Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-0146 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Ataturk University |

237.195

408.014Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ISSN 2147-0146 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Ataturk University |
Cover Image

237.195

408.014Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Volume 8 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Editörden
  Pages 1 - 2
  Genel Editör
 2. HAREZM TÜRKÇESİYLE YAPILAN KUR’AN ÇEVİRİSİNİN BEŞ NÜSHASI
  Pages 654 - 698
  Mustafa ARGUNŞAH
 3. ESKİ TÜRKÇE IMIZĠAN- “UYUKLAMAK” FİİLİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KALINTILARI
  Pages 699 - 712
  Yaşar TOKAY
 4. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DERECELENDİRME KODLAYICISI OLARAK KULLANILAN ARDIL DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE
  Pages 713 - 725
  Kerime ÜSTÜNOVA, Hasene AYDIN, İbrahim KARAHANCI, Nilüfer İNCEMAN AKGÜN, Mustafa ÜSTÜNOVA
 5. TÜRKÇEDE SENİ / SİZİ SESLENME SÖZLERİ VE TÜRKÇEDE SESLENME (VOKATİF) DURUMUNA TARİHSEL BİR BAKIŞ
  Pages 726 - 742
  Muna YÜCEOL ÖZEZEN
 6. CUMHURİYET GAZETESİNDE (1977) MEYDANA GELEN DİL TARTIŞMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Pages 743 - 769
  Mehmet ÖZDEMİR, Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN
 7. KIRGIZ TÜRKÇESİNDE GRAMERLEŞME VE SÖZCÜKLEŞME ÖRNEĞİ OLARAK emiş~imiş~mış~miş BİÇİMLERİ
  Pages 770 - 789
  Esra Gül KESKİN
 8. İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM
  Pages 790 - 804
  Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ
 9. ZİYÂ PAŞA’NIN SİYASİ RAKİBİ BOSNALI MEHMET FÂZIL PAŞA’NIN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE DİVANI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
  Pages 805 - 832
  Mehmet Akif DUMAN
 10. ORHAN VELİ’NİN DİVAN ŞİİRİNE BAKIŞI
  Pages 833 - 849
  Leyla ALPTEKİN SARIOĞLU
 11. EDEBİYATIMIZDA YENİ BİR TÜRÜN AYAK SESLERİ: TARİHÎ FANTEZİ
  Pages 850 - 877
  Veli UĞUR
 12. EVİNİ HAYALLERİYLE BÜTÜNLEYEN BİR BABA: AHMET MUHİP DIRANAS’IN GÖLGELER ADLI OYUNUNDA ŞİZOFRENİK HÂLLER
  Pages 878 - 899
  Selçuk ATAY
 13. MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN SABIR AĞACI ROMAN SERİSİNDE KÜLT VE SEMBOL OLARAK AĞAÇ
  Pages 900 - 913
  Kürşad KARA, Turgay KABAK
 14. CENAB ŞAHABEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE ESTETİK TAVIR
  Pages 914 - 934
  Taner TURAN
 15. ÜÇ MİTOLOJİ, TEK KİTAP: MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI KİTABINDA MİTOLOJİK MİRASIN GÜNCELE TAŞINMASI
  Pages 935 - 947
  Fırat Ender KOÇYİĞİT
 16. TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TELEVİZYONDA KULLANILAN DİL İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 948 - 964
  Taha Yasir CEVHER, Suat UNGAN, Elif KURT
 17. KELİME BİLGİSİ VE DİL BİLGİSİ DÜZEYİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİ İLE İLİŞKİSİ
  Pages 965 - 982
  Ahmet BAŞKAN
 18. TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖLÇÜTLERİNİ KARŞILAMASI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 983 - 1006
  Hatice DEMİR, Özlem BAŞ
 19. ÇİZGİ FİLMLERDE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: NİLOYA ÖRNEĞİ
  Pages 1007 - 1033
  Hatice FIRAT
 20. YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
  Pages 1034 - 1051
  Hacer DENİZ, Sezgin DEMİR
 21. TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Pages 1052 - 1067
  Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA, Anna GOLYNSKAIA, Kudret DERELİ
 22. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DERS KİTAPLARININ KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 1068 - 1098
  Sevil HASIRCI
 23. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Pages 1099 - 1118
  Ayşe ŞİMŞEK, Sıddık BAKIR
 24. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINI TEMSİL KABİLİYETİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1119 - 1136
  Safiye AKDENİZ
 25. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 1137 - 1157
  Selma ERDAĞI TOKSUN, Funda TOPRAK
 26. 60-71 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİ DİL KELİME BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE AİLESEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 1158 - 1182
  Dilek ALTUN
 27. AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ
  Pages 1183 - 1204
  Veli BATDI, Şenel ELALDI, Burhan AKPINAR
 28. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE ROL ALAN ETMENLER
  Pages 1205 - 1221
  İbrahim Halil YURDAKAL
 29. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK İLE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1222 - 1248
  İhsan AKEREN, İsmail AY
 30. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN (1918-1920) DEVLET YÖNETİMİNDEKİ POLONYA TATARLARI: LEON KRİÇİNSKİ
  Pages 1249 - 1262
  Vilayat QULİYEV
 31. 1918 YILININ İLK YARISINDA AHILKELEK KAZASINDA TÜRK-MÜSLÜMAN NÜFUSA KARŞI ETNİK TEMİZLİK OLGULARI VE SONUÇLARI: GÖYYE VE HOSBİYE KATLİAMLARI
  Pages 1263 - 1274
  Fahri VALEHOĞLU HACILAR