ISSN: 1302-5856
e-ISSN: 1308-9773
Başlangıç: 1943
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu
Kapak Resmi
       

Deprem Özel Sayısı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin mekânsal etkileri ile sonuçlarını coğrafi bir yaklaşımla ortaya koyacak araştırma ve derleme makaleler deprem özel sayısında yayınlanacaktır.

Sisteme makale yükleme için son tarih: 15 Eylül 2023

Ayrıntılar: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/page/12474

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes

TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, Sobiad
Dergimiz 2020 yılı ICI Journals Master List veritabanında indekslenmektedir.2022 - Sayı: 81

Araştırma Makalesi

Burdur Gölü’nde uzun dönemli kıyı çizgisi değişimleri ve iklim ilişkisi: zamansal-mekânsal eğilimler ve tahminler

Sosyal Medya

 @TCDEditor