ISSN: 2147-0146
e-ISSN: 2147-0146
Başlangıç: 2012
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cengiz ALYILMAZ
Kapak Resmi
       

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2012’den beri yayımlanan bilimsel bir dergidir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Rusça yazılara da yer verilmektedir. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez.) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi'ne gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, "Dergi Editörleri Davranış İlkeleri"ni (COPE, Code of Conduct for Journal Editörs) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

2023 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. KÜL TİGİN YAZITINDA ÇOK ANLAMLILIK

Araştırma Makalesi

5. SOVYET DEVRİ AZERBAYCAN ANLATILARINDA KAHRAMANIN İNANÇ PROBLEMİ

Araştırma Makalesi

7. İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI, HİDAYET ROMANI VE AHMED GÜNBAY YILDIZ

Araştırma Makalesi

10. USE OF CHILDREN'S BOOKS WRITTEN IN THE CONTEXT OF ECOCRITICISM IN TURKISH LESSONS

Araştırma Makalesi

20. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN AZİM ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ

Araştırma Makalesi

ADIL/AD (+İYELİK) +{lI4K}” YAPISINDA +{lI4K} BİÇİMBİRİMİNİN “+(A) göre” İŞLEVİ ÜZERİNE

27712  27714 27715