Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Benzerlik kontrolü, makalenin genel benzerlik oranı ve belirli bir kaynağa ait benzerlik oranı dikkate alınarak tamamlanır. Bibliyografik materyaller (kaynakça, alıntılar vb.) taramaya dahil edilmez. Editör, yayın sürecinin her aşamasında benzerlik kontrolü yapabilmektedir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.