Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 498 - 514 2017-12-15

Okul Öncesi Eğitimde Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education

Mehmet KAYA [1] , Pedro TADEU [2] , Ümit SAHRANÇ [3] , Serhat ARSLAN [4] , Süleyman DEMİR [5]

426 1218

Bu çalışma, oyunların, okul öncesi öğrencilerinin problem çözme yeteneklerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji Anaokulundaki araştırma için gönüllü okul öncesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma için kullanılan ölçme aracı, 1983 yılında Willoughby-Herb & Neisworth tarafından geliştirilmiştir. Ölçek uyarlama çalışmasında, ölçeğin güvenirlik katsayısı .93 bulunmuştur. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden ön test ve son test deneysel deseni kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, okul öncesi dönemde oyunların öğrencilerin problem çözme becerileri açısından önem taşıdığını göstermektedir. Okul öncesi dönemde, öğrencilerin gelişim görevlerini desteklemede, kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamada, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal gücünü geliştirdikleri bir ortam oluşturmada oyunların etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, okul öncesi eğitimde eğitsel oyun oynamanın, öğrencilerin problem çözme becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

This study is an experimental study aims to examine the effects of board games on pre-school students' problem solving skills. Sample of the research comprises the pre-school students voluntary for the research at Sakarya University Foundation College Kindergarden. Problem Solving Skills Scale was used for the research which was developed by Willoughby-Herb & Neisworth in the year 1983. As a results of Turkish adaptation study, reliability co-efficient of the scale was found .93. Pre-test and post-test which type of pre-experimental design was used in this study. Study results demonstrated that board games are significant in pre-school on their problem solving skills. The results indicated that board games are effective in preschool period in terms of supporting pre-school students' developmental tasks, providing them to express themselves freely, establishing an environment in which students develop their creativity and imagination.In addition, it is found that board games in preschool education effected problem solving skills of pre-school students.

  • Akkaya,S.(2006). The teachers' opinions on the effect of the science and nature activities implemented in the pre-school institutions on the children's ability to solve problems. Anadolu University, Master thesis. Altun, M. (2002). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim için matematik öğretimi (10. baskı) Erkam Matbaacılık. Ata, B. (1998). Model for the application of scientific problem solving method to the teaching of history. Unpublished Master thesis, Gazi University. Baykul, Y. (2002). İlköğretimde matematik öğretimi: 6.-8. Sınıflar için. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Çev. A. F. Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi. Dinçer, Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yas grubu çocuklarına kişiler arası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi,Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Ankara. Garofalo, J. ve Lester, F. (1985). Metacognition, Cognitive Monitoring, and Mathematical Performance. Journal for Research in Mathematics Education, 16 (3), 163-176. Gelbal, S. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Güven, Y. (2004). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük adımlar Egitim Yayınları, s.13. Kırkley, J. (2003). Principles for teaching problem solving. Plato Learning Inc. Korkmaz, H. (2003). Bütün Çocuklar için Fen. Çoluk-Çocuk Dergisi. 22: ss.26–27. Senemoğlu, N. (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Özsen Matbaası. Tavlı,S.B. (2007). 6 yaş grubu anasınıfı öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Yüksek Lisans Tezi. Yılmaz, N.(1999). Anaokulu Öğretmeninin Rehber Kitabı. İstanbul: YA-PA Yayınları. Zembat, R. ve Unutkan,P.Ö (2003). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar.(Edit.:Müzeyyen Sevinç)İstanbul:Morpa Kültür Yayınları.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KAYA
Country: Turkey


Author: Pedro TADEU

Author: Ümit SAHRANÇ

Author: Serhat ARSLAN

Author: Süleyman DEMİR

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { suje315715, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {498 - 514}, doi = {10.19126/suje.315715}, title = {An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education}, key = {cite}, author = {KAYA, Mehmet and TADEU, Pedro and SAHRANÇ, Ümit and ARSLAN, Serhat and DEMİR, Süleyman} }
APA KAYA, M , TADEU, P , SAHRANÇ, Ü , ARSLAN, S , DEMİR, S . (2017). An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 498-514. DOI: 10.19126/suje.315715
MLA KAYA, M , TADEU, P , SAHRANÇ, Ü , ARSLAN, S , DEMİR, S . "An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 498-514 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/31175/315715>
Chicago KAYA, M , TADEU, P , SAHRANÇ, Ü , ARSLAN, S , DEMİR, S . "An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 498-514
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education AU - Mehmet KAYA , Pedro TADEU , Ümit SAHRANÇ , Serhat ARSLAN , Süleyman DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.315715 DO - 10.19126/suje.315715 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 498 EP - 514 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.315715 UR - https://doi.org/10.19126/suje.315715 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education %A Mehmet KAYA , Pedro TADEU , Ümit SAHRANÇ , Serhat ARSLAN , Süleyman DEMİR %T An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.315715 %U 10.19126/suje.315715
ISNAD KAYA, Mehmet , TADEU, Pedro , SAHRANÇ, Ümit , ARSLAN, Serhat , DEMİR, Süleyman . "An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (December 2017): 498-514. https://doi.org/10.19126/suje.315715
AMA KAYA M , TADEU P , SAHRANÇ Ü , ARSLAN S , DEMİR S . An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 498-514.
Vancouver KAYA M , TADEU P , SAHRANÇ Ü , ARSLAN S , DEMİR S . An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 514-498.