahí Van Hootegem, A. V., Handaja Y., Battistelli A. ve De Witte H. (2018). Quantitative and Qualitative Job Insecurity and Idea Generation: The Mediating Role of Psychological Contract Breach. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Cilt 3. Sayı 3. s 1-14.
 • Rogelberg, Steven. G. (Ed.) (2007). Job Search. (içinde) Steven.G. Rogelberg The Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. California: Sage Publications. Volume: 1. Thousand Oaks s 414-416.
 • Rosenblatt, Z., Talmud, I. ve Ruvio, A. (1999). A Gender-based Framework of the Experience of Job Insecurity and Its Effects on Work Attitudes. European Journal of Work and Organizational Psychology. 8 (2). 197 - 217. Özmen, A. (2017). Kamuda Güvencesizlik Uyum ve Direniş. İstanbul: Notabene.
 • Richter, A. (2011). Job Insecurity and Its Consequences Investigating Moderators. Mediators and Gender. İsveç: Stockholm University. Sverke, M., Hellgren, J. (2002). The Nature of Job Insecurity: Understanding Employment Uncertainty on the Brink of a New Millennium. Applied Psychology: An International Review. Cilt 57. Sayı 1.23-42.
 • Sverko Branimir, Galic., Zvonimir S., Darja, M. ve Galesic M. (2008). Unemployed People in Search of a Job: Reconsidering the Role of Search Behavior. Journal of Vocational Behavior. Cilt 72. 415-428.
 • Slebarska,K., Moser, K. ve Luca G.G. (2009). Unemployment, Social Support, Individual Resources, and Job Search Behavior. Journal of Employment Counseling. Cilt 46. 159-170.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevda KÖSE

Author: Beril BAYKAL

Dates

Publication Date: December 10, 2018

Bibtex @research article { sgd493062, journal = {SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi}, issn = {2146-4839}, address = {T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {215 - 228}, doi = {10.32331/sgd.493062}, title = {İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği}, key = {cite}, author = {KÖSE, Sevda and BAYKAL, Beril} }
APA KÖSE, S , BAYKAL, B . (2018). İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (2), 215-228. DOI: 10.32331/sgd.493062
MLA KÖSE, S , BAYKAL, B . "İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 215-228 <http://dergipark.org.tr/sgd/issue/42116/493062>
Chicago KÖSE, S , BAYKAL, B . "İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 215-228
RIS TY - JOUR T1 - İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği AU - Sevda KÖSE , Beril BAYKAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32331/sgd.493062 DO - 10.32331/sgd.493062 T2 - SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 228 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4839- M3 - doi: 10.32331/sgd.493062 UR - https://doi.org/10.32331/sgd.493062 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği %A Sevda KÖSE , Beril BAYKAL %T İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği %D 2018 %J SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi %P 2146-4839- %V 8 %N 2 %R doi: 10.32331/sgd.493062 %U 10.32331/sgd.493062
ISNAD KÖSE, Sevda , BAYKAL, Beril . "İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 / 2 (December 2018): 215-228. https://doi.org/10.32331/sgd.493062
AMA KÖSE S , BAYKAL B . İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 215-228.
Vancouver KÖSE S , BAYKAL B . İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 228-215.