ISSN: 1302-5856
e-ISSN: 1308-9773
Başlangıç: 1943
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu
Kapak Resmi
       

Dergimiz  2020 yılı ICI Journals Master List veritabanında indekslenmektedir.

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes

TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, Sobiad2022 - Sayı: 80

Araştırma Makalesi

Kuseyr Platosu’nda polye sistemlerinin gelişimi

Araştırma Makalesi

Fosil Polen ve Jeokimyasal (µ-XRF) Analizler Işığında Yelten Sazlığı (Antalya-Korkuteli) ve Çevresinin Son 2.100 Yıllık Paleovejetasyon ve Paleoiklimi

Araştırma Makalesi

Kocaeli ilinde uydu verileri ve yer istasyonu ölçümlerine dayalı hava kirliliği analizi

Araştırma Makalesi

Salda Gölü (Burdur) Kıyı Alanlarının Jeomorfolojik Özellikleri ve Kullanımı

Sosyal Medya

 @TCDEditor