Su Kaynakları
Cover Image
ISSN 1308-3228 | e-ISSN 2651-4745 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Su Vakfı | http://www.sukaynaklaridergisi.com

Bu derginin hedefi, su bilimi konuları için bilimsel bir ortam sağlayarak Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadelerine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

Su Kaynakları

ISSN 1308-3228 | e-ISSN 2651-4745 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Su Vakfı | http://www.sukaynaklaridergisi.com
Cover Image

1.179

3.777

Bu derginin hedefi, su bilimi konuları için bilimsel bir ortam sağlayarak Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadelerine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.