Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 121 - 150 2019-06-30

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

İlyas Erpay [1] , Necati Sümer [2]

48 44

Bu çalışma Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerine yapılmıştır.
Amaç, tek cinsiyetli eğitim modelinin ilahiyat öğrencileri tarafından nasıl görüldüğüdür.
Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile fakülte öğrencileri arasından
rastgele farklı sınıflardan örneklemler alınmıştır. Buna göre Siirt Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğrencileri çoğunlukla tek cinsiyetli eğitim modelinden
yana olduklarını ifade etmişlerdir. Bu modelin fakülte öğrencileri açısından
yararları olduğu gibi sınırlılıkları da tespit edilmiştir. Fakat genel görüş, karma
eğitimin tek cinsiyetli eğitim modeline göre sınırlılıklarının daha fazla olduğu
yönündedir. Tek cinsiyetli eğitim modelinin öğrencilerin akademik, duygusal
ve kişilik gelişimine katkısı anlamlı bir veri sunmamakla birlikte öğrencilerin
kendilerini bu modelde daha rahat ifade ettikleri bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır.
Tek cinsiyetli veya karma modelin öğrencilerin psiko-sosyal gelişimi
ve akademik başarısına katkısını ölçme anlamında Siirt Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi örneğinde yapılması alanında özgün sayılabilecek bir çalışma girişimidir. Bu çalışma ile hem Siirt hem de ilahiyat fakültelerinin tek cinsiyetli
modele bakış açısı bir ölçüde ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Din Eğitimi, İlahiyat, Eğitim, Karma Model, Tek Cins Model, Siirt
  • Ay, Mehmet Emin. Yükseköğretimde Rehberlik. 2. Baskı. Bursa: Düşünce Yayınevi, 2005. Bulut, Aytekin. Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. 1. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2002. Cebeci, Suat. Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’nin Din Eğitimi. 3. Baskı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2015. Ev, Halit. Din Eğitimi.Edt. Mustafa Köylü-Nurullah Altaş. 4. Baskı. İstanbul: Ensar Yayınları, 2015. Fırat, Erdoğan. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problem Olarak Değerlendirdikleri Eğitimleriyle İlgili Konular”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI: 1989. Fırat, Erdoğan, Bir Eğitim Problemi Olarak Cinsiyet Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3,1986. Gençtanırım, Dilek. Eğitim Psikolojisi. Edt. Şerife Işık. 4. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2016. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf Erişim (23-09-2018). Okumuş, Ejder, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri – Dicle Üniversitesi Örneği-” Değerler Eğitimi Dergisi, 5 (13), 2007. Özkal, N., Çetingöz, D., Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 46, 2006. Özenç, Ali. “Son Sınıf Öğrencilerine Göre Beklentileri Karşılama ve Mesleki Hayata Hazırlamada İlahiyat Fakültelerinde Eğitim (Dicle Üniversitesi Örneği)”. International Journal of Kurdish Studies 3/January (2017): 1-30. T.C. Kalkınma Bakanlığı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına (SEGE-2011) http://www3.kalkinma.gov.tr/Portal- Design/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B0208 6EAFB13C239EE2D6723BE Erişim (24-10-2018). Uçar, Recep. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği).”İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 8(2), 2017.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İlyas Erpay (Primary Author)
Institution: siirt üniversitesi
Country: Turkey


Author: Necati Sümer (Primary Author)
Institution: siirt üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { siirtilahiyat582192, journal = {Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-385X}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {121 - 150}, doi = {}, title = {İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Erpay, İlyas and Sümer, Necati} }
APA Erpay, İ , Sümer, N . (2019). İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 121-150. Retrieved from http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582192
MLA Erpay, İ , Sümer, N . "İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 121-150 <http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582192>
Chicago Erpay, İ , Sümer, N . "İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 121-150
RIS TY - JOUR T1 - İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) AU - İlyas Erpay , Necati Sümer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 150 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-385X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %A İlyas Erpay , Necati Sümer %T İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %D 2019 %J Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-385X- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Erpay, İlyas , Sümer, Necati . "İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (June 2019): 121-150.
AMA Erpay İ , Sümer N . İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 121-150.
Vancouver Erpay İ , Sümer N . İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 150-121.