Year 2019, Volume 1, Issue 2, Pages 30 - 39 2019-04-15

Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yavuz Sökmen [1] , Gökhan Yıldırım [2] , Mehmet Kök [3]

42 97

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yaklaşıma göre yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda verilerin, iki ana tema üzerinde toplandığı görülmüştür. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri, kaynaştırma öğrencileri ile normal gelişim gösteren öğrenciler arasındaki ilişkilerin genel anlamda olumlu olduğunu söylemişlerdir. Ek olarak sınıf öğretmenlerinin, kaynaştırma öğrencilerinin öğrenme ortamlarına ilişkin davranışını pekiştirme, olumlu dönüt alma, sınıf içerisinde öğrencilere eşit zaman ayırma, kaynaştırma öğrencisiyle birebir sözlü iletişim kurulması, öğrencisinin gelişimini ve isteklerini göz önüne alma, diğer okul üyeleriyle işbirliği yapma, öğretimi somutlaştırma, derste teknoloji kullanma, öğrenci seviyesini göz önüne alma gibi uygulamalar yaptıkları anlaşılmaktadır
Öğrenme Ortamları, Kaynaştırma Eğitimi
 • Ahmetoğlu, E., Ünal, A. M., & Ergin, D. Y. (2016). Kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenler ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik Çalışmaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).
 • Altun, T. (2016). Kaynaştırma eğitimine giriş. M. A. Mastropieri. & T. E. Scruggs (Eds.). M. Şahin. & T. Altun. (Çev. Ed.), Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler içinde (ss. 3-24). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Angelides. P., & Avraamidou, L. (2010). Teaching in informal learning environments as a means for promoting inclusive education. Education, Knowledge & Economy, 4(1), 1-14.
 • Arkün, S., & Aşkar, P. (2010). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 32-43.Blecker, N. S., & N. J. Boakes. (2010). Creating a learning environment for all children: Are teachers able and willing? International Journal of Inclusive Education, 14(5), 435–447.
 • Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education (Fifth edition). London: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. Ed. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Diken, İ. H., & Sucuoğlu, B. (1998). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(3),25-39.
 • Driver, R., & Leach, J. (1993). A constructivist view of learning: Children’s conceptions and the nature of science. In R. E. Yager (Eds.), What research says to the science teacher: The science, technology, society movement (pp. 103–112). Washington, DC: National Science Teachers’Association.
 • Duffy, T.M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: implications for the design and delivery of instruction. In Jonassen, D.H. (Eds.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology (pp. 170–198). New York: Macmillan Library Reference.
 • Dorman, J. P. (2001). Associations between classroom environment and academic efficacy. Learning Environments Research, 4(3), 243-257.
 • Erişkin, A. Y., Kıraç, S. Y., & Ertuğrul, Y. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(193), 200-213.
 • Florian, L. (2012). Preparing teachers to work in inclusive classrooms: Key lessons for the professional development of teacher educators from Scotland’s inclusive practice project. Journal of Teacher Education, 63(4), 275-285.
 • Florian, L., Young, K., & Rouse, M. (2010). Preparing teachers for inclusive and diverse educational environments: Studying curricular reform in an initial teacher education course. International Journal of Inclusive Education, 14(7), 709-722.
 • Fraser, B. J. (1991). Two decades of classroom environmentresearch. In B. J. Fraser & H. J. Walberg (Eds.), Educational environments: Evaluation, antecedents, and conse-quences (pp. 3–27). Elmsford, NY: Pergamon
 • Fraser, B. J. (1994). Research on classroom and school climate. In D. L. Gabel (Eds.), Handbook of research on science teaching and learning (pp. 493-541). New York: Macmillan.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Ed. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gül, S. O., & Vuran, S. (2015). Normal sınıflara devam eden özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Eğitim ve Bilim, 40(180).
 • Jordan, A., Schwartz, E., & McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(4), 535-542.
 • Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research: A philosophical and practical guide. London: Falmer.
 • McRobbie, C. J., & Fraser, B. J. (1993). Associations between student outcomes and psychosocial science environment. The Journal of Educational Research, 87(2), 78-85.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme süreci (Çev. Ed. M. Bütün & S. B. Demir) Ankara: Pegem Akademi.
 • Ryan, A. M., & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’ motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38(2), 437-460.
 • Sucuoğlu, B. (2004). Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları: Yayınlar/araştırmalar (1980-2005). Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 15-23.
 • Treagust, D. F., Duit, R., & Fraser, B. J. (1996). Overview: Research on students' preinstructional conceptions - The driving force for improving teaching and learning in science and mathematics, In D. F. Treagust, R. Duit & B. J. Fraser (Eds.), Improving teaching and learning in science and mathematics (pp. 1-14). New York: Teachers College Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-7723-0144
Author: Yavuz Sökmen
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4290-3780
Author: Gökhan Yıldırım

Orcid: 0000-0001-6193-5545
Author: Mehmet Kök

Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { temelegitim544377, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yildiz Technical University}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {30 - 39}, doi = {}, title = {Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Sökmen, Yavuz and Yıldırım, Gökhan and Kök, Mehmet} }
APA Sökmen, Y , Yıldırım, G , Kök, M . (2019). Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Temel Eğitim, 1 (2), 30-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/temelegitim/issue/44423/544377
MLA Sökmen, Y , Yıldırım, G , Kök, M . "Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri". Temel Eğitim 1 (2019): 30-39 <http://dergipark.org.tr/temelegitim/issue/44423/544377>
Chicago Sökmen, Y , Yıldırım, G , Kök, M . "Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri". Temel Eğitim 1 (2019): 30-39
RIS TY - JOUR T1 - Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri AU - Yavuz Sökmen , Gökhan Yıldırım , Mehmet Kök Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 39 VL - 1 IS - 2 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Basic Education Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri %A Yavuz Sökmen , Gökhan Yıldırım , Mehmet Kök %T Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Sökmen, Yavuz , Yıldırım, Gökhan , Kök, Mehmet . "Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri". Temel Eğitim 1 / 2 (April 2019): 30-39.
AMA Sökmen Y , Yıldırım G , Kök M . Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. temelegitim. 2019; 1(2): 30-39.
Vancouver Sökmen Y , Yıldırım G , Kök M . Kaynaştırma Öğrencilerinin Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Temel Eğitim. 2019; 1(2): 39-30.