Year 2014, Volume 14, Issue 27, Pages 172 - 203 2014-06-01

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ
PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND AFFECTIVE COMMITMENT: SAMPLE OF POLICE ORGANIZATION

Mehmet Ali TEKİNER [1]

167 716

Psikolojik güçlendirme, hem çalışan performansının ve verimliliğinin hem de bu doğrultuda örgütsel performansın ve verimliliğin artırılması için önemlidir. Bu bağlamda günümüz örgütlerinde konu ile ilgili çalışmalara önem verilmekte ve elde edilen bulgular doğrultusunda yönetsel uygulamalara yer verilmesi adına düzenlemelerde bulunulmaktadır. Araştırma da bu doğrultuda, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği’nin dört boyutu ile örgüte duygusal bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış ve bu yönüyle konu ile ilgili literatüre katkıda bulunulması amaçlanılmıştır. Araştırma kapsamında söz konusu edilen bu değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapılan korelâsyon ve regresyon analizleri sonucunda, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği “Anlam Boyutu” ve “Özerklik/Seçim Boyutu”nun, çalışanların örgüte duygusal bağlılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.
Psychological empowerment, as well as the performance and efficiency of working in this direction is important in order to increase organizational performance and productivity.In this context, importance is given to studies related to the topic of today‟s organizations and management practices in line with the findings given in the behalf of the arrangements are made.Research in this direction, Psychological Empowerment Scale examine the relationship between the four dimensions of affective commitment with the organization and contribute to the literature on the subject this aspect.Which comes within the scope of the research conducted to determine the relationship between these variables as a result of correlation and regression analysis, Psychological Empowerment Scale “Meaning Size” and “Autonomy / Selection Size” of the employees, the organization identified a positive impact on the levels of affective commitment.
Other ID JA56NR47DA
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Ali TEKİNER

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { susead302223, journal = {Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-3043}, eissn = {2148-3043}, address = {Selcuk University}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {172 - 203}, doi = {10.30976/susead.302223}, title = {PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ}, key = {cite}, author = {TEKİNER, Mehmet Ali} }
APA TEKİNER, M . (2014). PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (27), 172-203. DOI: 10.30976/susead.302223
MLA TEKİNER, M . "PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (2014): 172-203 <http://dergipark.org.tr/susead/issue/28406/302223>
Chicago TEKİNER, M . "PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (2014): 172-203
RIS TY - JOUR T1 - PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ AU - Mehmet Ali TEKİNER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.30976/susead.302223 DO - 10.30976/susead.302223 T2 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 203 VL - 14 IS - 27 SN - 2148-3043-2148-3043 M3 - doi: 10.30976/susead.302223 UR - https://doi.org/10.30976/susead.302223 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Economic Research PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ %A Mehmet Ali TEKİNER %T PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ %D 2014 %J Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P 2148-3043-2148-3043 %V 14 %N 27 %R doi: 10.30976/susead.302223 %U 10.30976/susead.302223
ISNAD TEKİNER, Mehmet Ali . "PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 / 27 (June 2014): 172-203. https://doi.org/10.30976/susead.302223
AMA TEKİNER M . PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ. Sos. ekon. araşt. derg.. 2014; 14(27): 172-203.
Vancouver TEKİNER M . PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2014; 14(27): 203-172.