ISSN: 2147-0146
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cengiz ALYILMAZ

2022 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. BİLGE TONYUKUK YAZITLARININ ANLATIBİLİM UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENME

Araştırma Makalesi

8. YESEVİ ŞAİRİ ŞEMS-İ ÂṢÎ VE CÜHÛD-NÂME’Sİ

Araştırma Makalesi

18. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACINA VE NORMAL GELİŞİME YÖNELİK İLKOKUMA YAZMA DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

24. HACI BEKTAŞ TEKKESİ POSTNİŞİNLERİNDEN YANBOLULU HACI ALİ TÜRÂBÎ BABA