Year 2015, Volume , Issue 64, Pages 61 - 68 2015-06-09

Crimes against the person in the city Ödemiş with geographical perspective
Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar

Barış Taş [1] , Fatih Akça [2]

403 2212

Crime is a changing phenomenon with the community which is coeval with the history of humanity and lives from past to today. Many different science branches about crime works on their own disciplines. Geography science is one of the science branches which analyzes crime with distinctive disciplines and methods. Geographical location in which a crime hoppens is important. The place where the crime occurs is in the domain of geography in terms of the  cause-effect relation and distribution. In this study, the distribution of crime types, the appointment of the crime, being committed against a person, in other crimes, its impact on the city’s tried to be associated with geographic features and crimes against the person of the geographical faetures of the city were evaluated. Statistical data whic was derived from Izmir Provincial Security Directorate, Ödemiş District Police Department, Ödemiş Mayorship and TSI. The statistical data has been grouped, simplified and the crime database has been created whit the Geographic Information System (GIS). In the result of analysis, crimes whic are against the person in Ödemiş have been handled from different perspectives. The crimes against the person have been found the take up more space in Ödemiş, compared to the other crimes. Besides the crimes committed against the person  enhance in summers and  in the neighborhood where commercial activities are. In the Ödemiş town, the relationship between  the socio-economic structure and the crimes against the person has been tried to determine.

Keywords: Ödemiş, geography of crime, crimes against the person

Suç insanlık tarihiyle yaşıt, geçmişten günümüze var olan yaşayan ve toplumla birlikte değişen bir olgudur. Suç konusunda birçok farklı bilim dalı, kendi disiplinlerine özgü çalışmalar yapmışlardır. Coğrafya bilimi suçu, kendine özgü disiplin ve yöntemleriyle inceleyen bilim dallarından birisidir. Suç olayında coğrafi mekân önemlidir. Mekânda suçun meydana geldiği yer, sebep-sonuç ilişkisi ve dağılışı açısından coğrafyanın inceleme alanı içerisindedir. Bu çalışmada Ödemiş şehrinde işlenmiş suç türlerinin dağılışı, kişiye karşı işlene suçların diğer suçlar içindeki yeri, şehrin coğrafi özellikleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmış ve şehrin coğrafi özelliklerinin kişiye karşı suçlar üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş Belediye Başkanlığı ve TÜİK’ten elde edilen istatistiksel verilerden faydalanılmıştır. İstatistiksel veriler gruplandırılıp sadeleştirilmiş, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla suç veri tabanı oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda Ödemiş şehrindeki kişiye karşı suçlar farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır. Ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçların diğer suçlara göre daha fazla yer tuttuğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra şehirde kişiye karşı işlenen suçların yaz aylarında ve ticari hareketliliğin fazla olduğu mahallelerde yoğunlaştığı görülmüştür. Ödemiş şehrinde kişiye yönelik suçlarla sosyo-ekonomik yapı arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ödemiş, suç coğrafyası, kişiye karşı suçlar.

 Ödemiş,  geography of crime,  crimes against the person 
 • Aliağaoğlu, A. (2007). Balıkesir Şehrinde Suçlar: Coğrafi Bir  Yaklaşım (2005), Detay Yayıncılık, Ankara. 
 • Andris,  A.  (1997).  Applied  Climatology:  Principles  and  Practice,  “Comfort,  Clothing  and  Heath”,  Routledge,  London. 
 • Davidson,  N.  (1999).  “Crime  and  Fear  of  Crime”,  Appliedgeography:  principles  and  practice,  An  introductian  to  environmental and human geography, s. 438‐449. 
 • Dönmezer, S. (1994).  Kriminoloji, Beta Yayıncılık, İstanbul. 
 • Erem,  F.  (1997).  Ceza  Hukuku  (Genel  Hükümler),  Seçkin  Yayınevi, Ankara. 
 • Gözenç,  S.  (1978).  Küçük  Menderes  Havzasında  Arazinin  Kullanılış  Ve  Sınıflandırılması,  İstanbul  Üniversitesi  Yayınları  No:2396  Coğrafya  Enstitüsü  Yayınları  No:94,  İstanbul. 
 • Herbert,  D.  T.,  Hyde,  S.  W.,  (1985).  Environmental  Criminology:  Testing  Some  Area  Hypotehesis,  Transactions  Of  The  Institıte  Of  British  Geographers,  New Series, Vol. 10, No. 3,259‐274. 
 • İçli, T. G. (1999). Kriminoloji, Bizim Büro Basımevi, Ankara. 
 • İçli,  T.  G.  (2013).  Kriminoloji,  Hukuk    Kitapları    Dizisi,  Sekizinci Baskı, Seçkin  Yayıncılık, Ankara. 
 • Karakaş, E. (2005). Uygulamalı Coğrafyada Suç Haritaları I:  Veri  Kaynakları,  Fırat  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, 57‐69, Elazığ. 
 • Özey, R. (2004). İnsan Davranışları, Hukuk, Güvenlik, Suç Ve  Coğrafya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Dergisi, 159.  Yıl Özel Sayı 39, 386–393, Ankara. 
 • Sargın,  S.,  ve  Temurçin,  K.  (2011).  Türkiye’nin  Suç  Coğrafyası:  Şehir  Asayiş  Suçları,  Polis  Akademisi  Yayınları, Ankara. 
 • Tümertekin,  E.,  (1984).  Ekonomik  Coğrafya,  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat    Fakültesi  Yayınları  No.2926,  İstanbul. 
 • Vardar,  S.  (2010).  Birgi  ve  Küçük  Menderes  Vadisinin  Jeomorfolojisi,  Makaleler, Çekül Vakfı / Küçük Menderes Araştırmaları  Merkezi Yayını, No:1,s. 6‐22, İzmir.  Araştırmaları 
 • Yılmaz,  Z.  (2006).  Anayasa  TCK‐CMK  İnfaz  Kanunu.  Seçkin  Yayınevi, Ankara.   
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Barış Taş

Author: Fatih Akça

Bibtex @ { tcd228388, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {Turkish Geographical Society}, year = {2015}, volume = {}, pages = {61 - 68}, doi = {10.17211/tcd.13262}, title = {Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar}, key = {cite}, author = {Taş, Barış and Akça, Fatih} }
APA Taş, B , Akça, F . (2015). Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar. Türk Coğrafya Dergisi, (64), 61-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tcd/issue/21271/228388
MLA Taş, B , Akça, F . "Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar". Türk Coğrafya Dergisi (2015): 61-68 <http://dergipark.org.tr/tcd/issue/21271/228388>
Chicago Taş, B , Akça, F . "Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar". Türk Coğrafya Dergisi (2015): 61-68
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar AU - Barış Taş , Fatih Akça Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 68 VL - IS - 64 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Geographical Review Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar %A Barış Taş , Fatih Akça %T Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar %D 2015 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 64 %R %U
ISNAD Taş, Barış , Akça, Fatih . "Coğrafi bakış açısıyla ödemiş şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar". Türk Coğrafya Dergisi / 64 (June 2015): 61-68.