Türk Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu | www.tcd.org.tr


TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ KOVİD-19 ÖZEL SAYI ÇAĞRISI 

TURKISH GEOGRAPHICAL REVIEW’S SPECIAL ISSUE CALL (cfp) for COVID-1

Değerli Araştırmacılar, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya’da etkisini gösteren KOVİD-19 pandemisi hayatımızı derinden etkilediği gibi dünya ekonomisinde ve jeopolitiğinde dengeleri etkileyen kalıcı izler bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir. Yine KOVİD-19’un ölümcüllük ve yayılma hızıyla devam ettiği takdirde son yıllarda karşılaşılan salgınların hepsini etki açısından geçmesi ihtimal dahilinde olduğu hepimiz tarafından yakından bilinmektedir. Bu bağlamda kurumumuz (Türk Coğrafya Kurumu) ve camiamız olarak ülkemizi ve dünyamızı etkileyen bu pandemiye coğrafi bir yaklaşım getirmek adına bu özel sayıyı çıkarmaya karar verdik. 

Özet gönderimi için son tarih (750 Kelime): 10 Temmuz 2020, Özet gönderim adresi: editor@tcd.org.tr

Özel Sayı Editörleri: Doç.Dr. Mehmet ŞEREMET (YYÜ), Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR (İÜ)     ve Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL  (İÜ)    Ayrıntılar için tıklayınız


Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır.

1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.Türk Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu | www.tcd.org.tr
Kapak Resmi


TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ KOVİD-19 ÖZEL SAYI ÇAĞRISI 

TURKISH GEOGRAPHICAL REVIEW’S SPECIAL ISSUE CALL (cfp) for COVID-1

Değerli Araştırmacılar, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya’da etkisini gösteren KOVİD-19 pandemisi hayatımızı derinden etkilediği gibi dünya ekonomisinde ve jeopolitiğinde dengeleri etkileyen kalıcı izler bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir. Yine KOVİD-19’un ölümcüllük ve yayılma hızıyla devam ettiği takdirde son yıllarda karşılaşılan salgınların hepsini etki açısından geçmesi ihtimal dahilinde olduğu hepimiz tarafından yakından bilinmektedir. Bu bağlamda kurumumuz (Türk Coğrafya Kurumu) ve camiamız olarak ülkemizi ve dünyamızı etkileyen bu pandemiye coğrafi bir yaklaşım getirmek adına bu özel sayıyı çıkarmaya karar verdik. 

Özet gönderimi için son tarih (750 Kelime): 10 Temmuz 2020, Özet gönderim adresi: editor@tcd.org.tr

Özel Sayı Editörleri: Doç.Dr. Mehmet ŞEREMET (YYÜ), Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR (İÜ)     ve Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL  (İÜ)    Ayrıntılar için tıklayınız


Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır.

1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.Sayı 73 - 31 Ara 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 5
  Cihan BAYRAKDAR
 2. İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde park ve yeşil alan kullanımı
  Sayfalar 7 - 16
  Rüştü ILGAR , Yücel ŞERAN
 3. Türkiye’de otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde etkili olan faktörler
  Sayfalar 17 - 28
  Adem YULU , Hüsniye DOLDUR
 4. Gaziantep’te kentleşme ve kentsel nüfusun dağılışı
  Sayfalar 29 - 40
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU , Atilla KOYUNCU
 5. Siirt şehrinde kişilere karşı işlenen suçların coğrafi analizi
  Sayfalar 41 - 51
  Semra YILMAZ ÇİLDAM
 6. Edebiyat coğrafyası; Elif Şafak romanlarının coğrafi terim ve mekân analizleri
  Sayfalar 53 - 60
  Muhammet KAÇMAZ , Perihan KAÇMAZ
 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin coğrafi ve potansiyel erişilebilirlik analizi
  Sayfalar 61 - 66
  Ömer ŞEN
 8. Adapazarı’nda şehirsel büyüme süreci ve arazi kullanım değişiminin izlenmesi (1985-2019
  Sayfalar 67 - 78
  Mehmet Fatih DÖKER , Ahmet GÜL
 9. Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik
  Sayfalar 79 - 89
  Serdar CEYLAN , İhsan BULUT
 10. Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği
  Sayfalar 90 - 95
  Adnan ALKAN , Semra YILMAZ ÇİLDAM
 11. Beyazsu Havzası’nın (Mardin) flüvyal jeomorfolojisi ve hidrografik özellikleri
  Sayfalar 96 - 105
  Ergin CANPOLAT , Mahsum BOZDOĞAN
 12. Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi
  Sayfalar 106 - 115
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU , Güldane MİRİOĞLU
 13. Prof.Dr. Cengiz Akbulak'ın Ardından (1974-2019)
  Sayfalar 116 - 124
  Mesut DOĞAN , Ahmet Evren ERGİNAL , Özlem SERTKAYA DOĞAN
 14. Türk Coğrafya Kurumu Faaliyetleri
  Sayfalar 125 - 143
  Ahmet ERTEK
 15. Uluslararası coğrafya olimpiyatlarındaki başarılarımız
  Sayfalar 144 - 145
  Mesut SÜZER
 16. Hindistan Nepal Gezisi (2019)
  Sayfalar 146 - 146
  Fügen DEDE
 17. Coğrafya Öğretmenleri Doğu Anadolu Arazi Çalışması 2019
  Sayfalar 147 - 149
  Kemal AKALIN , Engin ULUS
Dizinler
Sosyal Medya