Year 2017, Volume , Issue 68, Pages 31 - 41 2017-06-15

Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği
Potential and availability of biomass energy in Kars

Mucip Demir [1]

578 667

Bu araştırmada Kars İlindeki biyokütle enerjisi potansiyeli oluşturan kaynakların nitelik ve nicelikleriyle tespit edilmesiyle bu kaynakların biyokütle olarak kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada saha çalışmalarının yanı sıra, konuyla ilgili kuruluşlardan elde edilen veriler kullanılarak hesaplamalar ve analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarla İldeki biyokütle kaynakları üzerinden biyoenerji potansiyeli belirlenmiştir. Kars İlinde büyük kısmı hayvancılık atıklarından olmak üzere, tarım ürünleri ve atıklarıyla, ormancılık atıkları, kentsel evsel atıklar ve gıda sanayisine dair atıkların biyokütle kaynağı kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Biyokütle olarak kullanılabilecek atık ve kaynaklar toplam 1.558.794 ton/yıl civarında biyokütle oluşturmakta olup, bu kaynaklardan 76.913.077 m3/yıl biyogaza denk 49.991 ton/yıl TEP veya 361.488 mwh/yıl elektrik enerjisi üretim potansiyeli bulunduğu hesaplanmıştır. Buna rağmen ilde yaşayan nüfusun biyokütle oluşturan bu atıkları birçok alanda değerlendirmesi, atıkların yerine ikame edilebilir alternatif azlığı nedeniyle ildeki biyokütle potansiyelinin mevcut durumda kullanabilirliği düşüktür.

In this research, it is aimed to determine the factors affecting the utilization of these sources as biomass by determining qualities and quantities of potential sources of biomass energy in Kars province. In addition to field studies, calculations and analyzes were carried out using the data obtained from relevant institutions. The bioenergy potential was determined through the available biomass resources with the results obtained. Most of the provinces in Kars have the potential to use biomass resources for agricultural products and wastes, animal wastes, urban household wastes and food industry wastes from livestock wastes. Wastes and resources that can be used as biomass constitute a total of 1.558.794 tons / year biomass, and it is estimated that these sources have the potential of 76.913.077 m3 / year biogas, 49,991 tons / year TEP or 361,488 mwh / year electricity energy. Nonetheless, many inland evaluations of these biomass-producing wastes are still less viable for biomass potential on the ground because of the substitutable alternative to wastes.

 • Akdağ N.F., (2007). Hidrolik ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu Biyokütle Enerjisi Alt Çalışma Grubu Raporu, Ankara.
 • Atalay, İ., & Mortan, K. (2003). Türkiye Bölgeler Coğrafyası (İkinci baskı). İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • Balat, M., 2005. Use of Biomass Sources for Energy in Turkey and a View to Biomass Potential, Biomass and Bioenergy 29, s. 32-41.
 • Bayramoğlu, T. (2015). Biyokütle Enerjisi Isıtma Amaçlı Fosil Yakıtlara Alternatif Olabilir mi? Tra 1 Bölgesi Üzerine Tanımsal Bir Analiz. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1).
 • Demir, M. (2013). Kars Kent Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), Erzurum.
 • Demir, M. (2014). Kars İlinin Arıcılık Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu. Doğu Coğrafya Dergisi, 19(32), 209-230.
 • Demir, M. (2015). Kars İlinin Nüfus Gelişimi ve Başlıca Demografik Özellikleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(34), 127-156.
 • Demir, M. (2016). Kars İlinde Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık; Livestock Breeding in Kars Province. Doğu Coğrafya Dergisi, (2135), 39-62.
 • Demir, M. (2016). Coğrafi İşaret Örneği Olarak Kars Kaşar Peynirinin Üretimi ve Dağılımı, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (ek), 61-81).
 • Doğanay, H., Özdemir, Ü., & Şahin, İ. F. (2011). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. Pegem Akademi.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2016). http://bepa.yegm.gov.tr/ (Erişim, 04.09.2016)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2016).http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyokutle_yetistiriciligi.aspx (Erişim, 04.09.2016)
 • Enerji Atlası(2016).http://www.enerjiatlasi.com/biyogaz/ (Erişim, 04.09.2016)
 • Gizlenci, Ş. Acar., M, & Şahin, M. (2012). Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (Biyodizel, Biyoetanol ve Biyokütle) Projeksiyonu. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(3).
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2012) İl Brifing Raporu Kars.
 • Hartmann, H., Angelidaki, I., & Ahring, B. K. (2002). Co-digestion of the organic fraction of municipal waste with other waste types. In Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes. IWA Publishing.
 • HGK.,(2014)http://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf (Erişim Tarihi 18.10.2016)
 • Koçer, N. N., & Ünlü, A. (2007). Doğu Anadolu Bölgesinin Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Üretimi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 175-181.
 • Koday, S., 2005, Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık. Atatürk Üniversitesi Yay.949, Fen-Edb. Fak. Yay. No. 104, Araştırma Serisi No.74, Erzurum..
 • OGM.(2016).https://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/Illere-Gore-Orman-Varligi.aspx
 • TUİK, (2016). Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi 18.10.2016)
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Articles
Authors

Author: Mucip Demir
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { tcd286858, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {Turkish Geographical Society}, year = {2017}, volume = {}, pages = {31 - 41}, doi = {10.17211/tcd.286858}, title = {Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {Demir, Mucip} }
APA Demir, M . (2017). Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği. Türk Coğrafya Dergisi, (68), 31-41. DOI: 10.17211/tcd.286858
MLA Demir, M . "Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği". Türk Coğrafya Dergisi (2017): 31-41 <http://dergipark.org.tr/tcd/issue/29399/286858>
Chicago Demir, M . "Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği". Türk Coğrafya Dergisi (2017): 31-41
RIS TY - JOUR T1 - Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği AU - Mucip Demir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17211/tcd.286858 DO - 10.17211/tcd.286858 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 41 VL - IS - 68 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.286858 UR - https://doi.org/10.17211/tcd.286858 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Geographical Review Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği %A Mucip Demir %T Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği %D 2017 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 68 %R doi: 10.17211/tcd.286858 %U 10.17211/tcd.286858
ISNAD Demir, Mucip . "Kars ilinin biyokütle enerji potansiyeli ve kullanılabilirliği". Türk Coğrafya Dergisi / 68 (June 2017): 31-41. https://doi.org/10.17211/tcd.286858