ISSN: 1302-5856
e-ISSN: 1308-9773
Başlangıç: 1943
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu
Kapak Resmi
       

Dergimiz  2020 yılı ICI Journals Master List veritabanında indekslenmektedir.

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

MAKALE ÇAĞRISI / TCD Covid 19- Özel Sayı II: Covid Sonrası Sürecin Planlanması

Özel sayıya dair açıklamalara sağdaki özel sayı sekmesinden ulaşabilirsiniz

Dergimizin uluslararası indekslerde taranma hedefleri doğrultusunda, yazım kuralları güncellenmiştir. Yazım kuralları kısmında ayrıntıları bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes
TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, Sobiad2021 - Sayı: 78

Sosyal Medya

 @TCDEditor