ISSN: 2147-0146
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cengiz ALYILMAZ

2021 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

17. KIRŞEHİR YÖRESİ AĞITLARINDA AL(A)MANYA İMGESİ

Araştırma Makalesi

18. YAPAY ZEKÂNIN YARATTIĞI MASAL: PRENSES İLE TİLKİ

Araştırma Makalesi

22. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ TERİM KARMAŞASI