Türk Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu | www.tcd.org.tr


Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

MAKALE ÇAĞRISI / TCD Covid 19- Özel Sayı II: Covid Sonrası Sürecin Planlanması

Özel sayıya dair açıklamalara sağdaki özel sayı sekmesinden ulaşabilirsiniz

Dergimizin uluslararası indekslerde taranma hedefleri doğrultusunda, yazım kuralları güncellenmiştir. Yazım kuralları kısmında ayrıntıları bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes
TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, SobiadTürk Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu | www.tcd.org.tr
Kapak Resmi


Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

MAKALE ÇAĞRISI / TCD Covid 19- Özel Sayı II: Covid Sonrası Sürecin Planlanması

Özel sayıya dair açıklamalara sağdaki özel sayı sekmesinden ulaşabilirsiniz

Dergimizin uluslararası indekslerde taranma hedefleri doğrultusunda, yazım kuralları güncellenmiştir. Yazım kuralları kısmında ayrıntıları bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Türk Coğrafya Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler / Indexes
TÜBİTAK ­ ULAKBİM (TR Dizin), Index Copernicus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index, SobiadSayı 77 - 30 Haz 2021
 1. İnegöl (Bursa) havzasında hava kalitesinin fiziki ortam ile ilişkisi
  Sayfalar 7 - 18
  Semra İSKAN, Telat KOÇ
 2. Finike ve Kumluca ovalarında yaşanan su hortumlarının oluşum süreçleri ve etkileri
  Sayfalar 19 - 36
  Ergin CANPOLAT, Ferhat KESERCİ, Mehmet Fatih DÖKER
 3. Küre Dağlarının Kastamonu iklimi üzerindeki etkileri
  Sayfalar 37 - 52
  Selahi COŞKUN
 4. Türkiye’de yağış ölçümü yapılan manuel-otomatik meteoroloji gözlem istasyonu verilerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 53 - 66
  Erkan YILMAZ, Volkan DARENDE
 5. Kümeleme analizi ile Türkiye’nin biyoiklim bölgelerinin sınıflandırılması
  Sayfalar 67 - 76
  Fazilet ATASOY, Faize SARIŞ
 6. Ege Bölgesi kıyılarında sıcaklık indislerinin analizi
  Sayfalar 77 - 86
  Sevilcan DÜN, Barbaros GÖNENÇGİL
 7. Yerel yağış değişkenliğine bir örnek: Fethiye- Söğütlüdere karşılaştırması
  Sayfalar 87 - 98
  Faize SARIŞ, Ferhat KESERCİ, Cihan BAYRAKDAR
 8. Tektonik olarak karmaşık bir bölgede yer alan Barz Polyesi (Tavas, Denizli): Oluşumu, gelişimi ve jeomorfolojik özellikleri
  Sayfalar 99 - 118
  Kadir TUNCER
 9. Antropo-jeomorfolojik bir yaklaşımla Bilecik (Merkez ilçe) taş ocaklarının mekânsal ve zamansal değişimi
  Sayfalar 119 - 130
  Levent UNCU, Ebubekir KARAKOCA
 10. Kadın istihdamının coğrafyası ve bölgesel yakınsama
  Sayfalar 131 - 144
  Suat TUYSUZ, Kader MUTLU
 11. Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği
  Sayfalar 145 - 156
  Ömer ŞEN
 12. Kırsal yerleşme adlarının coğrafi açıdan değerlendirilmesi: Bayramören (Çankırı) ilçesi örneği
  Sayfalar 157 - 170
  Okan TÜRKAN
 13. Slums of Southeast Asia: The Case of Manila, Philippines
  Sayfalar 171 - 182
  Adem YULU
 14. Gökçeada’da sel afeti: 2014
  Sayfalar 183 - 194
  Zahide ACAR, Barbaros GÖNENÇGİL, Beyhan ÖZTÜRK
 15. Arkeolojik yerleşim yerleri ile jeomorfoloji arasındaki etkileşim: Aşağı Garzan Havzası örneği
  Sayfalar 195 - 210
  Savaş SARIALTUN
 16. Sulak alanlarda potansiyel toksik element (PTE) kaynaklı bölgesel ekolojik risk araştırmalarında kullanılan analitik metotlar
  Sayfalar 211 - 222
  Şakir FURAL, Serkan KÜKRER
Dizinler
Sosyal Medya