Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

Sibel ÖZCAN [1] , Mustafa TOSUN [2]

250 445

Eğitim harcamaları ekonominin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle bu alana yapılan harcamalar hem politikacılar ve bürokratlar hem de toplumun geneli açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmada 1924-2012 döneminde MEB tarafından yapılan gider bütçesi tahminlerinin ne derece doğru olduğu incelenmiştir. Tahminlerin doğruluğunun incelenmesi tahmin hatası, Theil’in eşitsizlik katsayılarının hesaplanması ve tahminlerin rasyonel beklentilere uygunluğunun test edilmesi üzerinden yapılmıştır. Sonuç olarak dönemin genelinde başlangıç tahminlerinin düşük, yılsonu ödenek tahminlerinin yüksek yapıldığı; yılsonu ödenek tahminleri başlangıç tahminlerine kıyasla daha başarılı olduğu görülmüştür.

Eğitim harcamaları ekonominin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle bu alana yapılan harcamalar hem politikacılar ve bürokratlar hem de toplumun geneli açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmada 1924-2012 döneminde MEB tarafından yapılan gider bütçesi tahminlerinin ne derece doğru olduğu incelenmiştir. Tahminlerin doğruluğunun incelenmesi tahmin hatası, Theil’in eşitsizlik katsayılarının hesaplanması ve tahminlerin rasyonel beklentilere uygunluğunun test edilmesi üzerinden yapılmıştır. Sonuç olarak dönemin genelinde başlangıç tahminlerinin düşük, yılsonu ödenek tahminlerinin yüksek yapıldığı; yılsonu ödenek tahminleri başlangıç tahminlerine kıyasla daha başarılı olduğu görülmüştür.

 • Allan. (1965), “Fiscal Marksmanship, 1951-63”, Oxford Economic Papers, 317-327.
 • Asher. (1978), “Accuracy of Budgetary Forecast of Central Government, 1967-68 to1975-76”, Economic and Political Weekly, 423-432.
 • Auld, D.A. (1970), “Fiscal Marksmanship in Canada”, The Canadian Journal of Economics, 507-511.
 • Bağdigen, M. (2005), “An Empirical Analysis of Accurate Budget Forecasting in Turkey”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 190-201
 • Bağdigen, M. (2002), “How Accurate is Revenue Forecasting in Turkey? An Empirical Analysis”, Yapı Kredi Economic Review, Vol. 13, No. 2, 29-37.
 • Berger, N. & P. Fisher (2013), “A well-educated workforce is key to state prosperity”, Economic Analysis and Research Network Report, 22 August, Available at: <http://www.epi.org/ files/2013/A%20well-educated%20workforce%20is%20key%20to%20state%20prosperity.pdf>, 23.01.2014.
 • Bhattacharya, B.B. & A. Kumari (1988), “Budget Forecast of Central Government Revenue and Expenditure: A Test of Rational Expectation”, Economic and Political Weekly, Vol.23, No.26, 1323-1327.
 • BÜMKO (1992), Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri (1924-1991), Ankara: T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.
 • Chakraborty, L.S. & D. Sinha (2008), “Budgetary Forecasting in India: Partitioning Errors and Testing for Rational Expectations”, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Working Paper No.7538.
 • Davis, J. (1980), “Fiscal Marksmanship in the United Kingdom, 1951-78”, The Manchester School, 187-202.
 • Edizdoğan, N. & Ö. Çetinkaya (2010), Kamu Bütçesi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Froyen, R.T. (2008), Macroeconomics Theories and Policies, (Ninth Edition), Pearson International Edition.
 • Günlük Şenesen, G. (2000), “Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Başarımının Değerlendirilmesinde Nicel Yaklaşımlar”, 15. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 345-376.
 • Gürsoy, B. (1980), Kamusal Maliye, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:436.
 • Lovell, M.C. (1986), “Tests of the Rational Expectations Hypothesis”, The American Economic Review, Vol. 76, No. 1, 110-124.
 • Morrison, R. (1986), “Fiscal Marksmanshipin the United States: 1950-83”, Manchester School of Economic and Social Studies, 322-333.
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü (2014), <https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khb_yeni?_afrLoop=1475286585216176&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=d3g3bnpve_73>, 20.02.2014.
 • Muth, J.F. (1961), “Rational Expectations and the Theory of Price Movements”, Econometrica, Vol.29, No.3, 315-335.
 • Özcan, S. (2012), “Genel Bütçe Gelir ve Harcama Tahminlerinin Analizi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ankara.
 • Rodgers, R. & P. Joyce (1996), “The Effect of Underforecasting on the Accuracy of Revenue Forecasts by State Governments”, Public Administration Review, Vol.56, No. 1, 48-56.
 • Theil, H. (1965), Economic Forecasts and Policy, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 • Theil, H. (1971), Applied Economic Forecasting, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 • Yılmaz, H.H. (2003), Konsolide Bütçe Gelir ve Gider Tahminlerinin Gerçekleşmelere Göre Güvenilirlik Düzeyi [Bildiri], METU ERC.
 • Zakaria, M. & S. Ali (2010), “Fiscal Marksmanship in Pakistan”, The Lahore Journal of Economics, Vo.15, No.2, 113-133.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel ÖZCAN

Author: Mustafa TOSUN

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { sosyoekonomi227005, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.55581}, title = {Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Sibel and TOSUN, Mustafa} }
APA ÖZCAN, S , TOSUN, M . (2014). Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi, 22 (22), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/227005
MLA ÖZCAN, S , TOSUN, M . "Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi". Sosyoekonomi 22 (2014): <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/227005>
Chicago ÖZCAN, S , TOSUN, M . "Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi". Sosyoekonomi 22 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi AU - Sibel ÖZCAN , Mustafa TOSUN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi %A Sibel ÖZCAN , Mustafa TOSUN %T Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Sibel , TOSUN, Mustafa . "Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi". Sosyoekonomi 22 / 22 (September 2014): -.
AMA ÖZCAN S , TOSUN M . Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.
Vancouver ÖZCAN S , TOSUN M . Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tahminlerinin Doğruluk İlkesi Açısından Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.