ISSN: 1302-5856
e-ISSN: 1308-9773
Başlangıç: 1943
Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu
Kapak Resmi
       

Dergimizin 2023 Aralık sayısı  ve Deprem Özel sayısı için makale kabulü son bulmuştur. 

Deprem Özel Sayısı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin mekânsal etkileri ile sonuçlarını coğrafi bir yaklaşımla ortaya koyacak araştırma ve derleme makaleler deprem özel sayısında yayınlanacaktır.

Sisteme makale yükleme için son tarih: 15 Eylül 2023

Ayrıntılar: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/page/12474

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes

TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, Sobiad
Dergimiz 2020 yılı ICI Journals Master List veritabanında indekslenmektedir.Araştırma Makalesi

Tüketim mekânlarının ve üçüncü yerlerin analizinde yeni bir kavram ve çerçeve önerisi: “mekânyer”

Araştırma Makalesi

İçmeler Kanyonu (Marmaris/Muğla) akarsu yatak çukurlarının jeomorfosit potansiyeli ve turizmde değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrasında Muş İli Ve Yakın Çevresinin Deprem Tehlikesine Yönelik Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Batı Akdeniz’deki ekstrem kuraklık şartlarının SPEI yöntemiyle belirlenmesi

Araştırma Makalesi

An evaluation on the parameters used in flood susceptibility analysis

Araştırma Makalesi

Şanlıurfa şehrinde yaşanan partikül madde kirliliğinin topografik ve klimatik faktörler etkisinde incelenmesi

Araştırma Makalesi

Akım Gözlem İstasyonu Bulunmayan Havzalarda Taşkın Debisi Tahmini: Doğu Karadeniz Örneği

Araştırma Makalesi

Arazi Örtüsü Haritalamasında Farklı Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Değerlendirilmesi: İzmir İli Örneği

Araştırma Makalesi

The vegetation history of Lake Gâvur and surrounding areas during the last 4400 years (Kahramanmaraş, Türkiye)

Araştırma Makalesi

Cizre (Şırnak) Konak Mahallesi toplu konutlarının sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Çeltikçi Polye Sistemi Havzasında (Burdur) Polyelerin Jeomorfolojik Özellikleri ve Karstik Evrim

Araştırma Makalesi

Aşırı metalaşma çağında kimliğini ve belleğini arayan kentler: İznik tarihi kent merkezi örneği

Sosyal Medya

 @TCDEditor