Türk Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu | www.tcd.org.tr


Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır.

Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Dergimizin uluslararası indekslerde taranma hedefleri doğrultusunda, yazım kuralları güncellenmiştir. Yazım kuralları kısmında ayrıntıları bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes
TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, SobiadTürk Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu | www.tcd.org.tr
Kapak Resmi


Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır.

Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Dergimizin uluslararası indekslerde taranma hedefleri doğrultusunda, yazım kuralları güncellenmiştir. Yazım kuralları kısmında ayrıntıları bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes
TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, SobiadSayı 75 - 31 Ara 2020
 1. Edirne Şehri nüfusunun gelişimi ve yapısal özellikleri
  Sayfalar 7 - 16
  Mesut DOĞAN, İrem OLĞAÇ
 2. Morfo-Klimatik özelliklerin Sündiken Dağları’nda (Eskişehir) bitki örtüsünün dağılışı üzerindeki etkileri
  Sayfalar 17 - 32
  Hülya KAYMAK
 3. 1925 yılında Isparta vilayetinde konar-göçerlerin iskanı
  Sayfalar 33 - 40
  İlker YİĞİT
 4. İkinci konut turizminin tarımsal kaynaklar üzerindeki baskısı: Pelitköy örneği
  Sayfalar 41 - 56
  Serdar CEYLAN, Mehmet SOMUNCU
 5. Bulanık mantık analitik hiyerarşik süreç (BAHS) ile Sinop İli erozyon duyarlılığının mekansal dağılımının belirlenmesi
  Sayfalar 57 - 70
  İnci DEMİRAĞ TURAN, Barış ÖZKAN, Orhan DENGİZ
 6. Ahlat İlçesi (Bitlis) kıyı akiferinde yeni bir problem: Yeraltı suyu tuzlulaşması
  Sayfalar 71 - 80
  Hurşit YETMEN, Necmettin ELMASTAŞ, Mehmet ÖZCANLI, Sedat BENEK
 7. Yerel halkın turizme yaklaşımı: Safranbolu örneği
  Sayfalar 81 - 94
  Tuba ALTAY, Fatih AYDIN
 8. 1930-1960 yılları arası demiryolu ulaşımının Ayancık Yöresinde sosyo ekonomik hayat üzerine etkileri
  Sayfalar 95 - 106
  Mutlu KAYA, Cevdet YILMAZ
 9. Malatya Fayı’nın morfometrik özellikleri
  Sayfalar 107 - 118
  Cengiz ZABCI
 10. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılarak Pınarbaşı ilçesi (Kayseri) arazilerinin tarımsal uygunluk derecelerinin belirlenmesi
  Sayfalar 119 - 130
  Mine ŞAHİN, Emin TOROĞLU
 11. Mağaraların peynir olgunlaştırmada kullanımı, bir örnek araştırma: Peynirini Mağarası, Derbent/ Konya
  Sayfalar 131 - 138
  Ayşe DAĞLI, Durmuş SERT, Ali UZUN
 12. Peynir turizmi temelli kültür rotaları oluşturulmasına yönelik bir araştırma: Van otlu peynir örneği
  Sayfalar 139 - 162
  Emine CİHANGİR, Özlem DEMİRHAN
 13. Fosil polen analizlerinde kullanılan antropojenik göstergelerin değerlendirilmesi ve arazi kullanım şekilleri
  Sayfalar 163 - 172
  Aziz ÖREN
Dizinler
Sosyal Medya