Amaç ve Kapsam

Derginin ana amacı fiziki ve beşeri çevre ve bunların etkileşimlerindeki sistematiğin anlaşılması ve buna bağlı bilimsel çözümler üreten bir platformu oluşturmaktır. Bu kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye dergimiz açıktır.

Türk Coğrafya Dergisi (Turkish Geographical Review), açık erişimli, hakemli ve yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan 1943 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren bilimsel bir dergidir.
Türk Coğrafya Dergisi'ne Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren makaleler ile kapsamlı konu incelemeleri (comprehensive reivew) kabul edilmektedir.  

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 6.05.2024 20:25:04

Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu