ISSN: 2147-0146
e-ISSN: 2147-0146
Başlangıç: 2012
Yayımcı: Cengiz ALYILMAZ
Kapak Resmi
 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2012’den beri yayımlanan bilimsel bir dergidir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Rusça yazılara da yer verilmektedir. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez.) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi'ne gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, "Dergi Editörleri Davranış İlkeleri"ni (COPE, Code of Conduct for Journal Editörs) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

2024 - Cilt: 13 Sayı: 1

27712  27714 27715