ISSN: 2147-0146
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cengiz ALYILMAZ

2022 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

5. HİKÂYE-İ FÂTIMA VE DİL ÖZELLİKLERİ

Araştırma Makalesi

7. SON DÖNEM DİVAN ŞAİRLERİNDEN HANDÎ VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ

Araştırma Makalesi

8. SİSTEMATİK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE “SAFAHAT”

Araştırma Makalesi

9. MEHMET ÂKİF ERSOY VE WILFRED OWEN’IN SAVAŞ ŞİİRLERİNDE PARÇALANMIŞ BEDENLER

Araştırma Makalesi

10. “İSTİKLAL MARŞI”NDAN TÜRKÇE SÖZLÜK İÇİN KATKILAR

Araştırma Makalesi

12. MİRVARİD DİLBAZİ’NİN ŞİİRLERİNDE VATAN KAVRAMI

Araştırma Makalesi

13. İSLAM TÜRKAY VE TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Araştırma Makalesi

14. FİNLANDİYA TATAR AYDINI HASAN HAMİDULLA (1900-1988): HAYATI VE ESERLERİ

Araştırma Makalesi

18. YABANCILARA TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE GİRDİ ODAKLI GÖREVLER

Araştırma Makalesi

21. THE UYGHURIAN VERSION OF THE KA-SI EMPATHIC TENDENCY SCALE-ADOLESCENT FORM: VALIDITY AND RELIABILITY

Araştırma Makalesi

23. OPINIONS OF SCHOOL COUNSELORS IN TURKEY TOWARDS PLAY THERAPY