Baş Editör / Fiziki Coğrafya Alan Editörü

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR

Turkey
cihanbyr@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5542-700X
Konular: Fiziki Coğrafya,Jeomorfoloji
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Editör Yardımcısı / Beşeri Coğrafya Alan Editörü

Doç. Dr. Mehmet ŞEREMET

Turkey
mseremet@yyu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3416-4794
Konular: Coğrafya Eğitimi,Kültürel ve Doğal Miras,Sürdürülebilir Turizm
Kurum: Van Yüzüncü Yıl University

Editör Kurulu

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR

Turkey
cihanbyr@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5542-700X
Konular: Fiziki Coğrafya,Jeomorfoloji
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Doç. Dr. Mehmet ŞEREMET

Turkey
mseremet@yyu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3416-4794
Konular: Coğrafya Eğitimi,Kültürel ve Doğal Miras,Sürdürülebilir Turizm
Kurum: Van Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL

Turkey
barbaros@istanbul.edu.tr
Konular: Ekoloji,Biyocoğrafya,Havza Yönetimi,Hidrografya,Jeomorfoloji,Klimatoloji,Türkiye Fiziki Coğrafyası
Kurum: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

Turkey
cicekihsan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9000-2805
Konular: Fiziki Coğrafya,Jeomorfoloji,Klimatoloji
Kurum: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Prof. Dr. İhsan BULUT

Turkey
ihsanbulut@akdeniz.edu.tr
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya,Türkiye Beşeri Coğrafyası
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. T.ahmet ERTEK

Turkey
taertek@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Maria PARADİSO

Italy
paradiso@unisannio.it
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya

Prof. Dr. Michael MEADOWS

South Africa
mmeadows@mweb.co.za
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Onur Halis

Arş. Gör. Onur HALİS

Turkey
onurhalis@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0643-2651
Konular: Coğrafi Bilgi Sistemleri,Jeomorfoloji
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Medya