Year 2019, Volume 1, Issue 1, Pages 136 - 147 2019-06-26

Gerçekte(N) Öyle Mi Olmuş: Post Truth Zamanlarda Tarihin Temsili

Mehmet Güler [1]

46 62

Bu çalışmada; Mart 2019’da Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı imzası ile yayına giren Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili isimli kitap kritik edilmiştir. Çalışmanın amacı; bahsi geçen eseri üslup ve muhteva açısından akademik bir perspektifle kritik etmek, eserin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve literatürdeki yerini değerlendirmektir. Tarih disiplinin geçmişten bugüne nasıl bir süreçten geçtiği ve nasıl dönüşümler yaşadığını muhteva eden birçok çalışma mevcuttur ama bu dönüşümü geçmiş-gelecek diyalektiği çerçevesinde ele alan ve çözüm önerileri sunan çalışmaların yetersizliği önemli bir eksikliktir. Bu bağlamda kritiği yapılan eserin bu eksikliğe katkı sunduğu görülmektedir. Post-truth kavramının tarih disiplini çerçevesinde tartışmaya açılması ise eseri anlamlı kılan bir diğer husustur. 


Post-truth, tarih
  • Altun, A. (2016). Tarih merakına yönelik bir inceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi (AİBÜ) Tarih Bölümü öğrencilerinin tarihe dair merakları. Turkish History Education Journal, 5(2), ss.390-436.
  • Alpay, Y. (2017). Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek.
  • Şimşek, A. (2018). Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. İstanbul: Pegem Akademi.
  • Şimşek A., Yalı S. (2019). Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili. İstanbul: Yeni İnsan.
  • Karaarslan, A. (2018). Post-truth ve medyada gerçeklik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Uluk, M. (2018). Yeni medyada “yalan haber” ve hakikat sonrası çağ: doğrulama platformu olarak teyit.org örneği üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • WEB1, 2016. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 adresinden 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
  • WEB2, 2019. https://www.sosyalbilimler.org/akademik-kitap-elestirisi-nedir-nasil-yapilir/ adresinden 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir.
  • Yıldırım, T., Şimşek, A. (2017). Erken cumhuriyet döneminde “biz”in inşası: Tarih ders kitapları üzerine bir değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), s. 367389
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Kitap Kritiği
Authors

Orcid: 0000-0002-1741-8513
Author: Mehmet Güler (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 26, 2019

APA Güler, M . (2019). Gerçekte(N) Öyle Mi Olmuş: Post Truth Zamanlarda Tarihin Temsili. tarihyazımı, 1 (1), 136-147. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarihyazimi/issue/43330/577856