Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gerçekte(N) Öyle Mi Olmuş: Post Truth Zamanlarda Tarihin Temsili

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 136 - 147, 26.06.2019

Öz

Bu çalışmada; Mart 2019’da Ahmet Şimşek
ve Sibel Yalı imzası ile yayına giren Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş Post-Truth
Zamanlarda Tarihin Temsili isimli kitap kritik edilmiştir. Çalışmanın amacı; bahsi
geçen eseri üslup ve muhteva açısından akademik bir perspektifle kritik etmek, eserin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve literatürdeki yerini
değerlendirmektir. Tarih disiplinin geçmişten bugüne nasıl bir süreçten geçtiği ve nasıl dönüşümler yaşadığını muhteva eden birçok çalışma mevcuttur ama bu dönüşümü geçmiş-gelecek diyalektiği çerçevesinde ele alan ve çözüm önerileri sunan çalışmaların yetersizliği önemli bir eksikliktir. Bu bağlamda kritiği yapılan eserin bu eksikliğe katkı sunduğu görülmektedir. Post-truth kavramının tarih disiplini çerçevesinde tartışmaya açılması ise eseri anlamlı kılan bir diğer husustur. 


Kaynakça

 • Altun, A. (2016). Tarih merakına yönelik bir inceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi (AİBÜ) Tarih Bölümü öğrencilerinin tarihe dair merakları. Turkish History Education Journal, 5(2), ss.390-436.
 • Alpay, Y. (2017). Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek.
 • Şimşek, A. (2018). Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. İstanbul: Pegem Akademi.
 • Şimşek A., Yalı S. (2019). Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili. İstanbul: Yeni İnsan.
 • Karaarslan, A. (2018). Post-truth ve medyada gerçeklik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uluk, M. (2018). Yeni medyada “yalan haber” ve hakikat sonrası çağ: doğrulama platformu olarak teyit.org örneği üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • WEB1, 2016. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 adresinden 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • WEB2, 2019. https://www.sosyalbilimler.org/akademik-kitap-elestirisi-nedir-nasil-yapilir/ adresinden 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, T., Şimşek, A. (2017). Erken cumhuriyet döneminde “biz”in inşası: Tarih ders kitapları üzerine bir değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), s. 367389
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 136 - 147, 26.06.2019

Öz

Kaynakça

 • Altun, A. (2016). Tarih merakına yönelik bir inceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi (AİBÜ) Tarih Bölümü öğrencilerinin tarihe dair merakları. Turkish History Education Journal, 5(2), ss.390-436.
 • Alpay, Y. (2017). Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek.
 • Şimşek, A. (2018). Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. İstanbul: Pegem Akademi.
 • Şimşek A., Yalı S. (2019). Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili. İstanbul: Yeni İnsan.
 • Karaarslan, A. (2018). Post-truth ve medyada gerçeklik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uluk, M. (2018). Yeni medyada “yalan haber” ve hakikat sonrası çağ: doğrulama platformu olarak teyit.org örneği üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • WEB1, 2016. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 adresinden 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • WEB2, 2019. https://www.sosyalbilimler.org/akademik-kitap-elestirisi-nedir-nasil-yapilir/ adresinden 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, T., Şimşek, A. (2017). Erken cumhuriyet döneminde “biz”in inşası: Tarih ders kitapları üzerine bir değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), s. 367389
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Kritiği
Yazarlar

Mehmet Güler 0000-0002-1741-8513

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2019
Kabul Tarihi 26 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güler, M. (2019). Gerçekte(N) Öyle Mi Olmuş: Post Truth Zamanlarda Tarihin Temsili. tarihyazımı, 1(1), 136-147.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.